BİLEŞEN TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU BAĞLAMINDA PANEL UYGULAMALARI ANALİZİ

Ziya UTKUTUĞ, A.Tanju GÜLTEKİN
1.920 915

Öz


Ülkemizde, orta ve orta-üst kültür ve gelir grubunun konut ihtiyacını karşılamak üzere 20.y.y.’ın son çeyreğinde yapılan uygulamaların görsel etki ve kentsel tasarım açısından başarılı olmakla beraber, teknik gereklilikler açısından yeterli olmadığı görülmüştür. Endüstriyel üretim niteliği gösteren bu tür toplu konut alanlarından Dikmen Vadisi, Bilkent, Koru Sitesi ve Eryaman Toplu Konut alanında yer alan konut grupları bu çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Bu bağlamda sürdürülen çalışmanın ana teması; strüktürel sistem bileşeni olan prekast cephe elemanlarının perde duvarlara bağlantısından kaynaklanan sorunlardır. Bu sorunların; derz kurgusu ve uygulaması ile ilgili olduğu, öncelikle tasarım aşamasında, ilgili performans kriter ve ölçütlerine uymamaktan oluştuğu belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Prekast panel tasarımı, derz tasarımı, derz dolgu malzemeleri.

Tam metin:

PDF


Referanslar


1.Gültekin A.T., Toplu Konutlarda Yapı Bileşenlerine Yönelik Kalite Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu MMF 06/97-2 destekli proje, Ankara 1998.

DIN 18540, Sealing of Joints in External Walls Using Building Sealents, 1988.

Freedman S., (ed.), Architectural Precast Concrete, Precast / Prestressed Concrete Institute, Chicago, USA, 1989, S. 224.

Utkutuğ Z., Tünel Kalıp Teknikleri ile Üretilen Toplu konutlarda Problem Alanlarının Saptanması, TÜBİTAK – İNTAG, (Proje No:232).

Utkutuğ Z., Endüstriyel Tekniklerle Üretilen Toplu konutlarda Problem Alanlarının Saptanması:Yapı Kabuğu Analizi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu MMF 06/98-16 destekli proje, Ankara 1998.

Freedman S. (ed.), Architectural Precast Concrete, Precast / Prestressed Concrete Institute, Chicago, USA, 1989, s.241
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.