PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Ardalan Zarrabi AHRABİ, İbrahim BİLİCİ, Ali Y. BİLGESÜ
2.951 1.329

Öz


Plastiklerin geri dönüşümünün yapılmasına rağmen geri dönüş oranlarının kayıtları tutulduğundan bu yana geridönüşüm plastiklerinin kullanım oranı hiçbir zaman yeni plastikleri yakalayamamıştır. Halen yüksek oranlardaplastikler çöpe atılmakta ve gerekli şekillerde değerlendirilememektedirler. Üretilen ve tüketilen plastikmiktarındaki bu oranlar, geri dönüşüm konusunda yeni araştırma alanlarının ve yeni malzemelerin ortayaçıkması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada atık PET(Polietilen teraftalat) şişelerden kompozit malzemeüretilerek atık plastiklerden kaynaklanan kirliliğin azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, PETatıklarından elde edilen kırpıntı parçacıklar (flake), mermer tozu ile vidalı bir karıştırıcıda (ekstruder) homojenbir şekilde karıştırılarak kompozit malzeme üretilmiştir. Elde edilen kompozit malzemenin levha halindekullanılması muhtemeldir. Bu sebeple dolgu maddesi oranı ve boyutu parametre olarak incelenerek elde edilenkompozit malzemenin mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Gerçekleştirilen deneyler sonucunda katkımaddesi ilavesiyle malzeme dayanımında ve mukavemetinde azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca malzemesertliğinin dolgu maddesi oranı ve boyutuyla ciddi şekilde değişme gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar kelimeler


Geri dönüşüm, Atık PET, Kompozit malzeme, Mermer tozu

Tam metin:

PDF


Referanslar


Pehlivan, E., Ünal, S., Tunçsiper, B., 2004.

“Plasitk Ambalaj Malzemelerinin Hayatımızdaki

Yeri ve Bunların geri kazanılması ve Azaltımında

Çağdaş Yöntemler”. Polimer İşleme ve Geri

Kazanımı Sempozyumu, Mersin, 114-128,

Gavela, S., Sarakosta C.,Nydrıotıs, C., Kaselourı–

Rıgopoulou,V., Kolıas, S., Tarantılı, P. A.,

Magoulas, C., Tassios, D.,Andreopoulos, A., “A

Study of Concretes Containing Thermoplastic

Wastes as Aggregates.” Conference on the Use

of Recycled Materials in Building and

Structures, Barcelona, Spain, 2004.

Başpınar, M.S., Demir, D., Görhan, G. ve

Kahraman, E., 2008, “Mermer Tozu Ve

Atıklarının Kullanım Alanlarının Araştırılması”,

Turkiye VI. Mermer ve Doğaltaş

Sempozyumu, , Afyon Kocatepe Universitesi,

Teknik Eğitim Fakultesi, 327-334, Afyon, 2008.

Borsellino, C., Calabrese L. Bella , G. Di,

“Effects of powder concentration and type of

resin on the performance of marble composite

structures”, Construction and Building

Materials, 1915–1921, 2009.

Tawfık, M. E, Eskander S. B., “Polymer Concrete

from Marble Wastes and Recycled Poly(ethylene

terephthalate)” Journal of Elastomers And

Plastıcs Atomic Energy Authority Vol. 38, 65-

, Egypt, 2006.

Gürü, M., S. Tekeli, E. Akın, “Manufacturing of

Polymer Matrix Composite Material Using

Marble Powder and Fly Ash”, J. Key

Engineering Materials, Vols.336-338, 1353-

, 2007.

Martinez M. V. Sánchez V. P., Martinez J. Z. M.

M., “Improvement in mechanical and structural

integrity of natural stone by applying unsaturated

polyester resin-nanosilica hybrid thin coating”,

European Polymer Journal, Volume 44, Issue

, 3146-3155, October 2008.

Güçlü, G., Yalçınyuva, T., Özgümüs, S., Orbay,

M., “Hydrolysis of Waste Polyetylene

Terephthalate and Characterization of Products

by Differantial Scanning Calorimetry”,

Thermochimica Acta, 404 (1-2), 193-205, 2003.

Güçlü, G., Kasgöz, A., Özbudak, S., Özgümüs,

S., Orbay, M., “Glycolysis of Poly(ethylene

terephthalate) Wastes in Xylene”, J. Appl.

Polym. Sci., 69, 2311-2319. 1998.

Güçlü, G., Yalçınyuva, T., Özgümüs, S., Orbay,

M., “Simultaneous Glycolysis and Hydrolysis of

Polyethylene Terephthalate and Characterization

of Products by Differential Scanning”, Polymer,

, 7609-7616, 2003.

Lu, M., Kım, S., “Unsaturated Polyester Resins

Based on Recycled PET:Preperation and Curing

Behaviour”, J. Appl. Polym. Sci., 80, 1052-

, 2001.

Farahat, M.S., Abdel-Azım, A.A., Abdel-Raowf,

M.E., “Modified Unsaturated Polyester Resins

Synthesized from Poly(ethylene terephthalate)

Waste”, Macromol. Mater. Eng. 283, 1-6, 2000.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.