AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yakup KAYA
3.185 2.403

Öz


Bu çalışmada, 3 mm kalınlığında AISI 304 ostenit paslanmaz çelik levha ile aynı kalınlıkta AISI 430 ferritikpaslanmaz çelik levhalar TIG (Tungsten Inert Gas), MIG (Metal Inert Gas) ve Örtülü elektrod ark kaynakyöntemleri ile birleştirilmiş ve birleştirilen malzemelerin çekme dayanımı, çentik darbe dayanımı, mikrosertlikve mikroyapı özellikleri incelenmiştir. Çekme testleri sonucunda tüm numunelerde kopma birleştirmenin ferritikpaslanmaz çelik esas metal tarafında ve kaynak metaline yakın olan Isı Tesiri Altındaki Bölge (ITAB)’ degerçekleşmiştir. Kaynaklı bağlantılarda en yüksek çekme dayanımı ise TIG kaynağı ile birleştirilmişbağlantılardan elde edilmiştir. Çentik darbe testlerinde, TIG ve MIG kaynağı ile birleştirilmiş bağlantıların çentikdarbe kırılma enerjileri, ark kaynağı ile birleştirilmiş bağlantılardan yüksek ölçülmüştür. Mikrosertlik testlerisonucunda, tüm kaynak yöntemlerinde en yüksek sertlik değeri AISI 430 ferritik paslanmaz çelik esas metaltarafında kaynak metaline yakın olan ITAB’ da ölçülmüştür. Mikroyapı incelemelerinde, AISI 430 ferritikpaslanmaz çeliğin ITAB bölgesinde belirgin bir tane irileşmesinin meydana geldiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


TIG, MIG, Örtülü elektrod ark kaynağı, ostenitik paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik,

Tam metin:

PDF


Referanslar


Tülbentçi, K., MIG-MAG Gazaltı Kaynak

Yöntem, Arctech Kaynak Elektrodları Yayını,

Yayın No: 2, İstanbul, 1998.

Kahraman, N., Gülenç B., ve Akça H., “Ark

Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Östenitik

Paslanmaz Çelik ile Düşük Karbonlu Çeliğin

Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”, G.Ü.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt

, No 3, 75-85, 2002.

Gözütok, E., Kahraman, N., Durgutlu, A., ve

Gülenç, B., ‘‘The Influence of Hydrogen

Addition to the Shielding Argon Gas in TIG

Welding of AISI 304 Materials’’,

International Conference On Welding

Technologies, Gazi Universty Ankara/Turkey,

-786, 11-13 June 2009.

Durgutlu, A., Fındık, T., Arabacı, U., ve Gülenç,

B., ‘‘The Effect of Current Type on Weld Metal

Microstructure and Hardness Value in Welding

of Stainless Stell’’, 1.International Conference

On Welding Technologies, Gazi Universty

Ankara/Turkey, 591-597, 11-13 June 2009.

Kahraman, N., Durgutlu, A., ve Gülenç, B.,

‘‘316L Paslanmaz Çeliğin TIG Kaynağında

Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin

Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin

Araştırılması’’,G.Ü., Politeknik Dergisi, Cilt 7,

No 3, 223-228, 2004.

Kahraman, N., ve Durgutlu, A., ‘‘316L

Paslanmaz Çelik ile Bakır Levhaların Örtülü

Elektrod ve TIG Kaynak Yöntemi ile

Birleştirilebilirliğinin Araştırılması’’, Teknoloji

Dergisi, Cilt 8, No 1, 43-50, 2005.

Keskin, M. S., ‘‘ Investigation Of The

Weldability Of Austenitik Stainless Steel By

Laser Welding Method’’, 5. International

Advanced Technologies Symposium, Karabuk

Universty, Karabuk/Turkey, 940-942, 13-15 May

Özyürek, D., ‘‘An Effect of Weld Current and

Weld Atmosphere on the Resistance Spot

Weldability of 304L Austenitic Stainless Steel’’,

Materials and Design, 29, 597-603, 2008.

Gülenç, B., Develi, K., Kahraman, N., ve

Durgutlu, A., ‘‘Experimental Study of the Effect

of Hydrogen in Argon as a Shielding Gas in MIG

Welding of Austenitic Stainless Steel’’,

International Journal of Hydrogen Energy, 30,

-1481, 2005.

Tekin, N., Küpeli, G., ve Gülsoy, H. Ö.,

‘‘Welding of Stainless Steel with Low Carbon

Stell by Submerged Arc Welding Methot’’, 1.

International Conference On Welding

Technologies, Gazi Universty, Ankara/Turkey,

-644, 11-13 June 2009.

Yıldırım, G., ve Kaçar, R., ‘‘TIG Arc Weldability

of AISI 321 Stainless Stell’’, 1.International

Conference On Welding Technologies, Gazi

Universty, Ankara/Turkey, 757-766, 11-13 June

Çetinkaya, C., Yumuşak M. D., ve Fındık, T.,

‘‘TIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Ferritik

Paslanmaz Çeliklerde Argon ve Helyum

Gazlarının Kaynak Karateristik Üzerine Etkisinin

İncelenmesi’’, 1. International Conference On

Welding Technologies, Gazi Universty,

Ankara/Turkey, 963-971, 11-13 June 2009.

Silvaa, C. C., Fariasa, J. P., Mirandaa, H. C.,

Guimaraesa, R. F., Menezesb, J. W. A., and

Netoc, M. A. M., ‘‘Microstructural

Characterization of the HAZ in AISI 444 Ferritic

Stainless Steel Welds’’, Materials

Characterization, 59, 528-533, 2008.

Kölük, F., Östenitik Paslanmaz Çeliklerin

Kaynağında Kaynak Yönteminin Isı tesiri

Altında Kalan Bölgeye Etkisinin İncelenmesi,

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.

Türkyılmazoğlu, A., Dubleks, Martenzitik ve

Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı,

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2006.

Eryürek İ. B, Gazaltı Kaynağı, Eczacıbaşı-

Lincoln Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret

A.Ş.,,50-55, İstanbul, 2003.

Tsay, L. W., Yu, S. C., Chyou, S. D., and Lin, D.

Y., ‘‘A Comparison of Hydrogen Embrittlement

Susceptibility of Two Austenitic Stainless Steel

Welds’’ Corrosion Science, 49, 4028–4039,

Kaluç, E., Ostenitik Krom-Nikelli Paslanmaz

Çeliklerin Kaynağı, Kaynak Dünyası,,15-21,

İstanbul, 1990.

Kanga, B. Y., Yarlagadda, K. D., Prasad, V.,

Kang, M. J., Kim, H. J., and Kim, I. S., ‘‘The

Effect of Alternate Supply of Shielding Gases in

Austenite Stainless Steel GTA Welding’’

Journal of Materials Processing Technology,

, 4722–4727, 2009.

Moayed, M. H., Davoodi, A., and Ale-Yassin, A.,

‘‘Galvanic Corrosion in Gas Tungsten Arc

Welding (GTAW) 304 Austenitic Stainless Steel

Weldment’’, 1. International Conference On

Welding Technologies, Gazi Universty,

Ankara/Turkey, 604-609, 2009.

Karcı, F., Kaçar, R., ve Gündüz, S., ‘‘The Effect

of Process Parameter on the Properties of Spot

Welded Cold Deformed AISI 304 Grade

Austenitic Stainless Steel’’, Journal of

Materials Processing Technology, 209, 4011–

, 2009.

Lakshminarayanan, A K., Shanmugam, K., and

Balasubramanian, V., ‘‘ Effect of Autogenous

Arc Welding Processes on Tensile and Impact

Properties of Ferritic Stainless Steel Joints’’

Journal Of Iron And Steel Research,

International, 16(1): 62-68, 16,2009.

Wang, L., Song, C., Sun, F., Li, L., and Zhai, Q.,

‘‘Microstructure and Mechanical Properties of 12

wt.% Cr Ferritic Stainless Steel with Ti and Nb

Dual Stabilization’’, Materials and Design, 30,

–56, 2009.

Çalıgülü, U., Taşkın, M., Dikbaş, H., ve Gür, A.

K.,‘‘The Effect on the Joinining of Welding

Speed on the Laser Welding with 2250 W

Welding Power of Steels AISI 430-AISI 1010’’, 1. International Conference On Welding

Technologies, Gazi Universty,

Ankara/Turkey,674-687, 11-13 June 2009.

Shanmugam, K., Lakshminarayanan, A. K., and

Balasubramanian, V., ‘‘Effect of Weld Metal

Properties on Fatigue Crack Growth Behaviour of

Gas Tungsten Arc Welded AISI 409M Grade

Ferritic Stainless Steel Joints’’, International

Journal of Pressure Vessels and Piping, 86,

–524, 2009.

Dikbaş, H., Çalıgülü, U., Gür, A. K., Orhan, A.,

ve Taşkın, M., ‘‘The Investigation of Bondability

of AISI 430 Ferritic Stainless Steel with AISI

Low Carbon Steel Using Copper Interlayer

with Diffusion Bonding’’, 1. International

Conference On Welding Technologies, Gazi

Universty, Ankara/Turkey,743-748, 11-13 June

Durgutlu, A., Kahraman, N., ve Gülenç, B.,

‘‘Bakır ve Çelik Levhaların Örtülü Elektrod ve

TIG Kaynak Yöntemleri ile Birleştirilmesi ve

Arayüzey Özelliklerinin İncelenmesi’’ Gazi

Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Gazi Univ. Cilt

, No 3, 183-189, 2005.

Kılınçer, S., ve Kahraman, N., ‘‘AISI 409 ve

Ç1010 Çeliğin Östenitik Elektrod Kullanarak

MIG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve

Mekanik Özelliklerinin Araştırılması’’, Gazi

Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 24, No 1,

-31, 2009.

Satyanarayana, V. V., Madhusudhan, R. G., and

Mohandas, T., ‘‘Dissimilar Metal Friction

Welding of Austenitic–Ferritic Stainless Steels’’

Journal of Materials Processing Technology,

, 128–137, 2005.

Kahraman, N., ve Gülenç, B., Modern Kaynak

Teknolojisi, Epa-Mat Basım Yayın Ltd. Şti,

Ankara, 2009.

Taban, E., Yapısal Uygulamalar İçin

Gelistirilen Modifiye 12 Cr Ferritik Paslanmaz

Çeliğinin Özelikleri ve Kaynak Kabiliyeti,

Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, Kocaeli, 2007.

Taban, E., Deleu, E., Dhooge, A., Kaluç, E.,

“Evaluation of Dissimilar Welds Between the

Ferritic Stainless Steel Modified 12% Cr and the

Carbon Steel S355” Welding Journal, Vol. 87,

No 12, P. 291- 297, December 2008.

Erdoğan, M., Mühendislik Malzemelerinin

Yapı ve Özellikleri, Nobel Yayın Dağıtım,

Ankara, Cilt 2, 70-71, 2001.

Gourd L. M., Principles of Welding

Technology, Third ed. British Library

Cataloguing in Publication Data, London, 40-42,

Durgutlu, A., Kahraman, N., ve Gülenç, B., ‘‘Al-

Si Alaşımının TIG Kaynağında Darbeli Akımın

Mikroyapı, Sertlik, Eğme ve Çekme Dayanımına

Etkisi’’, Politeknik Dergisi, Cilt 11, Sayı 4,

Sayfa 339-334, 2008.

Eryürek, B., ve Odabaş, C., Çelikler İçin Örtülü

Elektrot Seçimi, Gazaltı Kaynağı, Paslanmaz

Çeliklerin Kaynağı", Askaynak Kaynak Tekniği

Sanayi ve Ticareti A.Ş. Yayını, İstanbul, 109-

, 2006.

Kaluç, E., Ferritik Kromlu Paslanmaz

Çeliklerin Kaynağı, Gedik Holding Kaynak

Dünyası, 1989/3, s. 11-14, İstanbul, Kasım 1989.

Durgutlu, A., “Experimental Investigation of the

Effect of Hydrogen in Argon as a Shielding Gas

on TIG Welding of Austenitic Stainless Steel”,

Materials and Design, 25, 19–23, 2004,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.