MIG/MAG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN ÇELİK MALZEMELERDE İLAVE TEL TÜRLERİ VE KORUYUCU GAZ KARIŞIMLARININ EĞMELİ YORULMA ÖMÜRLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Aydın ŞIK
2.209 1.154

Öz


Bu çalışmada 4 mm kalınlığındaki yapı çeliği (St 52-3) endüstride çok yaygın uygulama alanı olan MIG/MAGkaynak yöntemi ile kaynak edilmiştir. MIG/MAG kaynak yönteminde kullanılan gaz karışımları bu yöntemdebüyük öneme sahiptir. Bu yüzden bu çalışmada üç farklı gaz karışımı ve iki farklı elektrod seçilmiştir. Gazkarışımları; 80Ar+18CO2+2O2, 88Ar+10CO2+2O2 ve 93Ar+5CO2+2O2 kullanılmıştır. Yapılan birleştirmelerdeSG2 ve SG3 elektrodları seçilmiştir. Seçilen gazlar ve elektrodlarla MIG/MAG kaynağı yapıldıktan sonrakaynak dikişinden çıkarılan numunelerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Üç farklı gaz karışımı ile iki farklıelektrod kullanımı sonucu yapılan deneylerde; SG3 elektrodu kullanılarak 88Ar+10CO2+2O2 gaz karışımı ileyapılan birleştirmelerin mekanik özelliklerin yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


St 52-3, MIG/MAG kaynağı, koruyucu gazlar.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Çelikağ, M., “Yapısal Çelik nedir?” Doğu

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl. Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2002.

Şık, A., “Yapı Çeliğinin (St 52-3) MIG/MAG

Kaynağında Gaz Karışımlarının Çekme Dayanımı

Özelliklerine Etkisi” Trakya Üniversitesi Fen

Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 2006.

Pierre, E.R., “Shielding Gases For Welding”,

Welding Design&Fabrication, USA March

Raoufı, F., “Parameter Optimization in

MIG/MAG Welding Processes”, ODTÜ

Metalurji Müh., Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

Kuna, J., “Effect of shielding gas mixture on the

impact toughness of pulsed arc welded joints”,

Tecnical University of Wroclaw, Poland, 1989.

Svensson, L. E., Control Of Microstructures

And Properties In Steel Arc Welds, CRC Pres,

USA, 1994.

Tülbentçi, K., “Eriyen Elektrod İle Gazaltı

Kaynağında (MIG/MAG) Kaynak

Parametrelerinin Seçimi”, Kaynak Dünyası

Gedik Holding A.Ş., İstanbul, 1988.

Hilton, D., “Shielding Gases For Metal Arc

Welding”, Welding&Metal Fabrication, USA,

Kurşun, T., “Gazaltı kaynak tekniğinde

kullanılan koruyucu gaz ve gaz karışımlarının

Mn6 kalite çeliğinin kaynatılmasında

mekanik özelliklere etkisi ve tozaltı kaynağı ile

karşılaştırması”, Erciyes Ünv. Fen Bil. Ens.,

Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1998.

Pilarczyk, J. And Szczok, E., “Properties Of Gas

Mixtures Used In MAG Welding”, Welding

International, 1994

Erdemir Ürün Kataloğu, Ereğli Demir ve Çelik

Fab., T.A.Ş., İstanbul, 2000

EN 440, “Kaynak Sarf Malzemeleri- Alaşımsız ve

İnce Taneli Çeliklerin Koruyucu Gaz Metal Ark

Kaynağı İçin Tel Elektrotlar ve Yığılmış

Kaynaklar- Sınıflandırma”, Ankara, 2002.

EN 439, “Kaynak Sarf Malzemeleri- Ark Kaynağı

ve Kesme İçin Koruyucu Gazlar”, Ankara, 1995

AWS, “Sheet Metal Welding Code, American

Welding Society”, American National Standart,

ANSI/AWS”, Miami, 1990.

EN 25817 “Çeliklerde Ark Kaynaklı

Birleştirmeler-Kusurlar İçin Kalite Seviyeleri

Kılavuzu”, EQV, 1992.

EN 288-3, “Specification and Approval of

Welding Procedures For Metallic Materials”,

Europen Standard, 1997.

Güleç, Ş., Aran, A., “Çelik ve Dökme

Demirlerin Yorulma Dayanımı”, TÜBİTAK

Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma

Enstitüsü, MBEAE Matbaası–Gebze, 1983.

DIN 50 142, Flat Bending Fatigue Test Deutsche

Normen, 1982.

Gülenç, B., “MIG/MAG Kaynağında Koruyucu

Gaz Karışımının Kaynak Metalinin Mekanik

Özelliklerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1995.

ŞIK, A., “Otomobil Saclarının MIG/MAG

Kaynağında Gaz Karışımlarının Bağlantının

Mekanik Özelliklerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2002.

Ertürk, İ., “MIG/MAG Kaynak Yönteminde

Kaynak Parametrelerinin Sıçrama Kayıplarına

Etkilerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1994.

Nil, R., “Materialen Voor Dunwandige

Constructies/Vvoorlichtingsblad, Dunne Plaat

Booglassen”, Nederland Instuut Voor

Lastechniek, Nederland, 1987.

Müftüoğlu, F.E., “Alaşımsız Çeliklerin Özlü

Elektrodla Kaynağında Ar-CO2 Koruyucu Gaz

Karışımlarının Kaynak Dikişine Etkisi Ve

Optimum Gaz Karışımının Tayini”, Yıldız

Teknik Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, Makina

ABD, Yük. Lisans Tezi, İstanbul, 1997.

Ateş, H., “MIG-MAG Kaynağında Kullanılan

Argon Gazına O2 Ve CO2 İlavesinin Kaynak

Metali Tokluğu Ve Mikroyapısına Etkisi”, Gazi

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek

Lisans Tezi, Ankara, 1996.

Balraj, V., Rohira, K.L., “Srinivasamurty and

Awamy, “Evaluation of Shielding Gas and Flux

Composition Effects on Weld Bead Properties”,

Int. J. For The Joining of Materials, Vol. 4 (2) ,

Okan, A.N., “Gazaltı Kaynak Yönteminde

Koruyucu Gazlar”, Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş.,

İstanbul,1989

AWS, “Sheet metal welding code, American

Welding Society”, American National Standart,

ANSI/AWS, Miami,1990

Bozacı, M., “Gazaltı Kaynağında Kullanılan

Koruyucu Gazlar Ve Uygulamadaki Yeri”,

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul, 1990

Uygur, İ.; Gülenç, B., “The Effect Of Shielding

Gas Compositions For MIG Welding Process On

Mechanical Behavior Of Low Carbon Steel”

METABK, 43 (1) 35-40 2004
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.