AĞIR FUEL OİLİN VİSKOZİTESİNİN SICAKLIKLA VE MANGAN KATKI MADDELERİYLE İNCELENMESİ

Metin GÜRÜ, İbrahim BİLİCİ, Deniz ARSLAN
2.628 1.733

Öz


Sıvı yakıtlarda, özellikle 6 numara fuel oilde, yanma problemlerinin ana sebebi akışkanın yüksek viskozitesidir.İlk ateşleme, pulverizasyon ve yanma problemlerinin giderilmesi için ana depodaki serpantinler, eşanjörler,tankın günlük olarak ısıtılması ve brülörlerdeki elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla viskozite azaltılır. Yakıttaki kesikliyanma ve köpürme buhar ve elektrikli ısıtıcılarla aşırı ısıtmadan kaynaklanır. Bununla beraber, katkımaddeleriyle viskozitenin azaltılmasının daha ekonomik olmasının yanı sıra yanma verimliliğini arttırdığı,emisyonu azalttığı, korozyonu ve yakıt polimerizasyonunu önlediği bilinmektedir. Bu çalışmada ağır fuel oilviskozitesinin sıcaklık ve katkı maddesi dozlaması ile azaltılması ve aynı zamanda viskozitedeki bu azalmayabağlı olarak pulverizasyondaki iyileşme ve alevlenme noktasındaki azalma incelenmiştir. Arrhenius denklemineuygun olarak oluşturulan modellere göre katkısız fuel oilin viskozitesi sıcaklığa bağlı μ= ⎟⎟⎠⎞⎜ ⎜⎝⎛−− e T8086 ,219 ,1 olarakdeğişirken bu değerler katkı maddesi konsantrasyon artışına ve sıcaklığa bağlı olmak üzere μ= ⎟⎟⎠⎞⎜ ⎜⎝⎛−− e T7946,618,7 ,μ= ⎟⎟⎠⎞⎜ ⎜⎝⎛−− e T7852,418,5 ve μ= ⎟⎟⎠⎞⎜ ⎜⎝⎛−− e T7816,918,4 olarak bulunmuştur. Arrhenius denklemindeki A ve B sabitleri 6 numarafuel oilde –19,1 ve –8086,2 iken mangan katkı maddesinin fuel oildeki konsantrasyonu %0,5’e yükseltildiğindeA ve B sabitlerinin de sırasıyla –18,4 ve –7816,9’a yükseldiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Fuel oil, viskozite, mangan katkı maddesi, pulverizasyon, Arrhenius eşitliği.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Gürü, M., “Manganlı Bileşiklerin Fuel-Oil

Yakıtına Etkileri”, 6. Enerji ve Enerji Tasarrufu

Semineri, 11-13 Ocak 1988, İstanbul.

EIA, International Energy Outlook 2000, Energy

Information Administration, US Department of

Energy, Washington, 2000.

Karaosmanoğlu, F., Tetik E., “Fuel properties of

pyrolytic oil of the straw and stalk of rape plant”,

Renewable Energy, 16: 1090-1093, 1999.

M. Gürü., A. Alıcılar., A. Murathan., Ş. Dursun,

“Yakıt Püskürtmeli Güç Santrallerinde Yanma

Sorunları ve Çözümleri”, 7th International

Combustion Symposium, Ankara, July 17-18,

-345, 2002.

Ferreira G., García J.A., Barreras F., Lozano A.,

Linchetab E., “Design optimization of twin-fluid

atomizers with an internal mixing chamber for

heavy fuel oils” Fuel Processing Technology, 90,

–278, 2009.

Fraser R.P., Dombrowski N., Routley J.H., “The

filming of liquids by spinning cups”, Chem. Eng.

Sci, 18 (6) 323–337, 1993.

A. Mansour, N. Chigier, “Air-blast atomization of

non-Newtonian liquids”, J. of Non-Newtonian

Fluid Mechanics, 58 (2-3), 161–194, 1995.

Radclife A., “The performance of a type of swirl

atomizer”, Proc. Inst. Mech. Eng,. 169 93–106,

Dombrowski N., Hanson D., Ward D.E., “Some

aspects of liquid flow through fan spray nozzles”,

Chem. Eng. Sci,. 12 35–50, 1960.

Mullingen P.J., Chigier N.A., “The design and

performance of internal mixing multijet twin fluid

atomizers”, J. Inst. Fuel 47 251–261, 1974.

Bryce W.B., Cox N.W., Joyce W.I., “Oil droplet

production andsize measurement from a twin-fluid

atomizer using realfluids”, Proc. of the 1st Int.

Conference on Liq. Atomization and Spray

Systems, Tokyo, 259–263, 1978.

Keskin A., Gürü M., Altıparmak D., “Influence of

metallic based fuel additives on performance and

exhaust emissions of diesel engine”, Energy

Conversion and Management, 52(1), 60-65,

Keskin A., Gürü M., Altıparmak D.,

“Investigation of performance and emissions

characteristics of tall oil biodiesel with Co based

additive”, Energy Sources Part A, 32(20), 1899-

, 2010.

Çaynak S, Gürü M., Biçer A., Keskin A., Içingür

Y., “Biodiesel production from pomace oil and

improvement of its properties with synthetic

manganese additive”, Fuel, 88(3), 532-536, 2009.

Çelikten İ., Gürü M., Improvement of

Performance and Emission Criteria of Petrodiesel

and Rapeseed Oil Biodiesel with Manganese

Based Additive, J. of the Faculty of Engineering

and Architecture of Gazi University, 26 (3),

-648, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.