POMZA VE MİNERAL KATKILI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Salih YAZICIOĞLU, Nusret BOZKURT
1.445 2.048

Öz


Bu çalışmada, pomza ve mineral katkılı taşıyıcı hafif betonun mekanik özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada CEM I 42,5 N sınıfı çimento kullanılmış olup mineral katkı olarak kullanılan silis dumanı (SD) %10 ve uçucu kül (UK) %30  oranlarında çimento ile ağırlıkça yer değiştirilmiştir. Kullanılan katkılarla birlikte hazırlanan 3, 7, 14, 28 ve 90 günlük numunelere basınç, yarmada çekme dayanımı ve ultrasonik test deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre silis dumanı katkılı beton numunelerin her yaşta daha iyi dayanım özellikleri sergilediği görülmüştür. Kontrol betonu olarak hazırlanan numuneler ilk yaşlarda silis dumanı katkılı beton numunelerle benzer özellikler sergilerken uçucu kül katkılı beton serilerinde erken yaşlarda belirgin bir artış gözlenmemiştir. Bununla birlikte UK beton serisi ileri yaşlarda (90 gün) kontrol betonuna daha yakın sonuçlar vermiştir.


Anahtar kelimeler


Taşıyıcı hafif beton, pomza, silis dumanı, uçucu kül.

Tam metin:

Başlıksız


Referanslar


Haque, M.N., Al-Khaiat, H., Kayali, O., “Strength and Durability of Lightweight Concrete”, Cement and Concrete Composites, No. 26, 307-314, 2004.

Kok, S.C., Min-Hong, Z., “Water Permeability and Chloride Penetrability of High-Strength Lightweight Aggregate Concrete”, Cement and Concrete Research, No. 32, 639-645, 2002.

Sari, D., Paşamehmetoğlu, A.G., “The Effects of Gradation and Admixture on the Pumice Lightweight Aggregate Concrete”, Cement And Concrete Research, No. 35(5), 936-942, 2005.

Mindess, S., Young, J. F., Concrete, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.

Giaccio, G., Rocco, C., Violini, D., Zappitelli J., Zerbino, R., “High-Strength Concrete Incorporating Different Coarse Aggregates”, ACI Matter, No. 89(3), 242-246, 1992.

Baalbaki, W., Benmokrance, B., Chaallal, O., Aitcin, P.C., “Influence of Coarse Aggregates on Elastic Properties of High Performance Concrete”, ACI Matter, No 88(5), 499-503, 1991.

Nilsen, A.U., Monteiro, J.M., Gjorv, O.E., “Estimation of the Elastic Modulus of Lightweight Aggregate”, Cement And Concrete Research, No. 25(2), 276-280, 1995.

Yang, C.C., Huang, R, “A Two-Phase Model for Predicting the Compresive Strength of Concrete”, Cement And Concrete Research, No. 26(10), 1567-1577, 1996.

Lydon, F.D., Concrete Mix Design, Applied Science Publishers, 2nd ed., London, 1982.

Topcu, İ.B., “Semi-Lightweight Concretes Produced by Volcanic Slags”, Cement And Concrete Research, No. 27, 15-21, 1997.

Al-Khaiat, H., Haque, M.N., “Effect of Initial Curing on Early Strength and Physical Properties of Lightweight Concrete”, Cement And Concrete Research, No. 28, 859-866, 1998.

Yasar, E., Atis, C. D., Kilic, A., Gulsen, H., “Strength Properties of Lightweight Concrete Made with Basaltic Pumice and Fly Ash”, Materials Letters, No. 57, 2267-2270, 2003.

Erdoğan, T .Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, Ankara, 2003.

ASTM C 597, “Standart Test Method For Pulse Velocity Through Concrete”, Annual Book of ASTM Standards, 1994.

TS EN 12390-3, “Beton-sertleşmiş Beton Deneyleri -Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini”, TSE, Ankara, 2003.

TS EN 12390-6, “Beton-sertleşmiş Beton Deneyleri -Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini”, TSE, Ankara, 2002.

Tasdemir, C., “Combined Effects of Mineral Admixtures and Curing Conditions on the Sorptivity Coefficient of Concrete”, Cement And Concrete Research, No 33, 1637–1642, 2003.

Fly Ash Facts for Highway Engineers Chapter 3 - Fly Ash in Portland Cement Concrete

(http://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/fach03.cfm)

Almussalam, A.A., Beshr, H., Maslehuddin, M., Al-Moudi, O.S.B., “Effect of Silica Fume on the Mechanical Properties of Low Quality Coarse Aggregate Concrete”, Cement and Concrete Composites, No 26, 891-900, 2004.

Khatri, R.P., Sirivivathnanon V., “Effect of Different Supplementary Cementitious Materials on Mechanical Properties of High Performance Concrete”, Cement Concrete Research, No 25(1), 209-220, 1995.

Tokyay, M., Erdoğdu, K., Uçucu Küllerin Karakterizasyonu, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 1998.

TS 639, “Uçucu Küller”, TSE, Ankara, 1975.

ASTM C 618, “Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete”, Annual Book of ASTM Standards, 1994.

Zaina, M.F.M., Mahmud H.B., Ilham A., Faizal, M., “Prediction of Splitting Tensile Strength of High-Performance Concrete”, Cement and Concrete Research, No. 32, 1251–1258, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.