POLİTETRAFLORETİLEN BİLEŞİĞİNİN BİTÜMÜN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Meltem ÇUBUK, Metin GÜRÜ, M. Kürşat ÇUBUK
2.223 871

Öz


Bu çalışmada termoplastik polimerlerden ticari adıyla teflon olarak bilinen politetrafloretilen (PTFE) bitümeilave edilerek bitümün modifiye edilmesi ve bu katkı maddesinin bitümün reolojik özelliklerine etkisininincelenmesi amaçlanmıştır. Bitümün reolojik özelliklerini belirleyebilmek için orjinal ve modifiye edilmişbitüme viskozite, penetrasyon, yumuşama noktası, dinamik kesme reometresi (DSR), döner ince film etüvü(RTFOT), basınçlı oksidasyon kabı (PAV) ve çubuk eğme reometresi (BBR) testleri ve performanslarına ilişkinise Marshall stabilitesi ve soyulma deneyleri uygulanmıştır. Katkının bitümün camsı geçiş sıcaklığına etkisi farktaramalı kalorimetre (DSC), yüzey enerjisine etkisi ise diferansiyel yüzey analizi (DSA) ile tespit edilmiştir.Deneysel çalışmalar sonunda katkının, bitümün tekerlek izi oluşumunu yaklaşık %54 oranında azalttığı,karıştırma prosesi sonrası yaşlanmış bitümün tekerlek izi oluşumunu ise yaklaşık %29 oranında azalttığı tespitedilmiştir.

Anahtar kelimeler


Bitümün modifiye edilmesi, PTFE, reoloji, adezyon, kararlılık

Tam metin:

PDF


Referanslar


Whiteoak, D., “Shell Bitüm El Kitabı”,

Editörleri, Abdullah Hilmi Lav, M. Ayşen Lav,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Asfalt

Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul,

Airey, G. D., “Rheological properties of styrene

butadiene strene polymer modified road

bitumens”, Fuel, Cilt 82, No 14, 1709-1719,

Gonzales, O., Munoz, M. E., Santamaria, A.,

Garcia-Morales, M., Navarro, F. J., Partal, P.,

“Rheology and stability of bitumen/EVA blends”,

European Polymer Journal, Cilt 40, No 10,

-2372, 2004.

Kutluhan, S., Ağar, E., “Bitümlü sıcak

karışımlarda tekerlek izi oluşumunun incelenmesi”, 4. Ulusal Asfalt Sempozyumu,

Ankara, 213-223, 2004.

Stastna, J., Zanzotto, L., Vacin, O. J., “Vicosity

function in polymer-modified asphalts”, Journal

of Colloid and Interface Science, Cilt 259, No

, 200-207, 2003.

Çelik, O. N., “Otomobil lastiği ile modifiye

edilmiş asfaltın dinamik reolojik analizi”, 1.

Ulusal Asfalt Sempozyumu, İstanbul, 297-304,

Fawcett, A. H., McNally, T., “Blends of bitumen

with various polyolefins”, Polymer, Cilt 41, No

, 5315-5326, 2000.

Asphalt Institute, Mix Desing Methods For

Asphalt Concerete and Other Hot Mix Types,

Asphalt Instutite, Manuel Series No.2 (MS-2)

Kentucky, 1996.

Çubuk, M., Gürü, M., Çubuk, M.K.,

“Improvement of bitumen performance with

epoxy resin.” Fuel, Cilt 88, No 7, 1324-1328,

Valtorta, D., Poulikakos, L. D., Partl, M. N.,

Mazza, E., “Rheological properties of polymer

modified bitumen from long-term field tests”,

Fuel, Cilt 86, No 7-8, 938-948, 2006.

Gürü, M., Tekeli, S., Çubuk, M. K., Çubuk, M.,

“Recycling of scrap vehicle tyre as elastic surface

material”, The First Jordanian Internatıonal

Conference of Materials Science and

Engineering, Jordan, 39-44, 2005.

Huang, S., Huh, J., Robertson, R. E., Tia, M.,

“Aging effects on temperature susceptibility of

polymer modified asphalts”, Proceedings of the

Materials Engineerin Conference, Washington,

Cilt 2, 1367-1378, 1996.

Gürü M. Improvement of adhesion of bitumenaggregate

coatings by additives. Cellulose

Chem. Technol. Cilt 38, No 1–2, 129–40, 2004.

Lu, X., Isacsson, U., “Chemical and rheological

evaluation of ageing properties of SBS polymer

modified bitumens”, Fuel, Cilt 77, No 9-10, 961-

, 1998.

Tayfur, S., Özen, H., Aksoy, A., “Investigation of

rutting performance of asphalt mixtures

containing polymer modifiers”, Construction

and Building Materials, Cilt 21, No 2, 328-337
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.