SANAT, KENT VE MİMARLIK ELEŞTİRİSİ İÇİN ORTAK BİR TEMA: KENT KOLAJLARI

Adnan AKSU, Zeynep ULUDAĞ, Nur ÇAĞLAR
2.596 569

Öz


Geleneksel olarak kağıt, makas yapıştırıcı kullanarak, günümüzde ise bilgisayar simülasyonu ile dehazırlanabilen kolajlar çağdaş sanat ve mimarlık tartışmaları için yeni bir ortam oluşturmaktadır. Kolajlar, mimarlık ortamına diğer sanatlarda olduğu gibi bir araç olarak değil de, modern mimarlığın estetik kurgularını eleştirmek ve parçalamak amacıyla katılmışlardır. Archigram grubu 1960’larda kolajı mimari ve kentsel estetik repertuarına katmıştır. Colin Rowe ve Fred Koetter'ın 1975’de kent kuramlarını çok etkili simgesel referanslar durumu yaratan süreksiz fragmanların toplamı olarak ortaya koydukları Kolaj Kent çalışması post modern kentsel estetik anlayışının önemli bir köşe taşıdır. Calvino’nun Görünmez Kentler çalışmasında ise kentsel ilişkiler yeniden kurgulanıp dönüştürülürken yaşam kolajlar olarak algılanmaktadır. Nils Ole Lund Kent Kolajları çalışmalarında bu tekniği sanat, kent ve mimarlık eleştirisi için ortak bir tema olarak kullanmaktadır.

Anahtar kelimeler


Kolaj, kent kuramları, kolaj kent, kent ve mimarlık eleştirisi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Berman, M., Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor,

(çevirenler: Ümit Altuğ-Bülent Peker) İletişim

Yayınları, İstanbul, s:24, 1999.

Fischer, E., Sanatın Gerekliliği, (çeviren:Prof.

Dr. Cevat Çapan) V Yayınları, Ankara, s:88-89,

Berman, M., Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor,

(çevirenler: Ümit Altuğ-Bülent Peker) İletişim

Yayınları, İstanbul, s:41, 1999.

Zweig, S., Yarının Tarihi, (çeviren: Ahmet

Cemal) Can Yayınları, İstanbul, s:20, 1991.

Archigram, A Guide to Archigram 1961-74,

Academy Editions, Great Britain, 1994.

Ivor de Wolfe,(Ed.), "Civilia: the End of Suburban

Man" Architectural Review, n:149, s: 326

– 409, 1981.

Fischer, E., Sanatın Gerekliliği, (çeviren:Prof.

Dr. Cevat Çapan) V Yayınları, Ankara, s:7, 1993.

Fischer, E., Sanatın Gerekliliği, (çeviren:Prof.

Dr. Cevat Çapan) V Yayınları, Ankara, s:7, 1993.

Calvino, I., Görünmez Kentler (çeviren Işıl

Saatçıoğlu), Remzi Kitabevi, İstanbul, s:67, 1990.

Calvino, I., Görünmez Kentler, (çeviren Işıl

Saatçıoğlu) Remzi Kitabevi, İstanbul, s:171,

Özgen, K., “Kent: Avrupa’da Sanat ve Mimari

-1993 Sergisi Üzerine”, Arredamento

Mimarlık, s:100-107, Nisan 1994/53.

Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü,

(çevirenler: Prof. Dr. Cevat Çapan - Prof. Dr.

Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, s:68, 1991.

Özgen, K., “Kent: Avrupa’da Sanat ve Mimari”,

Arredamento, s:103, 1994.

Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü,

(çevirenler: Prof. Dr. Cevat Çapan - Prof. Dr.

Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, s:367,

Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü,

(çevirenler: Prof. Dr. Cevat Çapan - Prof. Dr.

Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, s:64, 1991.

Ögel, S., Çevresel Sanat, İTÜ Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, s:33,

Berman, M., Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor,

(çevirenler: Ümit Altuğ-Bülent Peker) İletişim

Yayınları, İstanbul, s:27, 1999.

Rowe, C., Koetter, F., “Collage City”,

Architectural Review, n:157 s:65 – 91, 1975.

Walters, D., “The Architect As Superhero”

Architronic, The Electronic Journal of

Architecture,V.3, n:2. september, 1994,

http://architronic.saed.kent.edu/

Rowe, C., Koetter, F., Collage City, The MIT

Pres, Cambridge, s:122, 1983.

Rowe, C., Koetter, F., Collage City, The MIT

Pres, Cambridge, s:149, 1983.

Walters, D., “The Architect As Superhero”

Architronic, The Electronic Journal of Architecture,V.3, n:2. september, 1994,

http://architronic.saed.kent.edu/

Özgen, K., “Kent: Avrupa’da Sanat ve Mimari

-1993 Sergisi Üzerine”, Arredamento

Mimarlık, s:100-107, Nisan 1994/53.

Zweig, S., Yarının Tarihi, (çeviren: Ahmet

Cemal) Can Yayınları, İstanbul, s:14, 1991.

Calvino, I., Görünmez Kentler, (çeviren Işıl

Saatçıoğlu) Remzi Kitabevi, İstanbul, s:81-82,

Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as

Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture,

Ernst&Sohn, Berlin, s:6-17, 1990.

Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as

Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture,

Ernst&Sohn, Berlin, s:6-17, 1990.

Thomsen, C.W., “Nils Ole Lund: The World as

Collage” Nils Ole Lund Collage Architecture,

Ernst&Sohn, Berlin, s:6-17, 1990.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.