ÇİFT FAZLI ÇELİĞİN ÇEKME ÖZELLİKLERİNE MİKROYAPININ ETKİSİ

Elmas SALAMCI, Fikret KABAKCI
2.124 1.368

Öz


Bu çalışmada %0,0981 C, %1,653 Mn, %0,54 Si, %0,69 Ni içeren çift fazlı bir çeliğin çekme özellikleriüzerinde martenzit ve yeni ferrit hacim oranının etkisi araştırılmıştır. 715, 725 and 752oC de uygulanan kritiktavlama sonrasında numuneler suda, yağda ve fırında soğutulmuştur. Optik mikroskop incelemelerinde fırındasoğutma hızında bile karbür oluşumuna rastlanmamıştır. Sonuçlar, aynı kritik sıcaklıkta tavlama sonrasında,kullanılan soğutma şartları içerisinde en fazla martenzit hacim oranının suda soğutma ile elde edildiğinigöstermiştir. Martenzit içeriğinin artması ile homojen uzama azalırken, akma ve çekme mukavemetlerinin herikisi de artmıştır. Sabit martenzit hacim oranında, kritik tavlama sıcaklıklarından kontrollü soğutma sonucuoluşan yeni ferrit hacim oranının değiştiği gözlenmiştir. Yeni ferritin varlığı mukavemeti azaltıp, sünekliğiartırmıştır. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) kırık yüzey incelemeleri yeni ferrit içeren numunelerin boyunbölgesinde daha yüksek yoğunlukta mikroboşluk içerdiğini ve tamamen sünek kırılma davranışı sergilediğinigöstermiştir. Bunun aksine yeni ferrit içermeyen numunelerin daha düşük yoğunlukta mikroboşluk içerdiği vehem klivaj hem de sünek kırılma modunu bir arada sergilediği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Epitaksiyal ferrit, martenzit, çift fazlı mikroyapı, çekme özellikleri, kırılma davranışı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Rashid, M.S., “Relation between steel

microstructure and formability”, Formable

HSLA and dual-phase steels, Chicago, Illinois,

AIME, 1-24, 26 Ekim 1977.

Koo, J.Y. ve Thomas, G., “Design of dublex

carbon steels for improved strength: weight

applications”, Formable HSLA and dual-phase

steels, Chicago, Illinois, AIME, 40-55, 26 Ekim

Rigsbee, J.M. ve VanderArend, P.J., “Laboratory

studies of microstructures and structure-property

relationships in dual-phase HSLA steels”,

Formable HSLA and dual-phase steels,

Chicago, Illinois, AIME, 56-86, 26 Ekim 1977.

Morrow, J.W. ve Tither, G., Buck, R.M.,

“Intercritically annealed dual phase steels for

automotive applications”, Formable HSLA and

dual-phase steels, Chicago, Illinois, AIME, 151-

, 26 Ekim 1977.

Hayami, S., Furukawa, T., Gondoh, H., Takechi,

H., “Recent developments in formable hot and

cold rolled HSLA including dual-phase sheet

steels”, Formable HSLA and dual-phase steels,

Chicago, Illinois, AIME, 167-180, 26 Ekim 1977.

Davies, R.G. ve Magee, C.L., “Physical

metallurgy of automotive high strength steels”,

Structure and properties of dual-phase steels,

New Orleans, AIME, 1-19, 19-21 Şubat 1979.

Davies, R.G., “On the ductility of dual-phase

steels”, Formable HSLA and dual-phase steels,

Chicago, Illinois, AIME, 25-39, 26 Ekim 1977.

Lawson, R.D., Matlock, D.K., Krauss, G., “The

effect of microstructure on the deformation

behaviour and mechanical properties of a dual

phase steels”, Fundamentals of dual-phase

steels, Chicago, Illinois, AIME, 347-381, 23-24

Şubat 1981.

Davies, R.G., “Influence of martensite

composition and content on the properties of dual

phase steels”, Metallurgical Transactions A,

Cilt 9A, 671-679, 1978.

Huppi, G.S., Matlock, D.K., “An evalution of the

importance of epitaxial ferrite in dual phase steel

microstructures”, Scripta Metallurgica, Cilt 14,

-1243, 1980.

Erdoğan, M. ve Priestner, R., “Effect of

martensite content, its dispersion and epitaxial

content on Bauschinger behaviour of dual phase

steel”, Materials Science and Technology, Cilt

, 1273-1284, 1999.

Jeong, W.C. ve Kim, C.H., “Deformation

characteristics of retained ferrite and transformed

ferrite in a dual phase steel”, Metallurgical

Transactions A, Cilt 18A, 629-635, 1987.

Andrews, K.W., “Empirical formulae for the

calculation of some transformation temperatures”,

Journal of The Iron and Steel Institute, Cilt

, 721-727, 1965.

Lawson, R.D., “Matlock, D.K., Krauss, G., “An

etching technique for microalloyed dual phase

steels”, Metallography, Cilt 13, No 1, 71-87,

TS 138 EN 10002-1 Metalik Malzemeler-Çekme

Deneyi, TSE, 25-26, 2004.

Ahmad, E. ve Priestner, R., “Effect of rolling in

the intercritical region on the tensile properties of

dual phase steel”, Journal of Materials

Engineering Performance, Cilt 7, No 6, 772-

, 1998.

Sarwar, M. ve Priestner, R., “Influence of ferritemartensite

microstructural morphology on tensile

properties of dual phase steel”, Journal of

Materials Science, Cilt 31, 2091-2095, 1996.

Erdoğan, M., Tekeli, S., Pamuk, O., Erkan, A.,

“Surface carburized AISI 8620 steel with dual

phase core microstructure”, Materials Science

and Technology, Cilt 18, 840-844, 2002.

Cjang W.J. ve Kim C.H., “Ferrite Growth on

Cooling after Intercritical Annealing in a Dual Phase

Steel”, Scripta Metallurgica, Cilt 118, 37-42,1985.

Tanaka T., Nishida M., Hashiguchi ve Kato T.L.,

“Formation and Properties of Ferrite Plus

Martensite Dual-Phase Steels”, Structure and

properties of dual phase steels, New Orleans,

AIME, 221-242, 19-21 Şubat 1979.

Terao, H., “Structure and Mechanical Properties

of High-Manganese Dual-Phase Steels”, Journal

of Materials Science, Cilt 21, 1715-1720, 1986.

Matlock, D.K., Krauss, G., Ramos, L.F., Huppi,

G.S., “A correlation of processing variables with

deformation behavior of dual-phase steels”,

Structure and properties of dual-phase steels,

New Orleans, AIME, 62-90, 19-21 Şubat 1979.

Speich, G.R. ve Miller, R.L., “Mechanical

Properties of Ferrite-Martensite Steels”,

Structure and properties of dual-phase steels,

New Orleans, AIME, 145-182, 19-21 Şubat 1979.

Sarwar, M., Ahmad, E., Qureshi, K.A., Manzoor,

T., “Influence of epitaxial ferrite on the tensile

properties of dual phase steel”, Materials &

Design, Cilt 28, No 1, 335-340, 2007.

Erdoğan, M., “The effect of new ferrite content

on the tensile fracture behaviour of dual phase

steels”, Journal of Materials Science, Cilt 37,

-3630, 2002.

Steinbrunner, D.L., Matlock, D.K., Krauss, G.,

“Void formation during tensile testing of dual

phase steels”, Metallurgical Transaction A, Cilt

A, 579-589, 1988.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.