ŞANLIURFA BALIKLIGÖL SUYUNUN FİZİKSEL PARAMETRELER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet DİŞLİ, Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR
2.394 848

Öz


Su çeşitli faaliyetler sonucunda kirlenmekte, bu kirlilik suda yaşayan canlılar ve suyun kullanım amaçları açısından önem arz etmektedir. Doğal bir akvaryum ortamı olan Şanlıurfa Balıklıgöl’ün su kalitesi bazen çevresel etkiler sonucunda bozularak içerisinde yaşayan balıkların sağlığı yönünden zararlı olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak Balıklıgöl’deki balıklarda zaman zaman ölümlere rastlanmaktadır. Bu çalışma ile Şanlıurfa Balıklıgöl sularının fiziksel parametreler yönüyle değerlen­dirilmesi amaçlandı. İki ayda bir gölün giriş, orta ve çıkış kısımlarından numuneler alınarak birçok fiziksel parametre analiz edildi. Mevsimlere göre incelenen söz konusu fiziksel kirlilik parametrelerinin standartlara uygun olduğu görüldü. Çalışmaların kimyasal ve bakteriyolojik alanda yoğunlaştırılması gereği vurgulandı.


Anahtar kelimeler


Su kirliliği, Balıklı Göl, su kalitesi, fiziksel kirlilik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Srinivasan, P.T. and Viraraghavan T., “Characterization and Concentration Profile of Aluminum during Drinking-Water Treatment”, Water SA, 28(1), 99-106, 2002.

Pepe, M., Giardino, C., Borsani, G., Cardoso, A.C., Chiaudani, G., Premazzi, G., Rodari, E. ve Zilioli E., “Relationship Between Apparent Optical Properties and Photosynthetic Pigments in The Sub-Alpine Lake Iseo”, Science of the Total Environment, 268(1-3), 31-45, 2001.

Öztürk, N., Küçükçekmece Gölü ile Denize Bağlantı Bölgesindeki Deniz Sularında Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.

Ünlü, E., “Şanlıurfa Balıklıgöl’de Bulunan Balık Türleri Üzerine Toksonomik Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1987.

Çetin, E., Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Parametreler Yönünden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.

Taş, H., “Şanlıurfa Halilürrahman Gölü Balıklarının Balık Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, TÜRKİYE, 1998.

Dişli, M.,Şanlıurfa Balıklıgölü’nün Su Kalitesi Yönüyle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 4 Eylül 1998 tarih ve 19919 sayılı resmi gazete.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.