MİMARİ FOTOGRAMETRİ ALANINDAKİ ÇAĞDAŞ GELİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mine Hamamcıoğlu TURAN
2.606 1.743

Öz


Sayısal (dijital) veya analog (fotoğrafik) görüntüler üzerindeki bilgilerin, mimari nesnelerin ölçekli görsel belgelerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere değerlendirilmesi tekniklerinin bütününe mimari fotogrametri denilmektedir. Tarihi uygulamalarda genellikle ayrıntılı cephe çizimleri ile belgeleme sonuçları sunulurken, çağdaş olanaklar, koruma uzmanı mimarın gereksinim duyduğu çözümleyici görselleştirmelerin sunumuna da olanak vermiştir. Artık fotogrametri ile belgelenen tarihi binalar; bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu modelleri, çeşitli perspektifleri ve tematik bilgilerin döküldüğü ayrıntılı haritaları ile incelenebilmektedirler. Etkileşimsel çoklu ortamda gerçekleştirilen sunumlar da yapılabilmektedir. Bu sunumlara olanak veren yüksek geometrik hassasiyetteki filmli ve dijital fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlükteki tarayıcılar ve görüntü değerlendirme yazılımları hızla geliştirilmektedir. Diğer yandan fotogrametrinin temel ilkeleri yeniden yorumlanarak yöntem kurguları çeşitlenmektedir. Tüm bu çağdaş gelişimlerin mimari koruma alanındaki yeri, derlenen kaynaklar yorumlanarak bu yazı kapsamında vurgulanmıştır.


Anahtar kelimeler


Mimari fotogrametri, çağdaş fotogrametri, mimari koruma, belgeleme, görselleştirme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Hanke, K ve Grussenmeyer, P., “Architectural Photogrammetry: Basic Theory, Procedures, Tools”, ISPRS Commission V Tutorial, Corfu, 2002.

Pomaska, G., Applied Architectural Photo-grammetry for Conservation of Historical Buildings, Unpublished Lecture Notes, Bielefeld University of Applied Sciences, Minden, 2002.

Pomaska, G., “Automated Processing of Digital Image Data in Architectural Surveying, Real Time Imaging Analysis”, ISPRS Commission V Symposium, Halkodate, 637-642, 1998.

Pomaska, G., “Stereoscopic Images for Visualization of Cultural Heritage”, Photogrametric Measurement, Object Modeling and Documentation in Architecture and Industry, Tsessaloniki, 153-159, 1999.

Pomaska, G., “Reconstruction of the Appearance of Schloss Herborn back to 1540 and Its Multimedia Presentation”, ISPRS Commission V Symposium, Cilt XXXIII, Amsterdam, 2000.

Pomaska, G., “Image Acquisition for Digital Photogrammetry Using off the Shelf and Metric Cameras”, Proceedings of the 18th International Symposium CIPA 2001, Potsdam, Germany, 490-495, 2001.

Hamamcıoğlu-Turan, M., “Applied Architectural Photogrammetry – Defensionskaserne in Minden”, Unpublished Research Project Report, Minden, 2002.

www.rolleimetric.de

www.fokus-GmbH-Leipzig.de

Meydenbauer, A., Handbuch der Messbildkunst in Anwendung auf Baudenmaler und Reiseaufnahmen, Kapp Verlag, Halle, 1912.

Fellbaum, M., “Low Cost Systems in Architectural Photogrammetry”, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Cilt XXIX, Bölüm B5, Washington DC, 771-777, 1992.

Bock, I. ve Pomaska, G., “Software Development for Remote Control of Digital Metric Cameras via LAN and Internet”, Proceedings of the Commision V Sympossium, Close Range Imaging, Long Range Vision, Corfu, Greece, Cilt: XXXIV, Bölüm: 5 Kom..5, 3-11, 2002.

www.imagefact.de

Hamamcıoğlu-Turan, M., “Yapısal Bozulmaların Mimari İncelemesi-Dervişağa Medresesi Örneği”, Yapı, No 259, 96-101, 2003.

www.pms.co.at

www.photoplan.net

www.cipa.icomos.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.