10 MW’LIK SDU GÜNEŞ GÜÇ KULESİ TESİS TASARIMI

Ramazan ŞENOL, İbrahim ÜÇGÜL, Arif KOYUN, Mustafa ACAR
3.516 767

Öz


Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ile elektrik üretim metodu olan güneş güç kulesisistemi ele alınmıştır. Çalışmada güneş güç kulesi sistemindeki aynaların güneşi takip ederek kule üzerindekialıcı sisteme odaklaması için yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımlardan faydalanarak Süleyman DemirelÜniversitesi’nde 10 MW gücünde güneş güç kulesi kurmak için gerekli olan ayna sayısı, ayna boyutları, kuleyüksekliği, alan yarı çapı, vb., dizayn parametreleri elde edilmiştir. Ayrıca bu sistemde kullanılan heliostat veotomatik kontrol sistemlerinin maliyet analizleri yapılmıştır. Geliştirilen bilgisayar yazılımları ve otomatikkontrol ünitesi ile aynalar gün boyu çalıştırılarak ortaya çıkan izleme hataları belirlenmiştir. Sonuç olarak 10MW gücündeki bir tesis için gerekli olan tüm dizayn parametreleri elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Güneş Enerjisi, Güneş Güç Kulesi, Heliostat, Elektrik Enerjisi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Finat, A.G., Liberali, R., “Concentrating Solar

Power From Research To Implementation,

Luxembourg: Office for Official Publications

of the European Communities”,

http://europa.eu, Erişim Tarihi : 11.05.2009,

Hildebrandt, A.F., Lorin, L., Hull, V., “Power

with Heliostat”, Science, Cilt 197 (4309), 1139-

, 1977.

Lorin, L., Hull, V., “Solar Thermal Central

Receivers”, Energy Laboratory Newsletter, Cilt

, 7-12, 1989.

Kribus, A., Doron, P., Rubin, R., Karni, J.,

Reuven, R., Duchan, S., ve Taragan, E., “A

Multistage Solar Receiver : The Route To High

Temperature”, Solar Energy, Cilt 67, 3–11,

Lorin, L., Hull, V., “An Educated Ray Trace

Approach to Solar Tower Optics”, Optical

Engineering, Cilt 16, No 5, 497-504, 1977.

Siala, F.M.F., Elayeb, M.E., “Mathematical

Formulation Of A Graphical Method For A No-

Bloking Heliostat Field Layout”, Renewable

Energy, Cilt 23, 77-92, 2001.

Collado, F.J., “Preliminary Design of

Surrounding Heliostat Fields”, Renewable

Energy, Cilt 34, No 5, 1359-1363, 2009.

Segal, A., Epstein, M., “Optimized Working

Temperatures of a Solar Central Receiver”, Solar

Energy, Cilt 75, 503-510, 2003.

Chen, Y.T., Kribus, A., Lim, B.H., Lim, C.S.,

Chong, K.K., Karni, J., Buck, R., Pfahl, A.,

Bligh, T.P., “Comparison Of Two Sun Tracking

Methods İn The Application of A Heliostat

Field”, Journal of Solar Energy Engineering,

Cilt 126, 638-644, 2004.

Kribus, A., Vishnevetsky, I., Yogev, A.,

Rubinov, T., “Closed Loop Control of

Heliostats”, Energy, Cilt 29, 905–913, 2004.

Eltez, M., Sabit Yansıtıcılı – Çizgisel Odaklı

Kule Projesinde Yansıtıcı – Odaklayıcı

Yüzeyin Şekillendirilmesi, Doktora Tezi, Ege

Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, 1986.

Microchip Technology Inc., PIC16F87X Data

Sheet,

www.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30

c.pd, Erişim Tarihi: 11.05.2009.

Maxim Integrated Products, DS1307 Serial

Real-Time Clock Datasheet, http://www.maximic.

com/datasheet/index.mvp/id/2688, Erişim

Tarihi: 11.05.2009.

Kreith, F., Goswami D.Y., Energy Management

and Conservation Handbook, Mechanical

Engineering Series, CRC Press, Boca Raton.

Şenol, R., Güneş Kulelerinden Elektrik

Enerjisi Üretiminin Araştırılması ve

Optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2009.

NASA Surface meteorology and Solar Energy,

http://eosweb.larc.nasa.gov, Erişim Tarihi:

03.2009.

17.Kolb, G.J., Jones, S.A., Donnelly, M.W.,

Gorman, D., Thomas, R., Davenport, R., Lumia,

R., Heliostat Cost Reduction Study, Sandia

National Laboratories, Sandia Report,

SAND2007-3293, 2007.