MİMARLIK EĞİTİMİNDE ALGORİTMA: STÜDYO UYGULAMALARI

Birgül ÇOLAKOĞLU, Tuğrul YAZAR
3.556 2.042

Öz


Sayısal teknolojilerin gelişmesiyle birlikte mimarlık alanında yapılan araştırmalar, tasarımda hesaplamalıyöntemlere odaklanmaktadır. Hesaplamalı yöntemler, formel olguları farklı teknikler ve metodlar ile yenidengündeme getirmiştir. Algoritmik mantıkla çalışan araçlar, bu araştırmaların odak noktasıdır. Mimarlıktabilgisayarın yaygın kullanımına rağmen, algoritmanın mimari tasarımda kullanımı sınırlıdır.Bu çalışma, “Hesaplamalı Tasarımın Tasarım ve Mimarlık Eğitimine Entegrasyonu” araştırması kapsamındayürütülen, “Tasarımı Tasarlamak” adlı deneysel atölye çalışmasını incelemektedir. YTÜ Mimarlık FakültesiBilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans programında yürütülen atölyenin amacı, algoritmik tasarımmantığının mimari tasarım sürecine entegrasyonunu irdelemektir.Bu makale üç bölümde hazırlanmıştır. İlk bölümde tasarımın formel dili ve algoritmik tasarım irdelenmiş, ikincibölümde, algoritmik tasarımın yöntem olarak kullanıldığı atölye çalışması ve örnekleri incelenmiş, üçüncübölümde atölye çalışmasının ve değişen tasarım paradigmalarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Mimarlık eğitimi, algoritma, parametrik tasarım, nesne-tabanlı programlama.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Kvan, T., Mark, E., Oxman, R., ve Martins, B.,

“Ditching the Dinasour: Redefining the role of

Digital Media in Education”, International

Journal of Design Computing, No:7, 2004.

Knight, T., “Shape grammars in education and

practice: history and prospects”, International

Journal of Design Computing, No:2, 1999.

Terzidis, K., “Algorithmic Design: A Paradigm

Shift in Architecture?”, Education of Computeraided

Architectural Design in Europe,

(eCAADe) 22. Konferans Bildirileri, sf. 201-

, Kopenhag, 2004.

Balmond C., Informal, Prestel, Londra, 2002.

Kolarevic, B., Architecture in the Digital Age,

Design and Manufacturing, Spoon Press, 2003.

Aish R., “From Intuition to Precision”,

Education of Computer-aided Architectural

Design in Europe, (eCAADe) 23. Konferans

Bildirileri, sf. 10-14, Portekiz, 2005.

Kolarevic B., “Designing and Manufacturing

Architecture in the Digital Age”, Architectural

Information Management 05, Design Process

No: 3, sf.117-123, 2005.

Ousterhout J., Scripting: Higher Level

Programming for the 21st Century, IEEE

Computer, 1998.

Çolakoğlu B. ve Dionyan S., “A Parametric Form

Generator: ConGen”, Education of Computeraided

Architectural Design in Europe,

(eCAADe) 23. Konferans Bildirileri, sf. 623-

, Portekiz, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.