ŞANLIURFA BALIKLIGÖL SUYUNUN BAZI KİMYASAL PARAMETRELERİNİN MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet DİŞLİ, Fatih AKKURT, Ahmet ALICILAR
2.142 1.147

Öz


Su çeşitli faaliyetler sonucunda kirlenmekte, bu kirlilik suda yaşayan canlılar ve suyun kullanım amaçları açısından önem arz etmektedir. Doğal bir akvaryum ortamı olan Balıklıgöl’ün su kalitesi bazen çevresel etkiler sonucunda bozularak içerisinde yaşayan balıkların sağlığı yönünden zararlı olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak Balıklıgöl’deki balıklarda zaman zaman ölümlere rastlanmaktadır. Bu çalışma ile Şanlıurfa Balıklıgöl sularının kalite yönüyle değerlendirilmesi amaçlandı. 2 ayda bir gölün giriş, orta ve çıkış kısımlarından numuneler alınarak birçok kimyasal parametre analiz edildi. Mevsimlere göre incelenen söz konusu kirlilik parametrelerinin standartlara uygun olduğu görüldü. Daha önce gerçekleştirilen fiziksel analizlerin ışığında çalışmaların bakteriyolojik alanda yoğunlaştırılması gereği vurgulandı.


Anahtar kelimeler


Su kirliliği, Balıklıgöl, su kalitesi, kimyasal kirlilik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Eckenfelder, W.W., Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, Singapore, 2000.

Srinivasan, P.T. ve Viraraghavan T., “Characterization and Concentration Profile of Aluminium During Drinking-Water Treatment”, Water SA, Cilt 28, No 1, 99-106, 2002.

Pepe, M., Giardino, C., Borsani, G., Cardoso, A.C., Chiaudani, G., Premazzi, G., Rodari, E. ve Zilioli E., “Relationship Between Apparent Optical Properties and Photosynthetic Pigments in The Sub-Alpine Lake Iseo”, Science of the Total Environment, Cilt 268, No 1-3, 31-45, 2001.

Öztürk, N., Küçükçekmece Gölü ile Denize Bağlantı Bölgesindeki Deniz Sularında Biyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.

Ünlü, E., “Şanlıurfa Balıklıgöl’de Bulunan Balık Türleri Üzerine Toksonomik Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1987.

Çetin, E., Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Parametreler Yönünden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.

Taş, H., “Şanlıurfa Halilürrahman Gölü Balıklarının Balık Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, TÜRKİYE, 1998.

Dişli, M., Akkurt, F. ve Alıcılar, A., “Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Fiziksel Parametreler Yönüyle Değerlendirilmesi”, G.Ü.M.M.F. Dergisi, Cilt 18, No 4, 81-88, 2003.

Lahr, J., Maas-Diepeveen, J.L., Stuijfzand, S.C., Leonards, P.E.G., Drüke, J.M., Lücker, S., Espeldoorn, A., Kerkum, L.C.M., van Stee, L.L.P. ve Hendriks, A.J., “Responses in sediment bioassays used in the Netherlands: can observed toxicity be explained by routinely monitored priority pollutants?”, Water Research, Cilt 37, No 8, 1691-1710, 2003.

Guzzella, L., Feretti. D. ve Monarca S., “Advanced oxidation and adsorption technologies for organic micropollutant removal from lake water used as drinking-water supply”, Water Research, Cilt 36, No 17, 4307-4318, 2002.

Tokalıoğlu, Ş. ve Kartal, Ş., “Chemometrical interpretation of lake waters after their chemical analysis by using AAS, flame photometry and titrimetric techniques”, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Cilt 82, No 5, 291-305, 2002.

Birbir, M., Kalli, N., ve Johannson, C., “Examination of salt quality of Sereflíkoçhísar Lake used in the Turkish leather industry”, Journal of the Society of Leather Technologiesand Chemists, Cilt 86, No 3, 112-117, 2002.

Dişli, M.,Şanlıurfa Balıklıgölü’nün Su Kalitesi Yönüyle Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.

Günay, Y., Tabuman, C. ve Çötert, F., İçme Suyu ve Pis Sularda Standart Rutin Analiz Yöntemleri Kılavuzu, İller Bankası Yayınları, Ankara, 1977.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 4 Eylül 1998 tarih ve 19919 sayılı resmi gazete.

Hammer, M.J. and Hammer, M.J.Jr., Water and Wastewater Technology, Prentice Hall, USA, 2001.

Viesmann, W. And Hammer, M.J., Water Supply and Pollution Control, Addison Wesley, USA, 1998.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.