KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ VE STANDARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU
6.647 1.421

Öz


Bilgi varlıklarının korunabilmesi, kurumların karşılaşabileceği risklerin en aza indirgenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurumlarda üst yönetim desteğiyle hayata geçirilmesiyle mümkün olmaktadır. Kurumsal bilgi güvenliğinin yüksek seviyede sağlanması ile ilgili olarak literatürdeki mevcut kaynaklar araştırılıp incelendiğinde, kapsamlı ve güncel bir çalışma olmadığı, sunulan çalışmaların yeterli olmadığı, çoğunlukla ticari içerikli veya güvenilir olmayan web sitelerinde yer aldığı ve nasıl korunması gerektiğiyle ilgili kısa bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada genel olarak kurumsal bilgi güvenliği incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Mevcut bilgi güvenliği standartları ile yeni oluşturulmakta olan bilgi güvenliği standartları da bu çerçevede gözden geçirilmiştir. Bu tespitlerden yola çıkarak bu çalışmada, kurumsal bilgi güvenliğinin yüksek seviyede sağlanması ve ülkemizde kurumsal bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesi için kurumlar ve bireylerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın, kurumsal bilgi güvenliğinin yüksek seviyede sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturması, mevcut ve yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi içermesi, literatür özetini sunması ve yüksek seviyede güvenliğin sağlanmasına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler


Bilgi güvenliği, kurumsal bilgi güvenliği, bilişim güvenliği, güvenlik politikaları, bilgi güvenliği standartları, bilgi güvenliği yönetim sistemleri.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Barrett, N., “Penetration testing and social

engineering: Hacking the weakest link”,

Information Security Technical Report,

(4):56-58, 2003.

Arce, I., “The weakest link revisited” IEEE

Security & Privacy Magazine, 1(2):72-74, 2003.

İnternet: Computer Incident Advisory Capability

“PDF XSS Vulnerability” http://www.ciac.org/ciac/bulletins/r-096.shtml,

07.2007.

Dodge, C. R., Carver, C., Ferguson, J. A.,

“Phishing for user security awareness”

Computers & Security, 26(1): 73, 2007.

İnternet: Netcraft “Phishing By The Numbers:

,000 Blocked Sites in 2006”

http://news.netcraft.com/archives/2007/01/15/phi

shing_by_the_numbers_609000_blocked_sites_i

n_2006.html, 07.07.2007.

İnternet: Message Labs “2006: The Year Spam

Raised Its Game and Threats Got Personal”

http://www.messagelabs.com/portal/server.pt/gat

eway/PTARGS

_0_5885_404_443_670_43/http%3B/0120-0176-

CT01/publishedcontent/publish/about_us_dotcom

_en / news

events/press_releases/DA_174397.html,

07.2007.

Kudat, B., “Kötü adamların hızına yetişen daha

güvenli”, BThaber, 604:15, 2007.

Vural, Y., “Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Sızma

Testleri” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, 40, 2007.

İnternet: Wikipedia, “ISO/IEC 27001”,

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001,

08.2007.

Thow-Chang, L., Siew-Mun, K., and Foo, A.,

“Information Security Management Systems and

Standards” Synthesis Journal, 2(2):5,8, 2001.

Kalman, S., “Web Security Field Guide”, Cisco

Press, Indianapolis, sf.36, 37, 2003.

İnternet: Wikipedia “BS-7799”

http://en.wikipedia.org/wiki/BS_7799,

07.2007.

Osborne, M., “How to Cheat at Managing

Information Security”, Syngress Publishing Inc.,

Rockland, 90, 2006.

British Standards Institute, “Information

Technology — Security Techniques — Code of

Practice for Information Security Management”,

BSI BS 7799-1:2005, Bristol ,

,5,7,9,19,23,29,37 2005.

İnternet: BSI “Information Security Management

Systems Guidelines for Information Security

Risk Management” http://www.bsiglobal.

com/en/Shop/PublicationDetail/?pid=0000

&recid=2557, 08.07.2007.

İnternet: International Organization for

Standardization-ISO “JTC 1 / SC 27”

http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tcli

st/TechnicalCommitteeDetailPage.TechnicalCom

mitteeDetail?COMMID=143, 09.07.2007.

Saint-Germain, R., “Information Security

Management Best Practice Based on ISO/IEC

”, The Information Management

Journal, 39:61-62, 2005.

İnternet: BSI Eurasia “ISO/IEC 17799:2005

Nedir?” http://www.bsiturkey.

com/BilgiGuvenligi/Genelbakis/

BS7799nedir.xalter, 09.07.2007.

İnternet: Wikipedia “ISO 27000 Series”

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_17799,

07.2007.

Türk Standardları Enstitüsü, “Bilgi Teknolojisi–

Güvenlik Teknikleri-Bilgi Güvenliği Yönetim

Sistemleri-Gereksinimler”, TSE- TS ISO/IEC

, Ankara, 3-13, 2006.

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC-

&ISO/IEC-27002”

http://www.iso27001security.com/html/iso17799.

html, 09.07.2007.

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC 27003”

http://www.iso27001security.com/html/iso27003.

html , 09.07.2007.

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC 27004”

http://www.iso27001security.com/html/iso27004.

html (09.07.2007).

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC 27005”

http://www.iso27001security.com/html/iso27005.

html, 09.07.2007.

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC 27006”

http://www.iso27001security.com/html/iso27006.

html, 09.07.2007.

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC 27007”

http://www.iso27001security.com/html/iso27007.

html, 09.07.2007.

İnternet: ISO 27001 Security “ISO/IEC 27031”

http://www.iso27001security.com/html/iso27031.

html, 09.07.2007.

Türkiye Bilişim Derneği, “E-Devlet

Uygulamalarında Güvenlik ve Güvenilirlik

Yaklaşımları 4. Çalışma Grubu Sonuç Raporu”,

TBD Kamu-BİB IV, Ankara, 9, 11, 17, 2005.

İnternet: BSI Eurasia “BSI Belgelendirme

Yöntemi” http://www.bsiturkey.

com/BilgiGuvenligi/ISMStescil/BSItescily

ontemi.xalter?print_only=1, 24.01.2008.

İnternet: BSI Eurasia “Bilgi Güvenliği Yönetim

Sisteminin Belgelendirilmesi” http://www.bsiturkey.

com/BilgiGuvenligi/ISMStescil/index.xalt

er, 24.01.2008.

İnternet: OWASP “About The Open Web

Application Security Project”

http://www.owasp.org/index.php/About_The_Op

en_Web_Application_Security_Project,

01.2008.

İnternet: Web Application Security Consortium

“About Us”

http://www.webappsec.org/aboutus.shtml ,

01.2008.

Hansche, S., “Official (ISC2) Guide to the CISSP

Exam”, Auerbach Publications, New York, 12,

İnternet: Web Application Security Consortium

“Weak Password Recovery Validation”

http://www.webappsec.org/projects/threat/classes

/weak_password _recovery_validation.shtml

01.2008.

İnternet: Web Application Security Consortium

“Cross-site Scripting”

http://www.webappsec.org/projects/threat/classes

/cross-site_scripting.shtml, 24.01.2008.

İnternet: Amit Klein “DOM Based Cross Site

Scripting or XSS of the Third Kind”

http://www.webappsec.org/projects/articles/0711

shtml, 24.01.2008.

İnternet: The World Wide Web Consortium

(W3C) “Document Object Model FAQ"

http://www.w3.org/DOM/faq.html#what,

01.2008.

Chapela, V., “Advanced SQL Injection”

http://www.owasp.org/images/7/74/Advanced_S

QL_Injection.ppt, 24.01.2008.

Anley, C., “Advanced SQL Injection In SQL

Server Applications”, Next Generation Security

Software Publication, Surrey, 18- 21, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.