RİJİD BİR KILIF İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ AKMA DAYANIMI SICAKLIĞA BAĞLI BİR MALZEMEDEN YAPILMIŞ SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

Müfit GÜLGEÇ
1.369 494

Öz


Bu çalışmada, akma dayanımı sıcaklığa bağlı bir malzemeden yapılmış, uçları serbest ve düzgün iç ısı üretimi etkisindeki bir silindir için elastik-plastik deformasyon analizi yapılmıştır. Silindirin dışına geçirilmiş bir kılıf ile radyal doğrultuda dış yüzeyindeki deplasmanı engellenmiştir. Analiz sırasında Tresca akma şartı ve yardımcı akış kuralı kullanılmıştır. Silindir malzemesinin akma dayanımının sıcaklığa bağlı olmasının, plastik bölgenin ilerlemesine ve gerilme dağılımına olan etkisi grafiklerle gösterilmiştir.


Anahtar kelimeler


Rijid kılıflı silindir, Tresca akma şartı, elastik-plastik gerilme analizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Kammash, T., “Elastic-plastic Thermal Stresses in Tubes Subjected to Uniform Heat Generation, Evaluation of Experimental Results Obtained Using Graphite Tubes”, Nucl. Sci. Engng., Cilt. 7, 425-439, 1960.

Ishikawa, H., “A Thermoelastoplastic Solution for a Circular Solid Cylinder Subjected to Heating and Cooling”, J. Thermal Stresses, Cilt. 1, 211-222, 1972.

Guerreri, G., Cossa, M.L, “Temperature Stresses in Thick Circular Cylindrical Shells Used in Nuclear Reactors with and without Uniform Internal Heat Generation Within the Shell Wall Thickness”, Proc. of the Institute of Mechanical Engineers, Part C - J. Mechanical Engineering Science, Cilt. 212, No 7, 547-554, 1998.

Orcan, Y., Gamer, U., “Elastic-plastic Deformation of a Centrally Heated Cylinder”, Acta Mechanica, Cilt. 90, 61-80, 1991.

Gamer, U., “On the Quasi-analytical Solutions of Elastic-plastic Problems with Nonlinear Hardening”. In Advances in Continuum Mechanics (Brüller, O., Mannl, V., Najor, J. eds.), 168-177. Berlin, Springer, 1991.

Bengeri, M., Mack, W., “The Influence of the Temperature Dependence of the Yield Stress on the Stress Distribution in a Thermally Assembled Elastic-Plastic Shrink Fit”, Acta Mechanica, Cilt 103, 243-257, 1994.

Orcan, Y., Gulgec, M., “Influence of the Temperature Dependence of the Field Stress on the Stress Distribution in a Heat-Generating Tube with Free Ends”, J. Thermal Stresses, Cilt. 23, No 6, 529-547, 2000.

Nowacki, W., Thermoelasticity, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1962.

Eraslan, A.N., “Thermally Induced Deformations of Composite Tubes Subjected to a Nonuniform Heat Source”, J. Thermal Stresses, Cilt 26, No 2, 167-193, 2003.

Eraslan, A.N., “Stress Distribution in Energy Generating Two-layer Tubes Subjected to Free and Radially Constrained Boundary Conditions”, (submitted), 2003.

Orcan, Y., “Thermal Stresses in a Heat Generating Elastic-plastic Cylinder with Free Ends”, Int. J. Engng Sci., Cilt. 32, No 8, 883-898, 1994.

Carslaw, H. S. and Jaeger, J. C., Conduction of Heat in Solids, 2nd ed., London, Oxford, 1959.

Çakır B., Uniform Isı Üretimi Etkisinde Rijid Kılıf İçine Yerleştirilmiş Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.