ÇOK AMAÇLI ARDIŞIK BARAJLARIN İŞLETİLMESİ

Osman N. ÖZDEMİR
1.743 387

Öz


Ardışık barajların birden fazla amaç için verimli işletilmesi ancak model programlaryardımı ile mümkün olabilmektedir. Havza çalışmalarında istenilen optimumkoşulları oluşturabilmek için planlama aşamasından başlayarak işletmeçalışmalarının yapılacağı son aşamaya kadar, bu tür programların kullanımınaihtiyaç vardır. Özellikle günümüzde uygulamaya konulan Yap-İşlet-Devret, YİD(Built-Operate-Transfer: BOT) modeli ile baraj inşaası, bir havza planlamasındaveya inşaası gerçekleşmiş bir sistemde değişik amaçlara yönelik barajların iyi birşekilde analiz edilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.Bu çalışmada öncelikle 1980 yılı Seyhan taşkını araştırılmış ve kurulan modelinkalibrasyonu sağlanmış, daha sonra Seyhan havzasında mevcut Seyhan barajı,hidroelektrik santrali ve işletmeye 1997 yılında alınan Çatalan barajı vehidroelektrik santralinin taşkın kontrolü ve elektrik enerjisi üretimlerindekietkileşimleri incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


HEC-5, baraj işletmesi, taşkın kontrolu, Seyhan Havzası

Tam metin:

PDF


Referanslar


Özdemir, O. N. ve Sabuncu, B.,“HEC-5 ve Seyhan Havzası Örneği”, Su

Mühendisliği Problemleri Semineri (v), Fethiye, 12.1-12.6, 21-23 Eylül 1998.

Özdemir, O. N. .,“The first use of HEC-5 in Turkey,” Nato Advanced

Research Workshop on Coping with Floods: Lessons Learned from Recent

Experience, Malenovice, Çek Cumhuriyeti, Mayıs 1999.

Seyhan Taşkın Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi

Başkanlığı, Ankara 1981.

HEC-5 Simulation of Flood Control and Conservation Systems, Users

Manual, U.S. Army Corps of Engineers, April 1982.

HEC-5 Simulation of Flood Control and Conservation Systems, Exhibit 8 of

Users Manual, Input Descriptions, U.S. Army Corps of Engineers, July 1987.

Feasibility Study on Flood Control, Forecasting and Warning System for

Seyhan River Basin, Volume I-II-III, Japan International Cooperation Agency,

Ekim 1994.

Aylık Ortalama Akımlar Kitabı, EİE Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel

Müdürlüğü, 1995.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.