ÇIKINTILI AYRIK ISITICILAR ÜZERİNDEKİ LAMİNAR KONVEKSİYON İLE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ

Tolga PIRASACI, Mecit SİVRİOĞLU
2.258 631

Öz


Bu makalede yatay bir kanal içerisine çıkıntılı olarak yerleştirilmiş ayrık ısıtıcılardan laminer akış şartlarındakarışık konveksiyon yolu ile ısının uzaklaştırılması durumu sayısal olarak incelenmiştir. Kanal alt ve üstyüzeylerine 8 x 4 lük dizi şeklinde yerleştirilen ısıtıcılara eşit ısı akıları uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar artan Gr* sayısıyla ısıtıcı yüzey sıcaklıklarının arttığını özellikle doğal konveksiyon ile ısı transgerinin ağırlıklı olduğu(Gr/Re2> 1) bölgede yüksek Gr* sayılarında ısıtıcı sıcaklıklarının çok yükseldiğini göstermiştir. Bu bölgedeüst ısıtıcılardaki sıra ortalama Nu sayıları sıra numarası ile azalırken alt ısıtıcılardaki sıra ortalama Nu sayılarıbelirli bir sıraya kadar azalmaktadır. Bu sıradan sonra ise sıra ortalama Nu sayılarında doğal konveksiyon etkisiile bir artış görülmüştür. Bunun sonucunda üst ısıtıcılarda ısıtıcı sıcaklığı sıra numarası ile artmış alt ısıtıcılarda isebelirli bir ısıtıcı sırasından sonra azalmıştır.

Anahtar kelimeler


Yatay Kanal, Karışık Konveksiyon, Ayrık Isıtıcılar, Laminer Akış.

Tam metin:

PDF


Referanslar


J.E. Sergent, A. Krum, Thermal Management

Handbook For Electronic Assemblies,

McGraw-Hill, New York, 1998.

I. Mudawar, “Assessment of High-Heat-Flux

Thermal Management Schemes in: Thermal and

Thermomechanical Phenomena in Electronic

Systems”, 7th Intersociety Conferance, Las

Vegas, USA, 1, 1-20, 2000.

A.D. Kraus, A. Bar-Cohen, Thermal Analysis

and Control of Electronic Equipment

McGraw-Hill, New York, 1983.

G.P. Peterson, A. Ortega, “Thermal Control of

Electronic Equipment and Devices”, Advances

in Heat Transfer, 20, 181-314, 1990

F P. Incropera, J.A. Schutt, “Numerical

Simulation of Laminer Mixed Convection in the

Enterance Region of Horizontal Rectangular Ducts”, Num. Heat Trans. 8, 707-729,1985.

J. R. Maughan, F. P.Incropera, “Experiments on

Mixed Convecion Heat Transfer for Airflow in a

Horizontal and Inclined Channel”, Int. J. Heat

Mass Trans. 30 1307-1318, 1987.

C. C. Haung, T. F. Lin, “Buoyancy Induced Flow

Transition in Mixed Convective Flow of Air

Through a Bottom Heated Horizontal

Rectangular Duct”, Int. J. Heat Mass Trans. 37

(8), 1235-1255, 1994.

H.V.Mahaney, S.Ramadhyani, F.P.Incropera,

“Numerical Simulation of Three Dimensional

Mixed Convection Heat Transfer from an Array

of Discrete Heat Sources in a Horizontal

Rectangular Duct”, Num. Heat Trans Part A.

(3), 267-286, 1989 .

H. V. Mahaney, F. P. Incropera, S. Ramadhyani,

“Comparison of Predicted and Measured Mixed

Convection Heat Transfer from an Array of

Discrete Heat Sources in Horizontal Rectangular

Channel”, Int. J. Heat Mass Trans, 33 (6),

-1245, 1990 .

H. V. Mahaney, S. Ramadhyani, F. P. Incropera,

“Numerical Simulation of Three-Dimensional

Mixed Convection Heat Transfer From a Finned

Array of Discrete Heat Sources”, Numerical

Heat Transfer 19, 225-149, 1991.

C. Y. Choi, S. J. Kim, “Conjugate Mixed

Convection in a Channel: Modified Five Percent

Deviation Rule”, Int. J Heat Mass Trans. 39

(6), 1223-1234, 1996 .

H.W. Wu, S.W. Perng, “Effect of an Oblique

Plate on the Heat Transfer Enhancement of

Mixed Convection Over Heated Blocks in a

Horizontal Channel”, Int. J.Heat Mass Trans,

, 1217-1235, 1999.

A. Dogan, M. Sivrioglu, S. Baskaya,

“Experimental Investigation of Mixed

Convection Heat Transfer in a Rectangular

Channel with Discrete Heat Sources at the Top

and at the Bottom”, Int. Comm. Heat and Mass

Transfer, 32,1244-1252, 2005.

A. Dogan, M. Sivrioglu, S. Baskaya,

“Investigation of mixed convection heat transfer

in a horizontal channel with discrete heat sources

at the top and at the bottom”, Int. J. Heat and

Mass Transfer 49, 2652-2662, 2006.

T. Pirasaci, “Çıkıntılı Isı Kaynakları Bulunan Bir

Kanalda Karışık Konveksiyon ile Isı Transferinin

Laminar ve Türbülanslı Akış Şartlarında

Deneysel ve Sayısal Analizi”, Doktora Tezi Gazi

Üni, Ankara, 2009.

A.B. McEntire, B.W. Webb, “Local forced

convective heat transfer from protruding and

flush-mounted two-dimensional discrete heat

sources”, Int. J. Heat Mass Transfer, 33,

-1533, 1990.

C.W. Leung, H.J. Kang, S.D. Probert,

“Horizontal simulated printed circuit board

assembly in fully-developed laminar-flow

convection”, Appl. Energy 56, 71-91, 1997.

C.W. Leung, H.J. Kang, “Convective heat

transfer from simulated air cooled printed-circuit

board assembly on horizontal or vertical

orientation”, Int. Comm. Heat Mass Transfer

, 67-80, 1998.

C.G. Rao, C. Balaji, S.P. Venkateshan, “Effect of

surface radiation on conjugate mixed convection

in a vertical channel with a discrete heat source in

a each wall”, Int. J. Heat Mass Transfer 45,

-3347, 2002.

E. Kchoc, M. Davics, D. Newport, “Mixed

convection cooling of horizontally mounted

printed circuit board” , IEEE Trans. Comp.

Packag. Technol 26, 126-133, 2003.

R.J. Moffat, “Contributions to the theory of

single-sample uncertainty analysis”, J. Fluids

Eng. 104, 250-260, 1982.

R.J.Moffat, “Using uncertainty analysis in the

planning of an experiment”, J. Fluids Eng. 107,

-178, 1985.

R.B.Abernethy ,R.P. Benedict ,R.B. Dowdell ,

“ASME measurement uncertainty”, J. Fluids

Eng. 107, 161-164, 1985.

S.J. Kline, “The purposes of uncertainty

analysis”, J. Fluids Eng 107, 153-160, 1985

R.E. Smith Jr., S. Wehofer, “From measurement

uncertainty to measurement communications,

credibility, and cost control in propulsion ground

test facilities”, J. Fluids Eng. 107, 165-172, 1985.

T. Pırasacı, M. Sivrioğlu, “Experimental

investigation of laminar mixed con vection heat

transfer from arrays of protruded heat sources”,

Energy Conversion and Management 52 (5),

-2063, 2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.