Çift Fazlı Çeliklerde Martenzit Morfolojisinin Statik Deformasyon Yaşlanma Davranışı Üzerine Etkisi

Mustafa TÜRKMEN, Süleyman GÜNDÜZ
2.648 1.725

Öz


Bu çalışmada, farklı martenzit morfolojisine sahip çift fazlı bir çeliğin statik deformasyon yaşlanma davranışı incelenmiştir. Kritik sıcaklık bölgesinde (775 oC) üç farklı ısıl işlem türü (kritik çift faz, ara su verme ve kademeli su verme) uygulanmıştır. Yaşlanma deneyleri % 4 öndeformasyondan sonra 180 oC’de 10 dakika ile 160 dakika arasında bekletilerek gerçekleştirilmiştir. Uygulanan farklı ısıl işlemler sonrası yapılan mikroyapı çalışmaları ile ağ, fiber ve kütlesel martezit morfolojileri tespit edilmiştir. Martenzit morfolojisinin 180 oC’de farklı yaşlanma sürelerinde ΔY (yaşlanmadan dolayı dayanımda artış), akma dayanımı ve maksimum çekme değerlerinin eğilimini etkilemediği bulunmuştur. Belirli yaşlanma sürelerinde fiber martenzit morfolojisine sahip
numuneler, ağ veya kütlesel martenzit morfolojisine sahip numunelere göre daha yüksek ΔY, akma dayanımı, maksimum çekme ve sertlik değerleri göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Çift fazlı çelik, Martenzit, Mekanik özellikler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akay K. S., Otomotiv Endüstrisinde

Kullanılan Çift Fazlı Çeliklerin Fiziksel

Özelliklerinin Araştırılması, Doktora Tezi,

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Dehghani K. ve Jonas J.J., “Dynamic Bake

Hardening of IF Steels”, Metallurgical and

Materials Trans., 31A., 1375-1384, 2000.

Properties and Selection: Irons, Steels and High-

Performance Alloys, ASM Metals Handbook,

th Edition, Vol. 1, 1996.

Kadkhodapour J., Butz A. ve Ziaei Rad S.,

“Mechanisms of void formation during tensile

testing in a commercial, dual-phase steel, Acta

Materialia, 2575–2588 (59), 2011.

Rashid, M. S., “A Unique High-Strength Sheet

Steel with Superior Formability”, SAE Technical

Paper 760206, Design Engineering and Styling,

-949, 1976.

Coldren, A.P. ve Tither, G., “Development of a

Mn-Si-Cr-Mo as-rolled Dual Phase Steel”

Journal of Metals, vol.30, pp.6-9, 1978.

Erdogan. M, ''The effect of austenite dispersion

on phase transformation in dual phase steels'',

Scripta Materialia, 501-506 (48), 2003.

Davies RG. The mechanical properties of zerocarbon

ferrite-plus-martensite structures,

Metallurgical Transactions A; 9A: 451-455,

Dzupon M., Parilak L., Kollarova M. ve Sınaıova

I., “Dual phase ferrite-martensitic steel micro

alloyed with V-Nb”, Metalurgija, 46, 15-20,

Mustafa Türkmen ve Süleyman Gündüz,

"Martensite morphology and strain aging

behaviours in intercritically treated low carbon

steel ", Ironmaking & Steelmaking, Volume 38,

Number 5, 346-352, 2011.

Gündüz S., “Static strain ageing behaviour of

dual phase steels”, Materials Science and

Engineering A, 486/1-2: 63-71, 2008.

Turkoglu S., Kayalı E. S. ve Çimenoğlu H.

“Çelik Saclarda Deformasyon Yaşlanma Davranışının İncelenmesi”, IV. Demir-Çelik

Sempozyumu, Karabük, 1-3 Kasım 2007.

De A.K., De Blauwe K., Vandeputte S. ve De

Cooman B.C.,. “Effect of Dislocation Density on

the Low Temperature Aging Behavior of an Ultra

Low Carbon Bake Hardening”, Journal of

Alloys and Compounds, 310, 405-410, 2000.

Andrews, K.W., “Empirical Formulae for the

Calculation of Some Transformation

Temperatures J. Iron Steel Inst., 203, 721-726,

TSE, Metalik malzemeler için çekme deneyleri,

TS EN ISO 6892 Ocak/2010.

Das D. ve Chattopadhyay P.P.,, “Influence of

Martensite Morphology on the Work-hardening

Behaviour of Highstrength Ferrite-martensite

Dual-Phase steel”, J Mater Sci., 44, 2957-2965,

Speich, G.R. ve Miller, R.L., “Mechanical

Properties of Ferrite-Martensite Steels”, AIME,

New Orleans, 145-182, 19-21 Şubat 1979.

Gündüz S., Demir B. ve Kaçar R., “Effect of

Aging Temperature and Martensite by Volume

on Strain Aging Behaviour of Dual Phase Steel”,

Ironmaking and Steel Making, Vol 35, 63-68,

Speich GR., “Physical metallurgy of dual-phase

steels”, AIME, Warrendale, 3-45,1981.

Rocha R.O., Melo T.M.F., Pereloma E.V. ve

Santos D.B. “Microstructural Evolution at the

Initial Stages of Continuous Annealing of Cold

Rolled Dual-phase Steel”. Materials Science

and Engineering A, 391, 296-304, 2005.

Mohan R. ve Marshall C., “Cracking Instabilities

in a Low-carbon Steel Susceptible to Dynamic

Strain Aging” Acta Mater., Vol.46, 1933-1948,

Davies R.G., “The Deformation Behavior of a

Vanadium-strengthened Dual Phase Steel”,

Metal. Trans. A, 9A, 41-52, 1978.

Bayram A., Uğuz A. ve Ula M., “Effects of

Microstructure and Notches on the Mechanical

Properties of Dual-Phase Steels”, Mater.

Charact., 43, 259-269, 1999.

Koo J.Y. ve Thomas G., “Formable HSLA and

Dual Phase Steels”, TMS-AIME, Chicago,

Illinois, 40-58, 1977.

Ekrami A., “High Temperature Mechanical

Properties of Dual Phase Steels”, Materials

Letters, 59, 2070-2074, 2005.

Abdalla A.J., Hein L.R.O., Pereira M.S. ve

Hashimoto T.M., “Mechanical Behaviour of

Strain Aged Dual Phase Steels”, Mater. Sci.

Technol., Vol.15, 1167-1170, 1999.

Besterci, M., Sulleıovu, K. ve Kvackaj, T.,

“Fracture Micromechanisms of Copper

Nanomaterials Prepared by ECAP”, Kovove

Mater., 46, 309-311, 2008.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.