AÇISAL TEMASLI BİLYALI RULMANLARDA BİLYA TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Hakan ARSLAN, Nizami AKTÜRK
2.481 893

Öz


Bu çalışmada, sağlam ve kusurlu durumdaki bilyalı rulmanlardaki bilyaların titreşimini incelemek üzere bir şaft-rulman modeli geliştirilmiştir. Modelde şaft-rulman ikilisi kütle-yay sistemi olarak, bilyalar ise kütleli olarak kabul edilmiştir. Sistemin dinamik şartlar altında doğrusal olmayan bir davranış gösterdiği bilinmektedir. Buna göre şaft ve bilyalar için radyal yöndeki hareket denklemleri elde edilmiş ve bu denklemler geliştirilen bilgisayar programı yardımıyla farklı ön yükler için eş zamanlı olarak çözülmüştür. Simülasyon programından bulunan bu sonuçlar zaman ve frekans tanım bölgesinde incelenmiştir. Ön yük arttıkça bilyalar daha uzun süre yüklü bölgede kalarak daha fazla deformasyona uğramakta ve titreşim genlikleri artmaktadır. Frekans spektrumlarında frekans zirveleri, kafes frekansı ve katları, şaftın radyal yöndeki doğal frekansı ve bilyanın radyal yöndeki titreşim frekansında ortaya çıkmaktadır.


Anahtar kelimeler


Bilyalı rulman titreşimleri, bilyalı rulmanların dinamiği, açısal temaslı bilyalı rulman.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arslan, H., Şaft-Rulman Sistemindeki Bilyalı Rulman Hasarlarının Titreşim Analizi Metodu İle Tespiti, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2003.

Gupta, P. K., Winn, L. W., Wilcock, D. F., “Vibration Characteristic of Ball Bearings”, Journal of Lubrication Technology, Cilt 98, 284-289, 1977.

Gupta, P. K., “Dynamics of Rolling Element Bearing Part I: Cylindrical Roller Bearing Analysis”, Journal of Lubrication Technology, Cilt 101, 293-304, 1979.

Gupta, P. K., “Dynamics of Rolling Element Bearing Part I: Cylindrical Roller Bearing Results”, Journal of Lubrication Technology, Cilt 101, 305-311, 1979.

Gupta, P. K., “Dynamics of Rolling Element Bearing Part I: Ball Bearing Analysis”, Journal of Lubrication Technology, Cilt 101, 312-319, 1979.

Gupta, P. K., “Dynamics of Rolling Element Bearing Part I: Ball Bearing Results”, Journal of Lubrication Technology, Cilt 101, 319-326, 1979.

Gad, E. H., Kandou, T. ve Tamura, H.,“Spring Property of Ball Bearing”, Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University, Cilt 43, No 3, 243-265, 1983.

Gad, E. H., Fukata, S. ve Tamura, H.,“Computer Simulation of Rotor Radial Vibration due to Ball Bearings”, Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University, Cilt 44, No 1, 114-133, 1984.

Gad, E. H., Fukata, S. ve Tamura, H.,“Computer Simulation of Rotor Axial and Radial Vibrations Based on Ball Bearings”, Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University, Cilt 44, No 2, 169-189, 1984.

Aktürk, N., Rigid Shaft Supported by Angular Contact Ball Bearings, PhD. Thesis, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, London, April 1993.

Aktürk, N. ve Gohar, R., "The Effect of Ball Size Variation on Vibrations Associated with Ball-Bearings", Proc. Instn. of Mechanical Engineers (Part J), Cilt 212, 101-109, 1998.

Datta, J. ve Farhang, K., “A Nonlinear Model for Structural Vibrations in Rolling Element Bearings: Part I- Derivation of the Governing Equations”, Journal of Tribology, Cilt 119, 323-331, 1997.

Meeks, C. R. ve Tran, L.,“Ball Bearing Dynamic Analysis Using Computer Methods- Part I: Analysis”, Journal of Tribology, Cilt 118, 52-58, 1996.

Harris, T. A., Rolling Bearings Analysis, John Wiley & Sons, USA, 1991.

Franco, J., Aktürk, N. ve Gohar, R., “Vibration of a Rigid Shaft Supported by Radial Ball Bearings with Several Defects”, International Gas Turbine and Aero Engine Congress, Cologne, Germany, 1-12, 1992.

Aktürk, N., Uneeb, M., Gohar, R., “Vibration of a Shaft Supported by Angular Contact Ball Bearings”, ESDA Joint Conferences on Engineering System Design and Analysis, İstanbul, 95-101, 1992.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.