MİMARLIK TASARIMI PARADİGMASINDA BİOMİMESİS’İN ETKİSİ

Semra ARSLAN SELÇUK, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
5.507 4.862

Öz


“Biomimesis”, canlı cansız varlıkların taklit edilerek yeni tasarımlara esin kaynağı olması kavramı 20.yüzyılınsonunda literatüre girmiş, doğadan esinlenme/öğrenme/uyarlama ve/veya uygulama biçimlerinin nelerolabileceği ve farklı bilgi/teknoloji alanlarında nasıl kullanılabileceği sistematik olarak tartışılmaya başlanmıştır.Bu çalışmada tarih boyunca pek çok alanda izlediğimiz doğa-insan etkileşiminin mimarlıktaki yansıma biçimleribinaların ait oldukları çağa göre öne çıkmışlıkları göz önünde bulundurularak örneklendirilmiş ve doğadanesinlenme süreci tartışılmıştır. Günümüzde hızla gelişmekte olan sayısal ve bilişim teknolojileri ile birlikte“mimarın” doğadaki oluşum süreçlerinden, biçimsel/görsel esinlenmenin ötesinde öğrenebilecekleri konusundayeni bir tartışma ortamı yaratılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler


“Mimarlıkta Biyomimesis”, doğadaki formlar, doğadaki yapılaşmalar, gelecek kuşak strüktürler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Vitruvius, P., De Architectura On

architecture. Books VI-X, Çeviren: Frank

Granger, Harvard University Press, Cambridge,

Arslan Selçuk, S., Gönenç Sorguç, A.,

“Similarities in Structures in Nature and Man-

Made Structures : Biomimesis in Architecture” ,

nd International Design and Nature

Conference Comparing Design in Nature

with Science and Engineering, Rodos, 45-54,

-30 Haziran 2004.

Mainstone, R., Structure in Architecture :

History, Design, and Innovation, Aldershot,

Hampshire, 1999.

Portoghesi, P., Nature and Architecture, Skira

Editore, Milan, 2000.

Hersey, G., The Monumental Impulse:

Architecture's Biological Roots, MIT Press,

Cambridge, 1999.

Masso, J, Gaudi, The Man and His Work,

Little, Brown and Company, 1999.

http://www.gaudiclub.com/esp/e_partici/mariana

/0Spain-Barcelone-Gaudi-ston.jpg (en son erişim

tarihi, Ekim2005)

Tsui, E., “Evolutionary Architecture: Nature

as a Basis for Design”, John Wiley & Son,

Inc.1999.

Lampugnani V.M. Encyclopedia of 20th

Century Architecture, Thames and Hudson

Ltd., London, 1989.

Frampton, K. Modern Architecture-A Critical

History, Thames and Hudson Ltd, London,

Gössel, P. & G. Leuthauser. Architecture in the

Twentieth Century. Benedikt Taschen. 1991.

Levine, N. The architecture of Frank Lloyd

Wright, Princeton, N.J. : Princeton University

Press, 1996.

Melaragno, M., An Introduction to Shell

Structures, and the Science of Vaulting, Van

Nostrand Reinhold, New York, 1991.

Jirapong, K. Discovering Architecture within a

Seashell Unpublished Ph.D. Thesis, The

Graduate College of the Illinois Institute of

Technology, Chicago, Illinois. 2002.

Fuller, B. Utopia or oblivion: the prospects for

humanity Overlook Pres, New York, 1969.

http://mimarlikvesanattarihi.blogspot.com/2005/

/r.htmlcc (en son erişim tarihi, Ekim2006)

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laur

eates/1996/press.html(en son erişim tarihi,

Ekim2006)

http://www.eyedesignbook.com (en son erişim

tarihi, Ekim2006)

http://www.morphographic.com/Sphere/Hi_Rez/

RadiolarianSphere_hirez.jpg (en son erişim

tarihi, Ekim2006)

http://www.sixtiescity.com/Events/Images/EVE0

jpg (en son erişim tarihi, Ekim2006)

http://en.wikipedia.org/wiki/Frei_Otto (en son

erişim tarihi, Mayıs2006)

Otto, F., Finding Form Towards an

Architecture of the Minimal”, Deutscher

Werkbund, Bayern. 1995.

IL 17 The work of Frei Otto and His Teams

-1976. Stuttgart: lnstitut fur Leichte

Flachentragwerke,1977.

IL 32 Lightweight Structures In Architecture

And Nature. Stuttgart: lnstitut fur Leichte

Flachentragwerke, 1979.

Drew, P. Frei Otto-Form Structure. Stuttgart:

Verlag Gerd Hatje, 1976.

Roland, C. Frei Otto Tension Structure, New

York, Praeger Publisher, 1970.

Tzonis, A., Santiago Calatrava Complete

Works, Rizzoli, New York, 2004.

Boyut Çağdaş Dünya Mimarları Dizisi, Santiago

Calatrava, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2000.

Zardini, M. Santiago Calatrava Secret

Sketchbook, New York, Monacelli Press. 1996.

Tzonis, A. Santiago Calatrava, The poetics of

Movement. New York, Universe Publishing,

Williams, H.A., Zoomorphic - New Animal

Architecture, Laurence King Publishing Ltd.

Jodidio, P & S. Calatrava., Santiago Calatrava,

TASCHEN America Llc, 1998.

Gönenç Sorguç, A. ve S. Arslan Selçuk , “Yapay

Zeka Araştırmaları ve Biomimesis

Kavramlarının Günümüzde Mimarlık Alanındaki

Uygulamaları: Akıllı Mekanlar”. 4.Yapı ve

Kentte Bilişim Kongresi 8-9 Haziran 2006

Ankara

Jencks, C., Architecture 2000: Predictions and

Methods, International Thomson Publishing,

London, 1971.

Baldwin, J., BuckyWorks: Buckminster

Fuller's Ideas for Today, John Wiley & Sons,

Inc, New York, 1996.

Beukers, A., Lightness. The Inevitable

Renaissance of Minimum Energy Structures,

Publishet, Rotterdam, 1999.

Frazer, J., An Evolutionary Architecture,

Architectural Association, London, 1995.

Grimshaw, N., Structure, Space and Skin: The

work of Nicholas Grimshaw and Partners,

Phaidon, London, 1993.

Williams, H.A., Zoomorphic-New Animal

Architecture, Laurence King Publishing Ltd,

London, 2003.

Robbin T., Engineering a New Architecture,

Yale University Press, London, 1996.

Kaplicky, J., Future Systems for Inspiration

Only, Academy Editions, London, 1996.

Arslan Selçuk, S. and Gönenc Sorguç, A,

“Biomimesis in Architecture: Inspiration for

Next Generation Po®table Buildings” Theory,

Context, Design an Technology;

Transportable Environments-3, Editor: Robert

Kronenburg, Filiz Klassen, Taylor& Francis,

NY, 2006.

Margolius, I, .Architects+ engineers =

structures: a book that celebrates well-known

designers, West Sussex : Wiley-Academy,

Benyus, J., “Biomimicry: Innovation Inspired by

Nature”. William Morrow Company Inc., NY.

Vincent, J., Stealing Ideas from Nature,

www.bath.ac.uk/mecheng//biomimetics/

Biomimetics.pdf (en son erişim tarihi,

Mayıs2006)

Abdala, A., Milius, D.L., Adamson, D.H.,

Aksay, I.A., “Inspired Abalone Shell:

Strengthening of Porous Ceramics with

Polymers”, http://www.princeton.edu/~cml

/assets/pdf/pu_04_90abdala.pdf (en son erişim

tarihi, Mayıs 2006)

Shear, W.A., J.M. Palmer, J.A. Coddington, and

P.M. Bonamo., “A devonian spinneret: early

evidence of spiders and silk use”. Science, 246,

-481. 1989

Vincent, J., “Tricks of Nature”, New Scientist,

, 40-48, 1996.

Koelman, O., “Biomimetic Buildings

Understanding & Applying the Lessons of

Nature”,http://www.rmi.org/sitepages/art1048.ph

p (en son erişim tarihi, Haziran2003)

http://www.ellipsis.com/evolutionary/#s0.1(en

son erişim tarihi, Ekim2003)

Lynn, G. Animate form, New York : Princeton

Architectural Press, 1999.

Spuybroek, L. NOX: Machining Architecture

Thames & Hudson , 2004.

Gönenç Sorguç A., ‘The Evolving Role of

Mathematics in Designing in Digital Medium’,

Nexus Conference June 2006.

Arslan Selcuk, S “Mathematics as a Tool to

Evaluate Biomimetic Inspirations: a Study on

Seashell Modeling” Poster presented and

published in the Proceedings of the 1st

International CIB Endorsed METU

Postgraduate Conference on Built

Environment and Information Technologies

METU-Ankara, Turkiye March 16-18 2006.

http://www.unica.edu/estudi.uic?cdi_opc=1499

(en son erişim tarihi, Ekim2003)

http://www.tumbletruss.com/index.html (en son

erişim tarihi, Ekim2003)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.