5083 Al-Mg ALAŞIMINDA MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE KOROZYON ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Gürol ÖNAL, Ali ÜNÜVAR, Tevfik ŞİMŞEK
1.779 2.771

Öz


Bu çalışmada, 5083 Al-Mg işlem alaşımı farklı soğuk deformasyon oranlarında imal edilmiş, farklı tav sıcaklıklarında tavlama işlemine tabi tutulmuştur. %48, %35 ve %18 oranlarında soğuk deformasyon uygulanmış levhalar üretilerek; bir kısım levhalar tavlanmadan bırakılmış, diğerlerine 180 ºC, 270 ºC ve 360 ºC’de 20 dakika süre ile tavlama yapılmıştır. Korozif ortamda mekanik özelliklerini tespit edebilmek için standartlara uygun çekme çubuk numuneleri hazırlanmış ve %3.5 NaCl çözeltisi içerisinde 1440 saat süre ile korozif ortamda bekletilmiştir. 240 saat ara ile numuneler alınmış ve numunelere çekme testi yapılmıştır. Korozif ortamda tutma süresine bağlı olarak mekanik özelliklerin değişimi, mukavemet kaybı tespit edilmiş, yorumlanmıştır. Yapılan deneyler sonucunda; tav sıcaklığı ve soğuk deformasyon oranının artırılması ile mukavemet kaybının arttığı ve 270 ºC’de tavlanan numunelerde mukavemet kaybının  en az olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


5083 Al-Mg alaşımı, korozyon, soğuk deformasyon, tavlama.

Tam metin:

Başlıksız


Referanslar


Raju, I.S., Newman, J.C., “Stress-Intensity Factors for a Wide range of Semieliptical Surface Crack in Finite-Thickness Plates”, Engineering Fracture Mechanics, Vol.11, 817-829, 1992.

Metals Handbook, American Society for Metals, Vol 2, 1979.

Sarıtaş, S., Engineering Metallurgy and Materials, 195-196, 1995.

Yegorova, L.S., Galankin, G., Alüminyum ve Alaşımlarının Metalografisi, Etibank Yayınları, yayın No 147, 1978.

Magnin T., Rieux,P., “The Relation Between Corrosion Fatigue and Stress Corrosion Cracking in Al-Zn-Mg Alloys”, Scripta Metallurgica, Vol.21, 907, 1987.

Pickens, J.R., Christodoulou, L., “The Stress Corrosion Cracking Behaviour of High Strength Aluminium Powder Metallurgy Alloys”, Metalurgical Transaction, Vol 18A, 135, 1987.

Kaufman, M.J., Fink, J.L., “Evidence for Localized Ductile Fracture in the Brittle, Transgranular Stress Corrosion Cracking of Ductile FCC Alloys”, Acta Metallurgica, Vol 36, 213, 1988.

Sprowls, D.D., Brown, R.H., “Stress Corrosion Mechanisms for Aluminum Alloys”, Proc. Conf., Fundamental Aspects of Stress Corrosion Cracking, NACE, Texas, 1969.

Şimşek, A.T., 5083 Al-Mg Alaşımının Gerilmeli Korozyonu, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.

Metals Handbook, American Society for Metals, Vol 9, 1974.

Önal, G., Ünüvar, A., Şimşek, A.T., “5083 Al-Mg Alaşımında Soğuk Deformasyon ve Tav Sıcaklığının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkileri”, Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, MMO Yayın No: E/2001/279, 75-90, 2001.