ÇOK AŞAMALI BÜTÜNLEŞİK LOJİSTİK AĞI OPTİMİZASYONU PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ

Neslihan DEMİREL, Hadi GÖKÇEN, M.Ali AKÇAYOL, Eray DEMİREL
3.899 607

Öz


Artan çevre bilinci, kanunlar ve ekonomik nedenler, son yıllarda tersine lojistik konusuna olan ilgiyi arttırmıştır.Tersine lojistik konusunda en önemli ve ilgi çekici problemlerden birisi, tersine lojistik ağı tasarımıdır. Buçalışmada, genel bütünleşik bir lojistik ağı tasarımı için kapasite kısıtlı, çok aşamalı, çok ürünlü bir karmatamsayılı doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Problem, ileri ve geri ağda yer alan tesislerin sayı veyerlerinin belirlenmesi ile müşteri taleplerinin minimum maliyetle karşılanacağı dağıtım ağının tasarlanmasıkararlarını içermektedir. Modelin karmaşık yapısından dolayı, sezgisel yöntem ile doğrusal programlamayıbirlikte kullanan genetik algoritma tabanlı melez bir çözüm yöntemi geliştirilmiş ve üretilen farklı boyuttaki testproblemleri için GAMS-CPLEX ve geliştirilen çözüm yönteminden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler


Geri kazanım, ağ tasarımı, matematiksel model, melez genetik algoritma.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Fleischmann, M., Bloemhof-Ruwaard, J.M.,

Dekker, R., van der Laan, E., van Nunen,

J.A.E.E. And van Wassenhove, L.N.,

“Quantitative models for reverse logistics: a

review (Invited Review)”, European Journal of

Operational Research, Cilt 103, No 1, 1-17,

Fleischmann M., Beullens, P., Bloemhof-Ruwaard,

J.M., van Wassenhove, L.N., “The Impact of

Product Recovery on Logistics Network Design”,

Production and Operations Management, Cilt

, No 2, 156, 2001.

Brito, M.P., Dekker, R., “Reverse Logistics-A

Framework”, Econometric Institute Report EI

-38, Erasmus University Rotterdam, The

Netherlands, 1-19, 2002.

Zarei, M., Mansour, S., Kahsan, A.H., Karimi, B.,

“Designing a Reverse Logistics Network for Endof-

Life Vehicles Recovery”, Mathematical

Problems in Engineering,

doi:10.1155/2010/649028, 2010.

Elwany, H., Fors, N., Harraz, N., Galal, N.

“Reverse logistics network design: review of

models and solution techniques”, Proceedings of

the 37th International Conference on

Computers and Industrial Engineering,

Alexandria, Egypt , October 20-23, 2007.

Akcali, E., Cetinkaya, S., Uster, H. “Network

design for reverse and closed- loop supply chains:

an annotated bibliography of models and solution

approaches”, Networks, Cilt 53, 231–248, 2009.

Demirel, N.Ö., Gökçen, H. “Logistics Network

Design for Recoverable Manufacturing Systems:

Literature Survey”, Journal of The Faculty of

Engineering and Architecture of Gazi

University, Cilt 23, No 4, 903-912, 2008.

Chanintrakul, P., Mondragon, A.E.C., Lalwani, C.,

Wong, C.Y., “Reverse logistics network design: a

state-of-the-art literature review”, International

Journal of Business Performance and Supply

Chain Modelling, Cilt 1, No 1, 61–81, 2009.

Ilgin, M.A., Gupta, S.M. “Environmentally

conscious manufacturing and product recovery

(ECMPRO): A review of the state of the art”,

Journal of Environmental Management, Cilt

, 563–591, 2010.

Pishvaee, M.S., Farahani, R.Z., Dullaert, W. “A

memetic algorithm for bi-objective integrated

forward/reverse logistics network design”,

Computers & Operations Research, Cilt 37,

–1112, 2010.

Emel, G.G., Taşkın, Ç. “Genetik algoritmalar ve

uygulama alanları”, Uludağ Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Cilt XXI, No 1, 129-152, 2002.

Kusumastuti, R.D., Piplani, R., Lim, G.H. “An

Approach to Design Reverse Logistics Networks

for Product Recovery”, International

Engineering Management Conference, Cilt 3,

-1243, 18-21 Ekim 2004.

Ko, H.J., Evans, W. “A genetic algorithm-based

heuristic for the dynamic integrated

forward/reverse logistics network for 3PLs”,

Computers & Operations Research, Cilt 34,

-366, 2007.

Lee, J.E., Gen, M., Rhee, K.G. “Network model

and optimization of reverse logistics by hybrid

genetic algorithm”, Computers & Industrial

Engineering, Cilt 56, 951-964, 2009.

Lee, J.E., Gen, M., Rhee, K.G. “Hybrid Prioritybased

Genetic Algorithm for Multi-stage Reverse

Logistics Network”, IEMS, Cilt 8, No 1, 14-21,

Mart 2009.

Kannan, G., Sasikumar, P., Devika, K. “A genetic

algorithm approach for solving a closed loop

supply chain model: A case of battery recycling”,

Applied Mathematical Modelling, Cilt 34, 655-

, 2010.

Tang, Q., Xie, F., “A Genetic Algorithm for

Reverse Logistics Network Design”, Third

International Conference on Natural

Computation, Cilt 4, 2007.

Min, H., Ko, H.J. “The dynamic design of a

reverse logistics network from the perspective of

third-party logistics service providers”,

International Journal of Production

Economics, Cilt 113, 176-192, 2008.

Shi, L., Fan, H., Gao, P., Zhang, H. “Network

Model and Optimization of Medical Waste

Reverse Logistics by Improved Genetic

Algorithm”, '09 Proceedings of the 4th

International Symposium on Advances in

Computation and Intelligence, 40-52, 2009.

Zhou, G., Cao, Z., Cao, J., Meng, Z. “A Genetic

Algorithm Approach on Reverse Logistics

Optimization for Product Return Distribution

Network”, Lecture Notes in Computer

Sciences, Y. Hao vd. (Ed.), Springer-Verlag

Berlin Heidelberg, 267-272, 2005.

Bouabda, R., Jarboui, B., Eddaly, M., Rebai, A.

“A branch and bound enhanced genetic algorithm

for scheduling a flowline manufacturing cell with

sequence dependent family setup times”,

Computers & Operations Research, Cilt 38,

-393, 2011.

Yeh, W.C. “A efficient memetic algorithm for

multi-stage supply chain network problem”,

International Journal of Advanced

Manufacturing Technology, Cilt 29, No 7-8,

–813, 2006.

Keskin, B.B., ve Uster, H. “A scatter search-based

heuristic to locate capacitated transshipment

points”, Computers & Operations Research,

Cilt 34, No 10, 3112–3125. 2007.

Altıparmak, F., Gen, M., Lin, L., Karaoğlan, İ. “A

steady-state genetic algorithm for multi-product

supply chain network design”, Computers &

Industrial Engineering, Cilt 56, 521–537, 2009.

Gen, M., Altıparmak, F., Lin, L. “A genetic

algorithm for two-stage transportation problem

using priority-based encoding”, OR Spectrum,

Cilt 28, No 3, 337–354, 2006.

Öztürk, M., Çok aşamalı tedarik zinciri

optimizasyonu probleminin yayılan ağaç

tabanlı genetik algoritma ile çözümü, Yüksek

lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Ayan, T.Y. “Sabit maliyetli ulaştırma problemi

için bir genetik algoritma”, Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Cilt 10, No 1, 97 – 116, 2008.

Keskintürk, T., Küçük, B. “ Karışık modelli

montaj hatlarının genetik algoritma kullanılarak

dengelenmesi”, Yönetim Dergisi, Cilt 17, No 53

, 52-63, 2006.

Varlı, A., Çok amaçlı ve çok konumlu

aktarmalı taşıma problemlerinin genetik

algoritma ile optimizasyonu, Yüksek lisans tezi,

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, 2007.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.