SAF VE SBS MODİFİYELİ BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN KISA DÖNEM YAŞLANMADAN SONRAKİ ÖZELLİKLERİNİN İKİ FARKLI YAŞLANDIRMA YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Mehmet YILMAZ, Perviz AHMEDZADE
1.828 1.044

Öz


Bu çalışmada bitümlü bağlayıcıların kısa dönem yaşlanmasını laboratuvar ortamına yansıtmak amacıyla en çok kullanılan iki yöntem olan İnce Film Halinde Isıtma Deneyi (TFOT) ve Dönel İnce Film Halinde Isıtma Deney (RTFOT) yöntemleri karşılaştırılmıştır. B 160/220 ana bağlayıcısına dört farklı oranda (% 1,5–3,0–4,5–6,0) Stiren-Butadiyen-Stiren (SBS) ilave edilerek modifiye bağlayıcılar hazırlanmıştır. Saf ve modifiye bağlayıcılar TFOT ve RTFOT yöntemleriyle yaşlandırılmıştır. Yaşlandırılmamış ve TFOT ile RTFOT yöntemleri ile yaşlandırılmış bağlayıcılara penetrasyon ve yumuşama noktası deneyleri uygulanmıştır. Ayrıca bağlayıcıların ısıya karşı duyarlılıkları ve yaşlandırma etkisiyle meydana gelen kütle kayıpları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan yaşlandırmadan önce ve sonra SBS içeriği arttıkça bağlayıcıların yumuşama noktası değerlerinin arttığı, penetrasyon ve ısıya karşı duyarlılıklarının azaldığı belirlenmiştir. TFOT yönteminde RTFOT yöntemine göre daha fazla yaşlanma meydana geldiği, penetrasyon değerlerinin daha düşük, kütle kaybı ve yumuşamanoktası değerlerinin ise daha yüksek olduğu, ısıya karşı duyarlılıklarının benzer olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Yaşlanma, modifikasyon, RTFOT, TFOT, SBS.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Malkoç, G., "Asfalt Çimentosunun Kimyasal

Yapısı, Modifikasyonun Etkisi ve Bu Kapsamda

Ülkemiz Ürünlerinin Değerlendirilmesi", III.

Asfalt Sempozyumu, K.G.M., Ankara, 2000.

Khattak, M. J., and Baladi, G. Y., "Engineering

Properties of Polymer – Modified Asphalt

Mixtures". Transportatiton Research Record,

Vol. 1638, pp. 12 – 22., 1998.

Airey, G. D., "Rheological Evaluation of Ethlene

Vinly Acetate Polymer Modified Bitumens",

Construction and Building Materials, Vol. 16,

pp. 473–487, 2002.

Daly, W. H., Zhaoyao, Q., and Negulescu, I.,

"Preparation and Characterization of Asphalt–

Modified Polyethylene Blends", Transportatiton

Research Record, Vol. 1391, pp. 56 – 64, 1993.

Airey, G. D., "Rheological Properties of Styrene

Butadiene Styrene Polymer Modified Road

Bitumens", Fuel, Vol. 82, pp. 1709-1719, 2003.

Zoorob, S. E., Suparma, L. B., "Laboratory

Design and Investigation of the Properties of

Continuously Graded Asphaltic Concrete

Containing Recyled Plastic Aggregate

Replacement", Cement and Concrete

Composites, Vol. 22, pp. 233 – 242, 2000.

Vallerga, B.A., "Pavement Deficiencies Related

to Asphalt Durability", Proceedings, Association

of Asphalt Paving Technologists, Vol. 50, pp

-491, 1981.

Shalaby, A., "Modelling Short-Term Aging of

Asphalt Binders Using the Rolling Thin Film

Oven Test", Canadian Journal of Civil

Engineering, Vol. 29, pp. 135-144, 2002.

Whiteoak, D. and Read, J., The Shell Bitumen

Handbook, Thomas Telford Ltd., pp. 464, 2003.

Airey, G. D., "State of the Art Report on Ageing

Test Methods for Bituminous Pavement

Materials", International Journal of Pavement

Engineering, Vol. 4, pp. 165-176, 2003.

TS EN 12607-2, "Bitümler ve Bitümlü

Bağlayıcılar-Sıcaklık ve Havanın Etkisiyle

Sertleşmeye Karşı Direncin Tayini-Bölüm 2:

TFOT (Etüvde İnce Film Deneyi)

Yöntemi", Türk Standartları Enstitüsü,

Ankara. 9 s., 2003.

TS EN 12607-1, "Bitümler ve bitümlü

bağlayıcılar – Sıcaklık ve Havanın Etkisiyle

Sertleşmeye Karşı Direncin Tayini – Bölüm 1:

RTFOT (Etüvde Hareket Halinde İnce Film

Deneyi) Yöntemi", Türk Standartları

Enstitüsü, Ankara, 12 s., 2003.

Ullidtz, P., Pavement Analysis, Elsevier,

Amsterdam, pp. 318, 1987.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.