ÇEŞİTLİ YAPI TİPLERİ İÇİN İZİN VERİLEBİLİR FARKLI OTURMA SINIRLARININ DERİN KİRİŞ MODELİ İLE BELİRLENMESİ

S. Oğuzhan AKBAŞ
1.984 644

Öz


Zemin-yapı etkileşimi problemlerinde, temellerde oluşan farklı oturmalar, hasarlarda etkin olan faktörlerin başında gelir. Bu sebeple, özellikle 1950’li yıllardan itibaren, birçok araştırmacı tarafından izin verilebilir hareket sınırlarını belirleyen kriterler ortaya konmaya çalışılmış, fakat özellikle problemi etkileyen çok sayıda değişken sebebiyle bu kriterler üzerinde tam bir anlaşma sağlanamamıştır. Bu çalışmada, öncelikle literatürdeki izin verilebilir farklı oturma tanımları ve bu tanımlara ilişkin sınırlar gözden geçirilmiş, ardından çok sayıda vaka analizi Burland ve diğerleri [1] tarafından önerilen hasar seviyeleri ve derin kiriş modeli [2] ışığında incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, çerçeveli ve yığma yapılar için izin verilebilir farklı oturma sınırları, çeşitli yapısal hasar seviyelerine karşılık gelen açısal çarpılma değerleri cinsinden ifade edilerek güncellenmiştir.

Anahtar kelimeler


Farklı oturmalar, açısal çarpılma, zemin-yapı etkileşimi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Burland, J. B., Broms, B.B ve DeMello V. F. B.,

“Behavior of Foundations and Structures: State of

the Art Report”, 9th International Conference on Soil Mechanics and Foundation

Engineering, Tokyo, 2, 495-546, 1977.

Burland, J. B. ve Wroth, C. P., “Settlement of

Buildings and Associated Damage”, Conference

on Settlement of Structures, Cambridge, 611-

, 1974.

Wahls, H. E., “Tolerable Settlements of

Buildings”, ASCE Journal of Geotechnical

Engineering Division, Cilt 107, No 11, 1489-

, 1981.

Boscardin, M. D. ve Cording, E. J., “Building

Response to Excavation-Induced Settlement”,

ASCE Journal of Geotechnical Engineering,

Cilt 115, No 1, 1-21, 1989.

Skempton, A. W. ve MacDonald, D. H., “The

Allowable Settlements of Buildings”,

Proceedings of Institution of Civil Engineers,

Cilt 5, 727-768, 1956.

Polshin, D. E. ve Tokar, R. A., “Maximum

Allowable Non-Uniform Settlement of

Structures”, 4th International Conference on

Soil Mechanics and Foundation Engineering,

London, 1, 402-405, 1957.

Bjerrum, L., “Discussion in Section VI”, 3rd

European Conference on Soil Mechanics and

Foundation Engineering, Wiesbaden, 2, 135-

, 1963.

Grant, R., Christian, J. T. ve Vanmarcke, E. H.,

“Differential Settlement of Buildings”, ASCE

Journal of Geotechnical Engineering Division,

Cilt 100, No 9, 973-991, 1974.

O’Rourke, T. D., Cording, E. J. ve Boscardin, M.

D., “Ground Movements Related to Braced

Excavation and Their Influence on Adjacent

Structures”, Report DOT-TST-76T-22, U.S.

Department of Transportation, Washington, D. C.,

Day, R. W., “Differential Movement of Slab-On-

Grade Structures”, ASCE Journal of

Performance of Constructed Facilities, Cilt 4,

No 4, 236-242, 1990.

Boone, S. J., “Ground-Movement Related

Building Damage”, ASCE Journal of

Geotechnical Engineering, Cilt 122, No 11,

-896, 1996.

Timoshenko, S., Strength of Materials, D. Van

Nostrand, London, 1957.

Fjeld, S., “Settlement Damage to a Concrete-

Frame Structure”, 1st European Conference on

Soil Mechanics and Foundation Engineering,

Wiesbaden, 1, 37-45, 1963.

Thornburn, S. ve McVicar, R. S. L.,

“Performance of Buildings Founded on River

Alluvium”, Conference on Settlement of

Structures, Cambridge, 425-442, 1974.

Vargas, M. ve Silva, F. P., “Settlement of Tall

Buildings in Sao Paulo and Santos”,

Panamerican Regional Conference on Tall

Buildings, Porto Alegre, 1973.

Burhouse, P., “Composite Action Between Brick

Panel Walls and Their Supporting Beams”,

Proceedings of Institution of Civil Engineers,

Cilt 43, 175-194, 1969.

Breth, H. ve Chambosse, G., “Settlement

behavior of Buildings Above Subway Tunnels in

Frankfurt Clay”, Conference on Settlement of

Structures, Cambridge, 329-336, 1974.

Morton, K. ve Au, E., “Settlement Observations

on Eight Structures in London”, Conference on

Settlement of Structures, Cambridge, 183-203,

Horn, H. M. ve Lambe, T. W., “Settlement of

Buildings on the MIT Campus”, ASCE Journal

of the Soil Mechanics and Foundations

Division, Cilt 90, No SM5, 181-195, 1964.

Tschebotarioff, G. P., “Settlement Studies of

Structures in Egypt”, ASCE Proceedings, 64,

Samuels, S. G. ve Cheney, J. E., “Long-term

Heave of a Building on Clay Due to Trees

Removal”, Conference on Settlement of

Structures, Cambridge, 212-220, 1974.

Cheney, J. E. ve Burford, D., “Damaging Uplift

to a Three-story Office Block Constructed on a

Clay Soil Following the Removal of Trees”,

Conference on Settlement of Structures,

Cambridge, 337-343, 1974.

Littlejohn, G. S., “Observations of Brick Walls

Subjected to Mining Subsidence”, Conference

on Settlement of Structures, Cambridge, 384-

, 1974.

Wilson, J. G., Garwood, T. G., ve Sarsby, R. W.,

“Settlement of Low Buildings Constructed Over

Peat”, Conference on Ground Movements and

Structures, Cardiff, 3, 526-538, 1984.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.