AISI304 ÇELİKLERİN TORNALANMASINDA EP KATKILI KARMA BİTKİSEL ESASLI KESME SIVILARININ PERFORMANSI

M. Hüseyin ÇETİN, Babür ÖZÇELİK
2.093 572

Öz


Bu çalışmada, ayçiçek ve kanola yağından formüle edilen % 8 ve 12 EP katkılı iki tip karışım bitkisel esaslı vebir tip ticari (mineral) kesme sıvılarının performansları yüzey pürüzlülüğü (Ra), tornalama kuvveti (Fc ve Ff) vetakım aşınması (VC and VB) yoluyla araştırıldı. Deneyler karbür takma uçlu kesiciyle AISI 304 çeliğintornalanması yoluyla gerçekleştirildi. İşleme parametreleri olarak; devir sayısı, ilerleme miktarı ve kesmederinliği belirlendi. Kesici kenar yanal yüzey aşınması 0,2-0,6 mm aralığında alındı. Genel olarak deneysonuçları, geliştirilen bitkisel esaslı kesme sıvılarının kuvveti, takım aşınmasını ve yüzey pürüzlülüğünüazaltmadaki performansının referans olarak kullanılan ticari kesme sıvısından daha iyi olduğunu gösterdi.

Anahtar kelimeler


Karma bitkisel esaslı kesme sıvıları, EP katkısı, kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması, tornalama

Tam metin:

PDF


Referanslar


Sharma, V. S., Dogra M., Suri, N. M., “Cooling

Techniques for Improved Productivity in

Turning”, International Journal of Machine

Tools & Manufacture, Cilt 49, 435-453, 2009.

Birova, A., Pavloviova, A., Cvengro, J.,

“Lubricating Oils Based on Chemically Modified

Vegetable Oils”, Journal of Synthetic

Lubrication, Cilt 18, 291-298, 2002.

Bennett, E. O., “Water Based Cutting Fluids and

Human Health”, Tribology International, Cilt 12,

–60, 1983.

Xavior, M. A., Adithan, M., “Determining the

Influence of Cutting Fluids on Tool Wear and

Surface Roughness During Turning of AISI 304

Austenitic Stainless Steel”, Journal of Materials

Processing Technology, Cilt 209, 900–909, 2009.

Ozcelik, B., Demirbas, E., Kuram, E., and Şik, E.,

“Optimization of Surface Roughness in Drilling

Using Vegetable Based Cutting Oils Developed

from Sunflower Oil”, Industrial Lubrication and

Tribology, Cilt 63, No 4, 271–276, 2011.

Belluco, W. and De Chiffre, L., “Performance

Evaluation of Vegetable-based Oils in Drilling

Austenitic Stainless Steel”, Journal of Materials

Processing Technology, Cilt 148, 171-176, 2004.

Kuram, E., Simsek, B. T., Ozcelik, B., Demirbas,

E., Askin, Ş., “Optimization of the Cutting Fluids

and Parameters Using Taguchi and ANOVA in

Milling”, The World Congress on Engineering

, (WCE 2010), Volume II, pp. 1292-1296, 30

June - 2 July, London, U.K., 2010.

Kuram, E., Ozcelik, B., Demirbas, E., Şik, E.,

“Effects of the Cutting Fluid Types and Cutting Parameters on Surface Roughness and Thrust

Force”, The World Congress on Engineering

, (WCE 2010), Volume II, 1312-1315, 30

June - 2 July, London, U.K., 2010.

Khan, M. M. A., Dhar, N. R., “Performance

Evaluation of Minimum Quantity Lubrication by

Vegetable Oil in Terms of Cutting Force, Cutting

Zone Temperature, Tool Wear, Job Dimension and

Surface Finish in Turning AISI–1060 Steel”,

Journal of Zhejiang University, Cilt 7, 1790–

, 2006.

Özçelik, B., Demirbaş, E., Kuram, E., Şık, E.,

Tansel, İ. N., “Geliştirilen Ayçiçeği ve Kanola

Esaslı Bitkisel Soğutma Yağlarının AISI 304

Malzemenin Delinmesindeki Performansları”,

Yıldız Teknik Üniversitesi, I. Ulusal Talaşlı

İmalat sempozyumu, UTİS 2009, S:121-129, 02-

Ekim, Beşiktaş-İSTANBUL 2009.

Şık, E., Bitkisel Tabanlı Yağlardan Metal

Kesme Sıvısı Eldesi ve Karakterizasyonu,

Yüksek Lisans Tezi, GYTE Mühendislik ve Fen

Bilimleri Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 2009.

Karahan, M., Ham Soya Yağından Metal Kesme

Sıvı Eldesi ve Karaterizasyonu, Yüksek Lisans

Tezi, GYTE, Mühendislik ve Fen Bilimleri

Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 2009.

Kuram, E., Bitkisel Esaslı Kesme Sıvılarının

Delmedeki Performansının Araştırılması,

GYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi, Gebze-Kocaeli, 2009.

Çetin, M. H., Bitkisel Esaslı Kesme Sıvılarının

Tornalamadaki Performansının Araştırılması,

GYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi, Gebze-Kocaeli, 2010.

Dal, M., Bitkisel Esaslı Kesme Sıvılarının

Frezelemedeki Performansının Araştırılması,

Yüksek Lisans Tezi, GYTE, Mühendislik ve Fen

Bilimleri Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 2009.

Fox, N. J., Stachowiak G. W., “Vegetable Oil

Based Lubricants – A Review of Oxidation”,

Tribology International, 40, 1035-1046, 2007.

DeGarmo, E.P., Black, J.T. and Kohser, R.A.,

“Machining”, Materials and Processes in

Manufacturing, Prentice-Hall Inc., New Jersey,

-652, 1997.

Jayal, A. D., Balaji, A. K., “Effects of Cutting

Fluid Application on Tool Wear in Machining:

Interactions With Tool-Coatings and Tool Surface

Features”, Wear, Cilt 267, No9-10, 1723-1730,

Srikant, R. R., Rao, D. N., Rao, P. N., “Influence

of Emulsifier Content in Cutting Fluids on Cutting

Forces, Cutting Temperatures”, Tool Wear and

Surface Roughness, Journal of Engineering

Tribology, Cilt 223, 203-209, 2008.

Çiftçi, İ., Kasap, M., Şeker, U., “Östenitik

Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirlik

Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Yapılmış

Deneysel Çalışmalar”, Z.K.Ü Karabük Teknik

Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, Sayı 3-4,

-141, 1999.

Clarens AF, Zimmerman JB, Landis HR, Hayes

KF, Skerlos SJ. Experimental comparison of

vegetable and petroleum base oils in metalworking

fluids using the tapping torque test. Proceedings of

Japan-USA Symposium on Flexible Automation:

-6, July 19-21, 2004 Denver
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.