Plazma Nitrürlenmiş X40crmov5-1 Yüksek Alaşımlı Çeliğin Aşınma Davranışının İncelenmesi

Fatih KAHRAMAN, Gökçe Mehmet GENÇER, Süleyman KARADENİZ
2.741 794

Öz


X40CrMoV5-1 yüksek alaşımlı çeliği farklı işlem süreleri (3h, 5h ve 7h), farklı işlem sıcaklıkları (450, 500 ve 550 oC) ve sabit gaz karışımı (%75 H2 + %25 N2) altında plazma nitrürlenmiştir. Plazma nitrürlenmiş X40CrMoV5-1 yüksek alaşımlı çeliğin plazma nitrürleme özellikleri faz bileşimi, sertlik profili, bileşik tabaka kalınlığı, difüzyon tabakasının derinliği ve aşınma direnci ele alınarak incelenmiştir. İncelemeler sonucunda X40CrMoV5-1 yüksek alaşımlı çeliğin yüzeyinde ikili nitrür tabakasının oluştuğu ve bu tabakaların (hem beyaz ve hem de difüzyon tabakasının) kalınlıklarının sıcaklık ve zamanın artışına bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir. Plazma nitrürleme yüzeyde oluşan difüzyon tabakasının kalınlıklarına ve sertliklerine bağlı olarak aşınma direncini arttırdığı, fakat bileşik tabakanın yüksek sertliğinden dolayı kırılarak abrasif aşınmaya neden olarak aşınma direncini azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


X40CrMoV5-1, Plazma nitrürleme, Aşınma

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKLAR (REFERENCES)

Biermann, D., Weinert, K., Jansen, T., Noyen, M.,

“Profile and shape grinding of high alloyed

steels”, International Journal of Microstructure

and Materials Properties, Vol. 3, No 2/3, 413 –

, 2008.

Novak, P., Vojtech, D., Serak, J., “Pulsed-plasma

nitriding of a niobium–alloyed PM tool steel”,

Materials Science and Engineering, A 393, 286–

, 2005.

Schaaff, P., “Laser Nitriding of Metals”, Progress

in Materials Science, 47, 1-161, 2002.

Rajasekaran, B., Mauer, G., Vaßen, R., Röttger,

A., Weber, S., Theisen, W., “Thick tool steel

coatings using HVOF spraying for wear resistance

applications”, Surface & Coatings Technology,

, 2449–2454, 2010.

Neto, V.F., Vaz, R., Oliveira, M.S.A., Grácio, J.,

“CVD diamond-coated steel inserts for

thermoplastic mould tools - Characterization and

preliminary performance evaluation”, Journal of

Materials Processing Technology, Vol. 209,

Issue 2, 1085-1091, 2009.

Sokovi, M., Bahor, M., “On the inter-relationships

of some machinability parameters in finish

machining with cermet TiN (PVD) coated tools”,

Journal of Materials Processing Technology,

Vol. 78, Issues 1-3, 163-170, 1998.

Kowacs, W., Russell, W., “An Introduction To Ion

Nitriding, What Is It?, Why Is It Used?, Ion Nitriding”, Proceeding of an International

Conference on Ion Nitriding, Cleveland/Ohio,

–17, 1986.

Karamış, M. B. “İyon Nitrürleme Esasları ve

Çeliklere Uygulanması”, 4.Ulusal Makina

Tasarım ve İmalat Kongresi, ODTÜ, Ankara,

Duh, J. G., Lin, S. C. 1993. Nitriding Behaviour in

Fe-Al-Mn-Cr-C Alloys at 1000-1100 Degree C,

Journal of Materials Science, 28 (22), 5975-

Karamış, M. B. “An investigation of the properties

and wear behavior of plasma-nitrided hot-working

steel (H13), Wear, 150, 331-342, 1991.

Karadeniz, S., Plazma Tekniği, TMMOB

yayınları, Ankara, Türkiye, 1990.

Karakan, M., Alsaran, A., Çelik, A., “Effects of

Various Gas Mixtures on Plasma Nitriding

Behavior of AISI 5140 Steel”, Materials

Characterization, 49, 241– 246, 2003.

M. Van Stappen, B. Malliet, L. Stals, L. De

Schepper, J.R. Roos, J.P. Celis “Characterization

of TiN coatings deposited on plasma nitrided tool

steel surfaces” Materials Science and Engineering:

A, 140, 554-562, 1991

Baycık H., “İyon Nitrürleme Ve Çeliğin

Özelliklerine Etkisi” Pamukkale Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri

Dergisi, 8 (1), 19-25, 2002.

Karaoğlu S., Karadeniz S., Karaoğlu Ç., “Plazma

Nitrürlenmiş Az Alaşımlı Bir Çeliğin Aşınma

Davranışının İncelenmesi” Deü Mühendislik

Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 3 (3),

-92, Ekim 2001.

Kahraman F., Karadeniz S., “Characterization and

Wear Behavior of Plasma Nitrided Nickel Based

Dental Alloy” Plasma Chemistry and Plasma

Processing, 31, 595–604, 2011.

Polat Ş., Atapek Ş. H., Topaç H., “Gaz Nitrasyon

ile Yüzeyleri Sertleştirilmiş AISI 4140 ve DIN

2344 Çeliklerinde Mikroyapısal

Karakterizasyon” 6th International Advanced

Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, 16-

May 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.