ZAMANA-BAĞIMLI ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKME MİNİMİZASYONU: DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA MODELİ

Tamer EREN
2.012 676

Öz


Çizelgeleme literatürünün çoğunda işlerin işlem zamanları sabit kabul edilmiştir. Ancak işlerin işlem zamanlarında, başlama zamanı veya pozisyonuna bağlı olarak azalma görülebilmektedir. Bu olgu literatürde öğrenme etkisi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada da zamana-bağımlı öğrenme etkili tek makineli çizelgeleme problemi ele alınacaktır. Ele alınan problemin amaç fonksiyonu maksimum gecikme minimizasyonudur. Çalışmada problemin klasik (öğrenme etkisiz) durumunda en iyi çözümü garanti eden EDD (en erken teslim tarihi) kuralının, zamana-bağımlı öğrenme etkili durumda optimal çözümü garanti etmediği gösterilmiştir.
Ayrıca problemi çözmek için doğrusal-olmayan programlama modeli geliştirilmiş ve geliştirilen modelle 14 işe kadar optimal çözümler bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Çizelgeleme, maksimum gecikme, zamana-bağımlı öğrenme etkisi, doğrusal-olmayan programlama modeli.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Biskup, D., “A state-of-the-art review on

scheduling with learning effects”, European

Journal of Operational Research, baskıda,

Biskup, D., “Single-machine scheduling with

learning considerations”, European Journal of

Operational Research, Cilt 115, 173-178, 1999.

Mosheiov, G., “Scheduling problems with a

learning effect”, European Journal of

Operational Research, Cilt 132, 687-693, 2001.

Moore, J.M., “An n job, one machine sequencing

algorithm for minimizing the number of tardy

jobs”, Management Science, Cilt 15, 102–109,

Zhao, C.-L., Q.-L. Zhang and H.-Y. Tang,

“Machine scheduling problems with learning

effects”, Dynamics of Continuous, Discrete and

Impulsive Systems, Series A: Mathematical

Analysis, Cilt 11, 741-750, 2004.

Wu, C.-C., Lee, W.-C., Chen, T., “Heuristic

algorithms for solving the maximum lateness

scheduling problem with learning considerations”, Computers & Industrial

Engineering, Cilt 52, 124-132, 2007.

Eren, T., Güner, E., “Minimizing total tardiness

in a scheduling problem with a learning effect”,

Applied Mathematical Modelling, Cilt 31, 1351-

, 2007.

Kuo, W.-H., Yang, D.-L., “Minimizing the total

completion time in a singlemachine scheduling

problem with a time-dependent learning effect”,

European Journal of Operational Research,

Cilt 174, 1184-1190, 2006.

Kuo, W.-H., Yang, D.-L., “Minimizing the

makespan in a single machine scheduling

problem with a time-based learning effect”,

Information Processing Letters, Cilt 97, 64–67,

Kuo, W.-H., Yang, D.-L., “Single-machine group

scheduling with a timedependent learning effect”,

Computers and Operations Research, Cilt 33,

-2112, 2006.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.