ÜNİFORM İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE RİJİD BİR KILIF İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

Müfit GÜLGEÇ, Banu ÇAKIR
1.218 395

Öz


Bu çalışmada, uçları serbest, içerisinde üniform iç ısı üretimi olan, rijid bir kılıfiçerisine yerleştirilmiş bir silindir için elastik-plastik gerilme analizi yapılmıştır.Silindir malzemesi elastik-mükemmel plastik malzeme olarak kabul edilmiştir.Analiz sırasında Tresca Akma Kriteri ve Birleşik Akış Kuralı kullanılmıştır. Silindiriçerisindeki iç ısı üretimi belirli bir değere ulaştığında, silindirin dış yüzeyindeplastik bölge oluşmaktadır. İç ısı üretiminin bu değerin üzerinde arttırılmasıylasilindir tamamen plastik hale gelmektedir.

Anahtar kelimeler


Rijid kılıflı silindir, birleşik akış kuralı, elastik-palstik gerilme analizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Orçan Y., Gülgeç M., “Elastic-Plastic Deformation of a Tube with Free Ends

Subjected to Internal Energy Generation” Turkish Journal of Engineering and

Environmental Sciences, Cilt 25, No:6, 601-609, 2001.

Orçan, Y., “Thermal Stresses in a Heat Generating Elastic-Plastic Cylinder with

Free Ends”, International Journal of Engineering Science, Cilt 32, 883-897,

Gülgeç, M. ve Orçan, Y., “ Elastic-Plastic Deformation of a Heat Generating Tube

with Temperature Dependent Yield Stress”, International Journal of

Engineering Science, Cilt 38, 89-106, 2000.

Incropera, F. P., De Witt, D. P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer,

John Wiley and Sons, ABD, 1985.

Çakır Banu, Üniform Isı Üretimi Etkisinde Rijid Kılıf İçine Yerleştirilmiş

Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.