PETRODİZEL VE KANOLA BİYODİZELİ PERFORMANS VE EMİSYON KRİTERLERİNİN MANGAN ESASLI KATKI MADDELERİYLE GELİŞTİRİLMESİ

İsmet ÇELİKTEN, Metin GÜRÜ
2.311 849

Öz


Biyodizel, dizel motorlarında en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir. Dizel ve biyodizelkarışımları genellikle setan sayısının arttırılması ve yanma veriminin iyileştirilmesi için katkı maddelerineihtiyaç duyarlar. Mn yakıtlar içerisinde yanmayı artırıcı katalizör görevi görmektedir. Bu yöntemle yakıtın setansayısını da belirli oranda artırırken donma noktasının azaltılması sağlamaktadır. Bu araştırmada dizelmotorlarında %50 No:2 dizel yakıtına %50 Kanola metil esterinden oluşan biyodizel yakıt karışımı (50B) temelyakıt olarak kullanıldı. Ayrıca oluşturulan 50B yakıtına sırasıyla 1, 6 ve 12 ppm olmak üzere 3 farklı orandasentetik organik esaslı Mn katkı maddesi ilave edildi. Elde edilen 3 farklı Mn katkılı yakıt karışımları tam yük vefarklı motor devirlerinde hidrolik dinamometreye bağlı bulunan dört zamanlı dört silindirli bir dizel motoruüzerinde denendi. Deney sonunda motor performansı ve emisyon değişimleri incelendi. Elde edilen bulgularagöre, motor performansında, CO, HC ve % duman koyuluğunda azalmaların, CO2 ve NOx lerde ise artmalarınolduğu belirlendi.

Anahtar kelimeler


PETRODİZEL VE KANOLA BİYODİZELİ PERFORMANS VE EMİSYON KRİTERLERİNİN MANGAN ESASLI KATKI MADDELERİYLE GELİŞTİRİLMESİ

Tam metin:

PDF


Referanslar


Keskin A, Gürü M., Altıparmak D., Investigation

of performance and emissions characteristics of

tall oil biodiesel with CO based additive, Energy

Sources Part A, 32(20), 1899-1907, 2010.

Gürü M., Can Ö., Koca A, Çınar C., Şahin F.,

Biodiesel production from waste chicken fat

based sources and evaluation with Mg based

additive in a Diesel engine, Renewable Energy,

(3), 637-643, 2010.

Keskin A., Gürü M., Altıparmak D., Biodiesel

production from tall oil with synthesized Mn and

Ni based additives on fuel consumption and

emissions, Fuel, Vol 86/7-8 pp 1139-1143, 2007.

Silva, F.N., Prata, A.S., Teixeira, J.R., “Technical

Feasibility Assessment of Oleic Sunflower

Methyl Ester Utilisation in Diesel Bus Engines”,

Energy Conversion and Management, 44

-2878, 2003.

Dorado, M.P., Ballesteros, E., Arnal, J. M.,

Gomez, J. and Lopez, F. J., Exhaust Emission

From A Diesel Engine Fuelled With

Transesterified Waste Olive Oil, Fuel, 82: 1311-

, 2003.

Celikten İ, Arslan MA, Investigation of diesel

fuel, rape oil and soybean oil methyl esters

effects on a direct injection diesel engine

performance and emissions, J. of the Faculty of

Engineering and Architecture of Gazi

University, 23 (4), 829-836, 2008.

Çelikten İ., Koca A., Arslan MA., Investigation

of the effects of diesel fuel, rapeseed and soybean

oil methyl esters on engine performance and

emissions at different injection pressures,

Renewable Energy, 35, 814-820, 2010.

Öztürk, G., Egzoz Gazlarından Kurtuluşa Doğru,

Bilim ve Teknik, Cilt 22, Sayı 263, Sayfa 30-33,

Yang HH, Lee WJ, Mi HH, Wong CH, Chen CB.

PAH emissions influenced by Mn-based additive

and turbocharging from a heavy duty diesel

engine, Environmental International, 24(4),

–403, 1998.

Keskin A., Gürü M, Altiparmak D, Influence of

metallic based fuel additives on performance and

exhaust emissions of diesel engine, Energy

Conversion and Management, 52(1), 60-65,

Çaynak S, Gürü M; Biçer, A, Keskin A, Içingür

Y., Biodiesel production from pomace oil and

improvement of its properties with synthetic

manganese additive, Fuel, 88(3), 532-536, 2009.

Yang H, Wen-Jhy L. PAH emissions influenced

by Mn-based additive and turbocharging from a

heavy-duty Diesel engine, Elsevier Science CA

Section, 24, 389–403 1998
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.