MERMER KESME TESTERELERİNDE OLUŞAN KESME KUVVETİNİN BULANIK MANTIK (BM) YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ

Bekir YALÇIN, İsmail UCUN, Murat KORU
1.952 794

Öz


Bu çalışmada, mermer endüstrisinde kesme amaçlı kullanılan dairesel testerelerde oluşan kesme kuvveti bulanıkmantık metoduyla modellenmiştir. Kesme esnasında testere üzerine değişik kuvvetler etki etmekte olup,kuvvetler etkisinde testere zorlanmakta ve istenilmeyen hasarlar oluşmaktadır. Bu kuvvetlerin izlenmesikontrolütezgâh ve testere ömrü açısından önemli olmakla birlikte, kesilen yüzeyin kalitesini de etkilemektedir.Kesme işlemi sırasında kesme kuvvetlerinin kontrolü, ancak uzman ve elektronik sistemlerle sağlanabilmektedir.Bu çalışmada, oluşturulan bulanık mantık denetleyicide, kesme kuvvetini etkileyen özgül talaş kaldırma oranı,ilerleme ve kesme derinliği giriş parametresi, kesme kuvveti ise çıkış parametresi olarak belirlenmiştir. Her birgiriş-çıkış parametresi için uygun üyelik fonksiyonları belirlenmiştir. Üyelik fonksiyonları arasındaki ilişkiler,bulanık mantık denetleyici ile verilerden elde edilen bilgiye göre oluşturulmuştur. Oluşturulan bulanık mantıkdenetleyicisiyle giriş değerine göre sitemde oluşan kesme kuvveti değerleri tahmin edilmiştir. Elde edilensonuçlar, bulanık mantık denetleyici ile kesme kuvvetinin tahminlerinin doğru olarak yapılabileceğini ortayakoymuştur.

Anahtar kelimeler


Dairesel elmas testere, bulanık mantık, kesme kuvveti.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Babuska, R., Fuzzy Modeling for Control,

Kluwer Academic Publishers, 257s, Boston,

Şen, Z., Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve

Modelleme İlkeleri, Bilge Sanat Yayın

Yapımcılık, 172s, Yayın No:8509-23-3,

İstanbul, 2001.

Passino, K.M., Yurkovich, S., Fuzzy Control,

Addison Wesley Longman, Inc., 468 p ,

California, 1998.

Allahverdi, N., Uzman Sistemler-Bir Yapay

Zeka Uygulaması, Atlas Yayın Dağıtım, 248 s,

İstanbul, 2002.

Klir, G.J., Yuan, B., Fuzzy Sets and Fuzzy

Logic: Theory and Applications, Prentice Hall

PTR, 574 p, Upper Saddle River, 1995.

D’Errico, G.E., “Fuzzy Control Systems with

Application to Machining Process”, Journal of

Materials Proces. Tech., 109, pp. 38-43, 2001.

Wang, S.V., at all, “Generalized Fuzzy Model

For Metal Cutting Data Selection”, Journal of

Materials Processing Technology, 50-99, pp.

-317, 1999.

Chunghoo, C., Saini, D., “On-Line Tool Wear

Estimation in CNC Turning Operation Using

Fuzzy Neural Network Model”, International

Journal of Machine Tools&Manufacture, 42,

pp.29-40, 2002.

Yalçın, B., Varol, R., Yılmaz, N., “Fe Esaslı

Toz Metal (T/M) Yatakların Aşınma

Özelliklerinin Bulanık Mantıkla

Modellenmesi”, Teknolojik Araştırmalar:

MTED, 4, 1-8, 2004.

Liang, M., at all, “Fuzzy Control of Spindle

Torque for Industrial CNC Machining”,

International Journal of Machine

Tool&Manufacture, 43, pp. 1497-1508, 2003.

Ucun İ., Mermer Kesme Testerelerinin Sonlu

Elemanlar Metodu İle Gerilme ve Titreşim

Analizi, A. Kocatepe Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Taşgetiren S., Ucun İ., “Mermer Kesme

Testeresinin Sonlu Elemanlar Metodu İle Doğal

Frekansların Belirlenmesi”, Teknolojik

Araştırmalar:MTED, C 1- S: 4, 9-17, 2004.

Sung C., “Brazed Diamond Grid: A

Revolutionary Design For Diamond Saws”,

Diamond and Related Materials, Vol. 8,

pp.1540-1543, 1999.

Ersoy A., Atıcı U., “Performance

Characteristics of Circular Diamond Saws in

Cutting Different Types of Rocks”, Diamond

and Related Materials, Vol.13, pp.22-37,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.