“YEŞİL OLİMPİYAT” TASARIM ANLAYIŞINA BİR ÖRNEK: SİDNEY 2000 PROJESİNİN İRDELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet IRKLI ERYILDIZ, Arzuhan Burcu AYDIN
2.354 847

Öz


2000 Yaz Olimpiyatları için Sidney Olimpiyat Komitesi (SOCOG) “yeşil olimpiyat” parolasıyla birtakım çevresel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler, sürdürülebilir gelişim ve çevreye duyarlı yönetimi destekleyen ekolojik ölçütlerdir. Sidney 1993’te bu çevresel ilkeler bağlamında hazırladığı öneri planıyla, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (ICO) tarafından ev sahibi seçilmiştir. Bundan sonraki süreç boyunca, çevresel ilkelere bağlı kalınmasını sağlamak amacıyla Greenpeace, Sidney Olimpiyat Komitesi’yle (SOCOG) beraber çalışmıştır.

 

Makalede, Sidney Olimpiyat Komitesi (SOCOG) tarafından belirlenen ve öneri planında yer alan “olimpiyat tesislerinin planlanması ve yapımı”, “enerji korunumu”, “su korunumu”, “atıkların önlenmesi ve azaltılması”, “hava, su ve toprak kalitesinin düzeltilmesi”, “önemli doğal ve kültürel çevrelerin korunumu” gibi çevresel ilkelere göre Sidney Olimpiyat Projesi irdelenmiş ve Greenpeace tarafından yapılan değerlendirme sonuçları verilmiştir.


Anahtar kelimeler


Sidney Olimpiyatları, yeşil olimpiyatlar, çevresel ilkeler, çevreye duyarlı tasarım.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Sydney Olympics 2000 Bid Limited, Environmental Guidelines for the Summer Olympic Games, Australia, September 1993. http://www.greenpeace.org.au/archives/olympics/reports/enviroguide.pdf

İncedayı, D., Tercan, A., T. Köksal G., Bir Kentsel Dönüşüm Projesi Olarak Sidney Olimpiyat Köyü, Mimarist Dergisi, No.3, 2002.

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-homebush-olympic.cfm

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-circular-quay.cfm

http://202.139.230.209/oca/photos/default.htm

http://202.139.230.209/oca/photos/default1.htm

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/scorecard.htm

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1000_days/air.htm

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1000_days/hotel.htm

http://www.greenpeace.org.au/press/kits/olympics/toxic.html

Greenpeace, Greenpeace Olimpiyat Değerlendirme Raporu (Greenpeace Olympics Report Card), 15 Ağustos 2000.

http://www.greenpeace.org.au/archives/olympics/reports/Report_Card.pdf

http://www.gamesinfo.com.au/vn/22/VN22Gl.html

http://www.gamesinfo.com.au/vn/20/VN20Gl.html

http://www.gamesinfo.com.au/vn/05/VN05Gl.html

http://www.greenpeace.org.au/campaigns/olympics/winslosses.htm

http://www.olympics.com/eng/paralympics/sports/EQ/index.html?/eng/paralympics/sports/EQ/home.html

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1000_days/pvc.htm

http://www.greenpeace.org.au/press/kits/olympics/building2.html

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1000_days/timber.htm

http://www.gamesinfo.com.au/vn/06/VN06Gl.html

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld006.htm

http://www.olympics.com/eng/paralympics/sports/EQ/index.html?/eng/paralympics/sports/EQ/home.html

http://www.greenpeace.org.au/press/kits/olympics/biodiversity.html

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-homebush-newington.cfm

http://202.139.230.209/oca/photos/default.htm

http://www.gamesinfo.com.au/vn/03/VN03Gl.html

http://www.greenpeace.org.au/press/kits/olympics/energy2.html

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1900_days/güneş.htm

http://www.pnc.com.au/~lizzi/GüneşOlympicVillage.html

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/geography-initiatives.cfm

http://www.gamesinfo.com.au/vn/04/VN04Gl.html

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1000_days/air.htm

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry.cfm

Çevre Dostu Bir Olimpiyat : Sidney 2000, Yapı Dergisi, No.226, Güzel Sanatlar Mat. A.Ş., İstanbul, Eylül 2000.

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/100_days/index.html

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld007.htm

http://www.gamesinfo.com.au/vn/30/VN30Gl.html

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld009.htm

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld001.htm

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld003.htm

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/1000_days/homebush.htm

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/community-consultation-lidcombe.cfm

http://ee.unsw.edu.au/std_mon/html_pages/wpvconf

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld008.htm

Bingham-Hall, P., Olympic Architecture: Building Sydney (2000), 2000 Edition; Hardback; Book; Illustrations, Plans, Cross-sections, Watermark Press, ISBN: 0949284394, Australia, March 2000.

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/detail.cfm?ObjectID=5&SectionID=home

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-homebush-rhodes.cfm

http://www.greenpeace.org.au/info/archives/olympics/reports/100_days/index.html

http://www.greenpeace.org.au/press/kits/olympics/biodiversity.html

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld002.htm

http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-homebush-brickpit.cfm

http://www.committedtogreen.com/guidelines/sydney/sld004.htm

Çelebi, G., Environmental Discourse and Conceptual Framework for Sustainable Architecture, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, ss.205-216, 2003. http://www.fenbil.gazi.edu.tr/fbedergi/16tam/21.pdf

Çelebi, G. and Aydın, A. B., 2001. Architectural Responsibilities Within the Context of Sustainability, Livable Architecture and Environments International Congress, Karadeniz Technical University, pp.140-146, Trabzon.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.