RASSAL OLARAK KUSURLU ÜRETİM YAPAN ÜRETİM SÜREÇLERİ İÇİN EKONOMİK ÜRETİM MİKTARI MODELİ

Abdullah EROĞLU, Abdullah SÜTÇÜ, Harun SULAK
2.035 519

Öz


Optimal üretim miktarının belirlenmesi için ekonomik üretim miktarı modeli (EÜM) kullanılır. Ancak, klasik ekonomik üretim miktarı modelinde birçok varsayımın bulunması araştırmacıları orijinal EÜM modelini sürekli modifiye etmeye yöneltmiştir. EÜM modelinin temel varsayımlarından biri, üretilen ürünlerin %100’ünün kusursuz olmasıdır, ancak bir çok üretim süreci için bu varsayım geçerli değildir. Bu çalışmada; üretilen ürünlerin belli bir ölçülebilir özelliğinin normal dağılım gösterdiği ve hatalı ürünlerin tamir edilebilir, düşük kalite ve ıskarta olarak ayrıldığı bir durum için ekonomik üretim miktarı modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin uygulanabilirliğini göstermek için biri yonga levha üretimi diğeri transformatör üretimi olmak üzere farklı iki sektöre ait sayısal örnekler verilmiştir.

Anahtar kelimeler


EÜM, envanter yönetimi, tamir, parti büyüklüğü.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Rosenblatt M.J. & Lee H.L., “Economic

production cycles with imperfect production

processes”, IEE Transactions, 18, 48-55, 1986.

Kim C.H. & Hong Y., “An optimal production

run length in deteriorating production processes”,

Int. J. Production Economics, 58, 183-189,

Chung K.J. & Hou K.L., “An optimal production

run time with imperfect production processes and

allowable shortages”, Computers & Operations

Research, 30, 483-490, 2003.

Hayek P.A. & Salameh M.K., “Production lot

sizing with the reworking of imperfect quality

items produced”, Production Planning and

Control, 12(6), 584-590, 2001.

Chiu Y.P., “Determining the optimal lot size for

the finite production model with random

defective rate, the rework process, and

backlogging”, Engineering Opt., 35(4), 427-

, 2003.

Salameh M.K. & Jaber M.Y., “Economic

production quantity model for items with

imperfect quality”, Int. J. Production

Economics, 64, 59-64, 2000.

Eroglu, A. & Ozdemir, G., “An economic order

quantity model with defective items and

shortages”, Int. J. Production Economics, 106;

-549, 2007.

Chan W.M., Ibrahim R.N. & Lochert P.B., “A

new EPQ model: integrating lower pricing,

rework and reject situations”, Production

Planning and Control, 14(7), 588-595, 2003.

Papachristos S. & Konstantaras I., “Economic

ordering quantity models for items with imperfect

quality”, Int. J. Production Economics, 100,

–154, 2006.

Eroğlu A. ve Demir H., “Kusurlu ürün oranı ile

bir ekonomik sipariş miktarı modeli”, Review of

Social, Economic & Business Studies, 9/10,

-286, 2008.

Eroğlu A., Karaatlı M. ve Kılıç Y., “Kusurlu

ürünler için bir ekonomik üretim miktarı modeli”,

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2):131-140,

Chiu S.W., Wang S.-L., & Chiu Y.-S.P.,

“Determining the optimal run time for EPQ

model with scrap, rework, and stochastic

breakdowns”, European Journal of

Operational Research, 180(2), 664-676, 2007.

Lo S.T., Wee H.M. & Huang W.C., “An

integrated production-inventory model with

imperfect production processes and Weibull

distribution deterioration under inflation”. Int. J.

Production Economics, 106, 248–260, 2007.

Ittharat T., The Integrated Economic

production Quantity Model for Inventory and

Quality, PhD Thesis in Texas Tech University

(p.223), 2004.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.