IPv4’DEN IPv6’YA GEÇİŞ İÇİN AHP MODELİ

Emel KIZILKAYA AYDOĞAN, M. Yekta SOYLU, Cevriye GENCER, Suna ÇETİN, Murat SOYSAL, Onur BEKTAŞ, Emre YÜCE, Yusuf ÖZTÜRK, Yavuz GÖKIRMAK, Şeref SAĞIROĞLU
1.727 515

Öz


Bu çalışmada, Ulusal IPv6 Protokolü Altyapı Tasarımı ve Geçiş Projesi kapsamında, IPv4’ten IPv6’ya geçişteen uygun geçiş stratejisine karar vermede, çok kriterli karar verme metotlarından Analitik Hiyerarşi Proses(AHP) yöntemi geçiş mekanizmasının kararlaştırılmasında kullanılmıştır. Bu çalışmanın bu alanda bir ilkçalışma olması, geçişe etki edecek olan parametrelerin belirlenmesi, kriter kümelerinin konuya özel olarak ilkkez belirlenmesi ve bu probleme uygulanması bu çalışmanın özgün yönleridir. Aynı zamanda, en iyi geçişstratejisinin belirlenmesi için gerekli anketler hazırlanıp uygulanmış; Super Decisions 1.6.0 paket programıkullanılarak uygun geçiş mekanizmalarına ait sonuçlar elde edilmiştir. Sunulan bu çalışmanın, ülke kurum vekuruluşlarının IPv6’ya geçişinde en uygun geçiş mekanizmasının belirlenmesinin, ülke kaynaklarının daha etkinkullanılmasına, konuyla ilgili geçiş süresini kısaltacağına, geçmek isteyen kurumlara bilimsel bir yaklaşımsunmasının ülke geçiş sürecine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler


Pv4, IPv6, Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Proses, Karar Destek Sistemi, Super Decisions

Tam metin:

PDF


Referanslar


Saaty, T.L., The Analytic Hierarchy Process.

New York, NY: McGraw-Hill; 1980.

Saaty, T. L., “That is not the analytic hierarchy

process: what the AHP is and what it is not”, J.

Multi-Crit Decis. Anal., 6:324–235, 1987.

Angels, D.I., Lee, C.Y., “Strategic investment

analysis using activity based costing concepts and

analytic hierarchy process techniques”,

International Journal of Production Research,

(5), 1331–1345, 1996.

Blair A.R., Nachtmann R., Saaty, T.L., Whitaker,

R., “Forecasting the resurgence of the US

economy in 2001: An expert judgement

approach”, Socio- Economic Planning Sciences,

(2), 77–91, 2002.

Byun, D.H., “The AHP approach for selecting an

automobile purchase model”, Information and

Management, 38 (5), 289–297, 2001.

Cagno, E., Caron, F., Perego,F., “Multi-criteria

assessment of the probability of winning in

competitive bidding process”, International

Journal of Production Management, 19, 313–

, 2001.

Arbel,A., .E. Orger, Y.E., “An application of

AHP to bank strategic planning: The merger and

acquisitions process”, European Journal of

Operational Research, 48 (1), 27–37, 1990.

Arbel, A., Seidmann, A., “Performance evaluation

of FMS, IEEE Transactions on Systems”, Man

and Cybernetics, 14 (4), 606–617, 1986.

Bitici, U.S., Suwignjo, P., Carrie, A.S., “Strategy

management through quantitative modeling of

performance measurement system”, International

Journal of Production Economics, 69 (1), 15–

, 2001.

Ahire, S.L., Rana,D.S., “Selection of TQM pilot

projects using an MCDM approach”,

International Journal of Quality & Reliability

Management, 12 (1), 61–81, 1995.

Al Harbi, K.M., “Application of AHP in project

management”, International Journal of Project

Management, 19 (4),19–27, 2001.

Alidi, A.S., “Use of analytic hierarchy process to

measure the initial viability of industrial projects”,

International Journal of Project Management,

(4), 205–208, 1996.

Al Khalil, M.I., “Selecting the appropriate project

delivery method using AHP”, International

Journal of Project Management, 20, 469–474,

Akarte, M.M., Surendra, N.V., Ravi, B., Rangaraj,

N., “Web based casting supplier evaluation using

analytic hierarchy process”, Journal of the

Operational Research Society, 52 (5), 511–522,

Andijani, A.A., “A multi-criterion approach to

Kanban allocations”, Omega, 26 (4), 483–493,

Andijani, A.A., Anwarul, M., “Manufacturing

blocking discipline: A multi-criterion approach for

buffer allocations”, International Journal of

Production Economics, 51 (3), 155–163, 1997.

Badri, M., “Combining the AHP and GP model

for quality control systems”, International

Journal of Production Economics, 72 (1), 27–

, 2001.

Ulusal IPv6 Protokolü Altyapı Tasarımı ve Geçiş

Projesi, TÜBİTAK-KAMAG 108G100, Dönem 2

Raporu, Haziran 2010.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.