MIG-MAG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BORULARIN TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ

Behçet GÜLENÇ, İlhan CANDAN, Nizamettin KAHRAMAN
1.947 1.558

Öz


Bu çalışmada X52 malzemesinden imal edilmiş spiral kaynaklı çelik borular, değişik pozisyonlarda tam otomatik gazaltı (MAG) kaynak yöntemi ile alın alına birleştirilmişlerdir. Kaynak esnasında kullanılan torç konumunun kaynak bölgesindeki etkilerini görmek amacıyla numunelere tahribatlı (çekme, çentik darbe ve sertlik) ve tahribatsız (floroskopik) testler uygulanmıştır. Kaynaklı numunelere uygulanan tahribatlı testler sonucunda, kaynak esnasında kullanılan torc pozisyonunun kaynaklı bağlantıların çekme ve çentik darbe dayanımını değiştirdiği tespit edilmiştir. Tahribatsız test sonucunda da torc pozisyonunun kaynak dikiş formunu etkilediğini ve bazı pozisyonlarda yetersiz ergime olurken bazı pozisyonlarda da kaynak kökünün iyi oluşmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


MIG-MAG kaynağı, kaynak pozisyonu, tahribatlı ve tahribatsız muayene.

Tam metin:

Başlıksız


Referanslar


Gülenç B., Tülbentçi K., “Düşük Karbonlu ve Az Alaşımlı Çeliklerin MIG-MAG Kaynağında Koruyucu Gaz Seçimi”, GEV Uluslararası Kaynak Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, 56-65, 1996.

Suban M., and Tusek J., “Dependence of Melting Rate in MIG/MAG Welding on the Type of Shielding Gas Used”, Journal of Materials Processing Technology, 119(1-3), 185-192, 2001.

Absi Alfaro S.C., “Carvalho G.C and. de Melo Junior S.A., Stand Off's Indirect Estimation in GMAW”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 157-158, 3-7, 2004.

Kaçar R., and Kökemli K., “Effect of Controlled Atmosphere on the MIG-MAG Arc Weldment Properties”, Materials & Design, Vol. 26, Issue 6, 508-516, 2005.

Raymond J. S., Essentials of Welding, Glencoe Publishing Company, California, 327-334, 1984.

Praveen P., Yarlagadda P. K. D. V., and Kang M. J., “Advancements in Pulse Gas Metal Arc Welding”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, 1113-1119, 2004.

Galvery W., and Marlow F., Welding Essentials, Industrial Press Inc, New York, 131-135, 2001.

Ertürk İ., Tülbentçi K., “MAG Kaynak Yönteminde Kaynak Akımı ve Ark Geriliminin Sıçrama Kayıplarına Etkisi”, GEV Uluslararası Kaynak Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, 71-78, 1996.

“Welding, Brazing and Soldering”, ASM Handbook, Vol. 6, USA, 180-186, 2000.

Tülbentçi K., MIG-MAG Gazaltı Kaynak Yöntemi, ArctechYayını, İstanbul, 21-125, 1998.

Anık S., Vural M., Gazaltı Ark Kaynağı, GEV Yayını, İstanbul, 99-185, 1998.

Robert W. M., Principles of Welding, John Wiley & Sons, Inc, New York, 160-162, 1999.

Cary, H.B., Modern Welding Technology, AWS (2nd ed.), A.B.D., 82-85, 1981.

Tülbentçi K., MIG-MAG Eriyen Elektrotla Ark Kaynağı, Gedik Holding Yayınları, İstanbul, 15-75, 1998.

Gourd, M. L., Principles of Welding Technology, Third Edition, British Library Cataloguing in Publication Data, London, 95-102, 1995.

Giachio J W., Weeks W., Welding Skills, American Technical Publishers, INC, USA, 234-235, 1985.

Madsen J. R., Welding Fundamentals, American Technical Publishers, INC, New York, 160-162, 1999.

Minnick W. H., Gas Metal Arc Welding Handbook, The Goodheart-Willcox Company, INC, California, 55-56, 1988.

Kennedy G. A., Welding Technology, 2. Ed., A Division of Macmillan Publishing Company, California, 358-360, 1982.

Grad L., Grum J., Polajnar I., and Slabe J. M., “Feasibility Study of Acoustic Signals for on-Line Monitoring in Short Circuit Gas Metal Arc Welding”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44(5), 555-561, 2004.

Çalış İ., Çanacık A., Çatalgöl Z., Yükler İ., “Çelik Sacların MAG Kaynak Yöntemi İle Yapılan Küt Alın Kaynak Birleştirmesi Çalışma Haritaları”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, 112-116, 2000.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.