PULS GENİŞLİĞİ MODÜLASYONLU ELEKTROHİDROLİK BİR SERVO SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

Ömer KELEŞ, Yücel ERCAN
1.619 608

Öz


Bu çalışmada, puls genişliği modülasyonlu elektrohidrolik bir servo sisteminin açık ve kapalı çevrim davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Elektrohidrolik servovalf, piston-silindir ve yükten oluşan elektrohidrolik servo sisteminin puls genişliği modülasyonlu girişler için konum kontrolü deneysel olarak yapılmıştır. Puls genişliği modülasyonlu basamak, rampa ve sinüsoidal referans girişler için açık ve kapalı çevrim sistemlerin cevapları bulunmuştur. Puls frekansının sistem cevabı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde, ele alınan sisteme sinüsoidal referans giriş uygulandığında puls frekansının referans giriş frekansına oranının en az 50 olması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Anahtar kelimeler


Puls genişliği modülasyonu, elektrohidrolik sistem, elektrohidrolik servovalf, hidrolik konum kontrolü.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Suematu, Y., Yamada, H., Muto, T., “Digital control of hydraulic actuator system by the method of differential pulse-width modulation”, Nippon Kikai Gakkai Robunshu, C Hen/Transactions of the JSME Part C, Cilt 55, 2053-2060, 1989.

Muto, T., Yamada, H., Suematsu, Y., “Digital control of hydraulic actuator system operated by differential pulse-width modulation”, JSME Int. Journal Series 3, Cilt 33, 641, 1990.

Suematsu, Y., Yamada, H., Tsukamoto, T., “Digital control of electro-hydraulic servo system operated by differential pulse-width modulation”, JSME Int. Journal Series 3, 36, Cilt 61-68, 1993.

Sakaı, T., Tanaka, H., Sato, Y., “Switching-valve operated servomechanism for articulated construction-manipulator (inertia-load control by PWM energized fluid-pulse flow)”, Nippon Kikai Gakkai Robunshu, C Hen/Transactions of the JSME Part C, Cilt 61, 1078-1083, 1995.

Muto, T., Kato, H., Sakamoto, K., “Digital control of hydrostatic transmission system driven by differential pulse-width modulation”, Nippon Kikai Gakkai Robunshu, C Hen/Transactions of the JSME Part C, Cilt 61, 3983-3990, 1995.

Jeronymo, C.E., Yamada, H., Muto, T., “Application of unified predictive control to on/off control of hydraulic system driven by fast-switching solenoid valves”, JSME International Journal Series C-Dynamics Control Robotics Design and Manufacturing, Cilt 39, 515-521, 1996.

Keleş, Ö., Puls genişliği modülasyonu ile hidrolik konum kontrounun teorik ve deneysel incelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

Reeves, A.H., French Patent, No 852183, 1938.

Reeves, A.H., British Patent, No 535860, 1939.

Reeves, A.H., U.S.A. Patent, No 2272070, 1942.

JACKSON, K.R., U.S.A. Patent No 2655940, 1950.

Murtaugh, S.A., “An introduction to the time modulated acceleration switching electro-hydraulic servomechanism”, Transaction of the ASME Journal of Basic Engineering, June, 263-271, 1959.

Ikebe, Y., Nakada, T., “On a piezoelectric flapper type servo valve operated by a pulse-width-modulated signal”, Transaction of the ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, March, 88-94, 1974.

Mansfeld, G., “Fast switching ball valve as digital control elements for an electro-hydraulic servo actuator”, Sixth International Fluid Power Symposium, Cambridge, UK, 335-348, 1981
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.