POLİVİNİLASETAT (PVAc) EMULSİYON KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Recep CAKIR, Mustafa ÖKSÜZ
2.164 968

Öz


Bu çalışmada homopolimer ve kopolimer PVAc içerisinde farklı boyutlarda kalsiyum karbonat (CaCO3)karıştırılarak özellikleri iyileştirilmeye çalışılmıştır. Homopolimer ve kopolimer emülsiyon kompozitlerinözellikleri dolgu maddesi miktarına bağlı olarak değişmiştir. Dolgu maddesi % 30’a kadar özellikledehomopolimer emülsiyonlarında çekme mukavemetlerini yükseltmiştir. % 40’dan daha fazla kalsit dolgu maddesikompozitlerin mekanik özelliklerini azaltıcı etki yapmıştır. Kompozitlerin mekanik özellikleri incelendiğinde,PVAc matris ve dolgu maddesi ve oranlarına bağlı olarak mekanik özelliklerin, karışımların oranı veyaşlandırma süresi ve sıcaklığına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Çekme testlerinde yaşlandırma süresi vesıcaklığına bağlı olarak mukavemet ve % uzamalarda genel artışlar olmuştur. Karışımlarda özellikle küçükpartikül boyutuna sahip dolgu içermesi durumunda daha iyi bağlanma meydana gelmiştir. Özellikle dolgumaddesinin 3 mikron olması durumunda daha iyi karışma gözlenmiş ve daha iyi mekanik özellikler meydanagelmiştir.

Anahtar kelimeler


Polivinilasetat (PVAc), emülsiyon, kompozit, mekanik özellikler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Şahin, Y., “Kompozit Malzemelere Giriş”, Gazi

Ün., Ankara, 2000.

Karger Kocsis, J., “Structure, blends and

composites”, (1995).

Ward, I.M., Mechanical Properties of Solid

Polymers, John Wiley &Sons Ltd, London,

(1971).

Wypych, G., Handbook of Fillers, 2nd Edition,

New York, (2000).

Gacher/Muller, Plastics Additives Handbook, 3rd

edition, (1990).

Agbossou, A., Cohen, I., Muller, D., “Effects of

interphase and impact strain rates on tensile offaxis

behaviour of unidirectional glass fibre

composite: Experimental results”, Engineering

Fracture Mechanics, Volume 52, Issue 5,

November 1995, Pages 923-933

Richard, J., “Thermomechanical behaviour of

composite polymer films obtained from

poly(vinyl acetate) latexes sterically stabilized by

poly(vinyl alcohol)”, Polymer, Volume 34, Issue

, September 1993, Pages 3823-3831

Ekincioğlu, Ö., Özkul, H., Leslie, J. Struble,

“Farklı PVA’larla Üretilen Büyük Boşluklarından

Arındırılmış Çimento-Polimer Kompozitlerinin

Suya Karşı Dirençlerinin İncelenmesi, İTÜ İnşaat

Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalı 34469

Maslak/İstanbul

Rimez, B., Rahier, H., Van Assche, G., Artoos,

T., Biesemans, M., Van Mele, B., “The thermal

degradation of poly(vinyl acetate) and

poly(ethylene-co-vinyl acetate), Part I:

Experimental study of the degradation

mechanism”, Polymer Degradation and Stability

(2008) 800-810

Fernandez, A.I., Haurie, L., Formosa, J.,

Chimenos, J.M., Antunes, M., Velasco, J.I.,

“Characterization of poly(ethylene-co-vinyl

acetate) (EVA) filled with low grade magnesium

hydroxide”, Polymer Degradation and Stability

(2009) 57–60

Agoudjil, B., Ibos, L., Majeste, J.C., Candau,Y.,

Mamunya, Ye.P., “Correlation between transport

properties of Ethylene Vinyl Acetate/glass,

silver-coated glass spheres composites”,

Composites: Part A 39 (2008) 342–351

Gad, Y.H., “Improving the properties of

poly(ethylene-co-vinyl acetate)/clay composite

by using electron beam irradiation”, Nuclear

Instruments and Methods in Physics Research B

(2009) 3528–3534

Çakır, R., “Polivinilasetat (PVAc) Emulsiyon

Kompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi”

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (2006).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.