GENEL AMAÇLI WEB TABANLI MOBİL ROBOT: SUNAR

Nihat YILMAZ, Şeref SAĞIROĞLU, Mehmet BAYRAK
1.115 1.625

Öz


Bu çalışmada, mühendislik eğitimi ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere web tabanlı bir mobil robot platformu geliştirilmiş ve farklı uygulamalarda başarıyla kullanılabileceği gösterilmiştir. Web üzerinden izlene­bilen, kontrol edilebilen, yeniden programlanabilen ve kablosuz olarak haberleşebilen bu robot platform, gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı uygulamaları gerçekleştirmek için, mobil robot üzerinde gerçek zamanlı destek verebilen bir kütüphane geliştirilmiştir. Yarı otonom ve tam otonom çalışma­larda kullanılabilen bu robot ile yapılan testlerde, mobil robotun çok amaçlı olarak kullanılabileceği ve özellikle mühendislik eğitiminde bazı derslerine web tabanlı uygulama desteği verebileceği tespit edilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


Mobil robot, web tabanlı kontrol, gerçek zamanlı uygulama, uzaktan eğitim.

Tam metin:

Başlıksız


Referanslar


Asoh H., Motomura Y., Asano F., Hara I., Hayamizu S., Itou K., Kurita T., Matsui T., Vlassis N., Bunschoten R. ve Krose B., “Jijo-2: An Office Robot that Communicates and Learns”, Intelligent Systems, IEEE, Vol.16, 46-55, Sept./Oct. 2001.

Diolaiti N. ve Melchiorri C., “Teleoperation of a Mobile Robot Through Haptic Feedback Haptic Virtual Environments and Their Applications”, IEEE International Workshop 2002 HAVE, 67-72, 17-18 Nov. 2002.

Schilling K.J. ve Roth H., “Control Interfaces for Teleoperated Mobile Robots, Emerging Technolo-gies and Factory Automation”, ETFA '99, Barce-lona, Spain, Vol.2, 1399 -1403, 18-21 Oct. 1999.

Park J.B., Lee B.H. ve Kim M.S., “Remote Control of a Mobile Robot Using Distance-Based Force”, Proceedings of the 2003 IEEE Int. Conference on Robotics & Automation, Taipei, Taiwan , Vol.3, 3415-3418, 14-19 Sept. 2003.

Schilling K.J. ve Vernet M.P., “Remotely Con-trolled Experiments with Mobile Robots”, System Theory, 2002. Proceedings of the Thirty-Fourth Southeastern Symposium, 71-74, 18-19 March 2002.

Matsumaru K., Fhjimori A., Kotoku T. ve Komoriya K., “Action Strategy for Remote Opera-tion of Mobile Robot in Human Coexistence Environment”, Industrial Electronics Society, 2000. IECON 2000. 26th Annual Conf. of the IEEE, Nagoya Japan, Vol.1, 1-6, 22-28 Oct. 2000.

Li T.-H.S., Chang S.-J. ve Chen Y.-X., “Imple-mentation of Human-Like Driving Skills by Autonomous Fuzzy Behaviour Control on An FPGA-Based Car-Like Mobile Robot”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.50, 867-880, Oct. 2003.

Vitabile S., Pilato G., Pullara F. ve Sorbello F., “A Navigation System for Vision-Guided Mobile Robots”, Image Analysis and Processing, 1999. Proceedings. International Conference, Venice Italy, 566 -571, 27-29 Sept.1999.

Luo R.C. ve Chen T.M., “Development of a Multibehaviour-based Mobile Robot for Remote Supervisory Control through the Internet”, IEEE/ASME Transaction on Mechatronics, Vol.5 376-385. Dec. 2000.

Yılmaz N., Web Tabanlı Mobil Robot Sistemi Tasarımı, Gerçekleştirilmesi ve Uygulamaları, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yılmaz N., Sağıroğlu Ş. ve Bayrak M. “Web tabanlı AR-GE Robotu: SUGAR-1”, ASYU-INISTA 2004, Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu, YTÜ, İstanbul, 127-130, 23-25 Haziran 2004.

Yılmaz N., Sağıroğlu Ş. ve Bayrak M., “A Web Based Semi-Autonomous Mobile Robot: SUNAR”, TAINN2005, Çeşme, İzmir, 410-417, 16-17 June 2005.

Sağıroğlu Ş., Yılmaz N. ve Bayrak M. “Design and Implementation of A Web Based Mobile Robot”, Virtual International Conference on Intelligent Production Machines and Systems, Wales, UK, July 4-15, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.