ÇOK KATLI BİR BİNA ETRAFINDAKİ RÜZGAR AKIŞININ OLUŞTURDUĞU YÜZEY BASINÇLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Cevdet AYGÜN, Şenol BAŞKAYA
1.445 382

Öz


Bu araştırmada örnek bir çok katlı bir bina modeli ile rüzgar tünelinde deneyler yapılarak binanın etrafında değişik hız ve açılardan esen rüzgar akışının oluşturduğu basınç dağılım profilleri çıkartılmış ve rüzgarın pencere mahallerine uyguladığı kuvvetler hesaplanmıştır. Bu deneyler, örnek binanın özel imal edilen 1/300 ölçekli modeli, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi rüzgar tünelinin kesit alanı 30.5x30.5 cm olan deney odasında sabitlenerek yapılmıştır. Bu deneylerde; bina modelinin muhtelif kesitleri etrafında oluşan noktasal basınç değerleri, rüzgarın bina üzerine esme hızına ve binaya olan esme açısına bağlı olarak elde edilmiş ve bu basınçların model kesitleri etrafındaki dağılım profilleri ile pencere mahallerindeki yerel basınçların hasıl ettiği yüzey kuvvetleri incelenmiştir. Son aşamada deney hata çözümlemesi olarak, model kesitleri etrafındaki muhtelif deneysel basınç değerleri kümelerine, her bir kesit etrafındaki basınç değerlerini, bu noktalardan en az hata ile geçen bir eğriye dönüştüren polinomsal regresyon yöntemi uygulanmış ve kesitlerin ilgili basınç profili grafikleri bu yolla elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Model bina, yüzey basınç dağılım profili, rüzgar kuvveti, deneysel basınçlar

Tam metin:

PDF


Referanslar


Barriga, A.R., Crowe, C.T. ve Roberson, J.A., “Pressure Distribution on a Square Cylinder at a Small Angle of Attack in a Turbulent Cross Flow”, Wind Forces on Buildings and Structures, Houghton, E.L., and Carruters, N.B, Ed Arnold, 89-93, 1976.

Roberson, J.A. ve Crowe, C. T., “Pressure Distribution on Model Buildings at small Angles of Attack in Turbulent Flow”, Proc. 3rd U.S. Natl.Conf. on Wind Engineering Research, University of Florida, Gainesville, 289-292, 1978.

Ahmad, S. ve Kumar, K., Interference Effects on Wind Loads on Low-Rise Hip Roof Buildings, Engineering Structures, Cilt 23, 1577-1589, 2001.

Ahmad, S. ve Kumar, K., Effect of Geometry on Wind Pressures on Low-Rise Hip Roof Buildings, J. of Wind Eng. and Ind. Aerodynamics, Cilt 90, 755-779, 2002.

Wong, N.H. ve Chin, H.K., An Evaluation Exercise of a Wind Pressure Distribution Model, Energy and Buildings, Cilt 34, 291-309, 2002.

Özkan, A., Rüzgar Tünelinde Bir Bina Modelinin Değişik Açılarda ve Hızlardaki Hava Akışı ile Basınç Profilinin Çıkarılması, Bitirme Projesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2001.

Çürüksulu, M., Bir Bina Modelinde Rüzgar Tüneli Deney Sonuçlarına göre Elde Edilen Basınç Değerlerinin Fonksiyonlarının Belirlenmesi, Bitirme Projesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran 2002.

Roberson, J.A. ve Crowe, C.T., Dimensional Analysis and Similitude, Engineering Fluid Mechanics, 2nd ed., Houghton Mifflin Company, Boston, A.B.D., 273-311, 1980.

Task Committee on Manual of Practice for Wind Tunnel Testing of Buildings and Structures, Wind Tunnel Model Studies of Buildings and Structures, Aerospace division of ASCE, New York, 1987.

Moffat, R.J., Describing the Uncertainties in Experimental Results, Experimental Thermal and Fluid Science, Cilt 1, 3-17, 1988.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.