SAYISAL DENETİMLİ HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNİN TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU

Ahmet Murat PINAR, Abdulkadir GÜLLÜ
2.381 1.092

Öz


Bu çalışma, CNC takım tezgâhların denetiminde kullanılan FM 357 fonksiyon modülü ile kontrol edilen hidroliksistemin pozisyonlama doğruluğunu incelemektedir. Sistem oransal yön denetim valflerinin yönlendirdiği ikiadet silindirin sürdüğü iki eksenden oluşmaktadır. İlerleme oranı, hareket mesafesi, yön ve atalet yüküparametrelerinin pozisyonlama doğruluğu üzerindeki etkileri ve bunlara ait optimum seviyelerin tespiti Taguchimetodu ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre minimum pozisyonlama hatası 10 mm/dk’lık ilerleme oranında, 5mm’lik hareket mesafesinde,“-” yönde ve 5 kg’lık atalet yükünde elde edilmiştir. Son olarak, yapılan doğrulamadeneyleri, Taguchi metodunun, sistemin optimizasyonunu yeterli doğrulukta gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler


CNC, sayısal denetim, Taguchi metodu, hidrolik pozisyonlama.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Shih, M.C. and Sheu, Y.R., “The Adaptive

Position Control of an Electro-Hydraulic Servo

Cylinder”, JSME International Journal. Series

C, Mechanical Systems, Machine Elements

and Manufacturing, 34(3) (1991) 370–376.

Bobrow, J.E. and Lum, K., “Adaptive, High

Bandwidth Control of a Hydraulic Actuator”, In

American Control Conference Proceedings of

the 1995 (1995) 71–75.

Hori, N., Pannala, A.S., Ukrainetz, P.R. and

Nikiforuk, P.N., “Design of an Electro-Hydraulic

Positioning System Using a Novel Model

Reference Control Scheme”, ASME Journal of

Dynamic Systems, Measurement, and Control,

(1989) 292-298.

Plummer, A.R. and Vaughan, N.D., “Robust

Adaptive Control For Hydraulic Servo Systems”,

ASME Journal of Dynamic Systems,

Measurement, and Control 118 (1996)237-244.

Lee, S.R. and Srinivasan, K., “Self-Tuning

Control Application to Closed-Loop Servo-

Hydraulic Material Testing”, ASME Journal of

Dynamic Systems, Measurement, and Control

(1990) 681-689.

Sohl, G.A., and Bobrow, J.E., “Experiments and

Simulations on the Nonlinear Control of a

Hydraulic Servo System”, IEEE Transactions

on Control Systems Technology 7 (2) (1999)

-247.

Chern, T.L. and Wu, Y.C., “Design of Integral

Variable Structure Controller and Application to

Electro-Hydraulic Velocity Servo Systems”,

Control Theory and Applications 138(5)

(1991) 439–444.

Lee, K.I. and Lee, D.K., “Tracking Control of a

Single-Rod Hydraulic Cylinder Using Sliding

Mode”, In Proceedings of the 29th IEEE

Conference Tokyo-Japan (1990) 865–868.

Hwang, C.L. and Lan, C.H., “The Position

Control of Electro-Hydraulic Servo Mechanism

Via a Novel Variable Structure Control”,

Mechatronics 4 (4): (1994) 369–391.

Hung, J.C., “Chattering Handling For Variable

Structure Control Systems”, Industrial

Electronics, Control, and Instrumentation, Proceedings of the IECON '93 (1993) 1968-

Hwang, C.L., “Sliding Mode Control Using

Time-Varying Switching Gain And Boundary

Layer For Electro-Hydraulic Position and

Differential Pressure Control”, IEE Proceedings

Control Theory & Applications 143(4) (1996)

-332.

Chen, H.M., Renn, J.C. and Su, J.P., “Sliding Mode

Control With Varying Boundary Layers For an

Electro-Hydraulic Position Servo System”,

International Journal of Advanced

Manufacturing Technology 26 (1) (2005) 17–123.

Gao, W.B. and Hung, J.C., “Variable Structure

Control of Nonlinear Systems: a New Approach”,

IEEE Transactions on Industrial Electronics

(1) (1993) 45-55.

Jerouane, M., Sepehri, N. and Lagarrigue, F.L.,.

“Dynamic Analysis of Variable Structure Force

Control of Hydraulic Actuators Via The

Reaching Law Approach”, International

Journal of Control 77 (14) (2004) 1260–1268.

Hung, J.Y. and Hung, J.C.,. “Chatter Reduction

in Variable Structure Control”, Industrial

Electronics, Control and Instrumentation,

ECON '94 3 (1994) 1914-1918.

Altıntaş, Y., and Lane, A. J., “Design of an

Electro-Hydraulic CNC Press Brake”,

International Journal of Machine Tools &

Manufacture 37 (1) (1997) 45-59.

Pinar, A.M., ve Güllü, A., “Hidrolik Tahrikli

Sayısal Denetimli Cihaz, Bölüm 1: Sistemin

Yapılandırılması”, Soma M.Y.O. Teknik

Bilimler Dergisi 2(10) (2008) 17-30.

Pinar A.M., ve Güllü, A., “Hidrolik Tahrikli Sayısal

Denetimli Cihaz. Bölüm 2: Doğrusal İnterpolasyon

Hareketlerinin İncelenmesi”, Soma M.Y.O. Teknik

Bilimler Dergisi 2(10) (2008) 31-43.

Pinar, A.M., Hidrolik Tahrikli Sayısal Denetimli

Bir Sistemde Dairesel İnterpolasyon

Hareketlerinin Analizi, Doktora Tezi, Gazi

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara, 2006.

Taguchi, G., Elsayed, E.A. and Hsiang T.,

Quality Engineering in Production Systems,

McGraw-Hill, New York, 1989.

Chang, C., Kuo, C., “Evaluation of Surface

Roughness in Laser-Assisted Machining of

Aluminum Oxide Ceramics With Taguchi

Method”, International Journal of Machine

Tools & Manufacture 47 (2007) 141–147.

Ross, P.J., Taguchi Techniques for Quality

Engineering, McGraw-Hill Book Company, 1988.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.