MOBİLYA İMALATINDA FAALİYET MALİYETLERİ YARDIMIYLA SİMÜLASYON DESTEKLİ PERSONEL ORGANİZASYONU

Ercan TANRITANIR, Abdullah SÜTÇÜ, Hasan ALKAN, Halil İbrahim KORUCA
2.540 2.556

Öz


Geleneksel maliyet muhasebesi uygulamalarının yetersiz kaldığı günümüz imalat sistemlerinde, özellikle genel üretim giderlerini tanımlamak ve dağıtımındaki sıkıntıları gidermek, doğru hizmet ve ürün maliyetlerini belirlemek, maliyetlerin nedenleri üzerinde odaklanabilmek ve maliyet etkenlerini açıklamak amacıyla faaliyet tabanlı maliyet yönetimi (FTMY) yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu çalışma, FTMY yaklaşımı kullanılarak bir imalat sisteminde personel organizasyonunun yapılandırılmasında simülasyon yönteminin kullanılışı hakkındadır.

 

Çalışmada bir mobilya endüstrisi işletmesinde imalat ve montaj iş istasyonlarına ilişkin tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere ait maliyetler dikkate alınarak, sistemin simülasyon modeli oluşturulmuş, böylece daha verimli organizasyon yapıları geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, değişik alternatif çözüm önerileri bilgisayar ortamında denenmiş ve sistemin yeniden tasarım süreci bir örnekle ortaya konmuştur.


Anahtar kelimeler


Simülasyon, faaliyet tabanlı maliyet yönetimi, Mobilya Endüstrisi, personel organizasyonu.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Johnson HT, Kaplan RS. Relevance Lost: The

Rise And Fall Of Management

Accounting.,Harvard Business School Press,

Cambridge, 1986.

Helberg C., Galletly J.E. and Bicheno J.R.,

“Simulating Activity-based Costing”, Industrial

Management & Data Systems, Vol. 94 No. 9, s.

-8, 1994.

Rasmussen,R. R., Savory P.A., Williams R.E.,

“Integrating Simulation With Activity Based

Management to Evaluate Manufacturing Cell Part

Sequencing”, Computers& Industrial

Engineering Vol 37, s.757-768, 1999.

Gupta M.-Galloway K. 2003, “Activity-based

Costing/Management and Its Implications for

Operations Management”, Technovation Vol 23

s.131–138, 2003.

Şakrak, M., Maliyet Yönetimi Maliyet ve

Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar,

Yasa Yayınları, Yayın No:080, Bilim/Bilgi

Dizisi:016, İstanbul, s.82, 1997.

Bursal-E., Maliyet Muhasebesi, Anadolu

Üniversitesi Yayınları, No:888, s.396, 1998.

VDI- Yönetmelik 3683, “Simulation und Logistik,

Mateiralfluss- und Produktionssystemen”, VDIHandbuch

Material und Fördertechnik, Band

, Berlin, Beuth Verlag GmbH, 1993.

Gogg, T.-Mott, J., “Introduction to Simulation”,

Proceedings of the 1993 Winter Simulation

Conference, s. 9–17, 1993.

Zülch, G.-Brinkmeier, B., “Simulation of Activity

Costs for The Reengineering of Production

Systems”, International Journal of Production

Economics Vol:56-57, s.711-722, 1998.

Gunasekaran, A.-Singh, D.,“Design of Activity-

Based Costing in a Small Company: a Case

Study”, Computers & Industrial Engineering

Vol:37, Iss:1-2, s. 413-416, 1999.

Walker,C., “Systematic Approach To Activity

Based Costing of The Production Planning

Activity in The Book Manufacturing İndustry”,

International Journal of Operations &

Production Management, Vol. 20 No. 1, s.108-

, 2000.

Takakuwa, S., “The Use of Sımulatıon in Actıvıty-

Based Costıng for Flexıble Manufacturıng

Systems”, Proceedings of the 1997, (Ed.

Andradóttir, S. - Healy, K. J.-Withers D. H.ve

Nelson B. L.)Winter Simulation Conference,

Spedding, T.A., Sun, G.Q., “Application Of

Discrete Event Simulation To The Activity Based

Costing Of Manufacturing Systems”, Int. J.

Production Economics 58, s. 289–301, 1999.

Kyle, R.G., Jr.; Ludka, C.R, 2000, Simulating The

Furniture Industry, Simulation Conference,

Proceedings. Vol.2., s. 1347–1350, 10-13 Dec

Zülch, G., Grobel, T., “Shaping The Organization

Of Order Processing With The Simulation Tool

FEMOS”, International Journal of Production

Economics, Vol:46-47, s. 251-260, 1996.

Anonim, “http://www.ifab.uni-karlsruhe.de/

main_forsch_orgpl_fp-w95_1_eng.htm”

adresinden 07.10.2003 Tarihinde alınmıştır.

Groover, M.P., Automation, Production

Systems, and Computer Integrated

Manufacturing, Second edition, Prentice-Hall,

Inc., New Jersey 07458, s. 49-50, 2001.

Zülch, G., Vollstedt, T., Heel, J., “Influence of

personnel assignment to production and

maintenance functions on logistical and financial

goals”, Safety and Reliability, Vol: 1, s. 687-691,

İnceler,H., “21. Yüzyıla Doğru Üretim

Sistemlerinde ve Ekonomide Yeniden

Yapılanma”, 1. Ulusal Zeki İmalat Sistemleri

Sempozyumu, Sakarya, 1996.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.