MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDAKİ DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KİRİŞLERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ

Özgür ANIL, M. Çağatay BELGİN
2.071 543

Öz


Günümüzde çok yaygın bir kullanım alanına sahip betonarme eleman ve yapıların, kesit tesiri, gerilme vedeformasyon davranışlarının elde edilebilmesi laboratuvar koşullarında model deneylerinin yapılması ya damodelin bilgisayar ortamında analiz edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Deneysel çalışma, elemanın büyüklüğü,mesnetlenme şartları, yükleme durumu gibi bir çok etkenin deney düzeneğine yansıtılabilmesi yönüyle oldukçamaliyetli ve uzun zaman alan bir seçenektir. Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli, basit mesnetli betonarme bir kirişindoğrusal olmayan sonlu eleman analiz sonuçları ile deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Bilgisayar modellemesindeANSYS® yazılımı kullanılmıştır. Deney sonuçları ile bilgisayar modeli karşılaştırılarak gerçek davranışa yakınsonuçlar veren bir bilgisayar modeli oluşturulmuştur.

Anahtar kelimeler


Betonarme kiriş, sonlu elemanlar yöntemi, doğrusal olmayan analiz, ANSYS®.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Moaveni, S., Finite Element Analysis, Theory

and Applications with ANSYS, Bill Stenquist,

Prentice Hall Inc., New Jersey, 1999.

Lawrence, K. L., “ANSYS Tutorial Release 7.0 and

1”, SDC Publications, Canonsburg, 1.1-2.25, 2002.

Arnesen, A., Sorensen, S., I., Bergan, P.G., “Nonlinear

Analysis of Reinforced Concrete”, Computers

and Structures, 12, 571-579, 1979.

Bergan, P. G. and Holand, I., “Nonlinear Finite

Element Analysis of Concrete Structures”, Computer

Methods in Applied Mechanics and Engineering,

, pp. 443-467, 1979.

Chen, W. F., Plasticity in Reinforced Concrete,

McGraw Hill, New York, 1982.

Kwak, H. G. and Filippou, F. C., “Finite Element

Analysis of Reinforced Concrete Structures Under

Monotonic Loads”, UCB/SEMM-90/14, California,

-37, 1990.

Ashour, A. F. and Morley, C. T., “Three Dimensional

Nonlinear Finite Element Modeling of

Reinforced Concrete Structures”, Finite Elements

in Analysis and Design, 15, 43-55, 1993.

Chan, H. C., Cheung, Y., K., Huang, Y.,P., “Nonlinear

Modeling of Reinforced Concrete Structures”,

Computers & Structures, 53 (5), 1099-1107, 1994.

Fanning, P., “Nonlinear Models of Reinforced and

Post-tensioned Concrete Beams”, Electronic Journal

of Structural Engineering, 2, 111-119, 2001.

Wolanski, A. J., “Flexural Behavior of Reinforced

and Pre-stressed Concrete Beams Using Finite

Element Analysis”, Degree of Master of Science,

Faculty of Graduate School, Marquette University,

Wisconsin, 48, 2004.

Barbosa, A., F., Riberio, G., O, Analysis of

Reinforced Concrete Structures Using ANSYS

Nonlinear Concrete Model, Computational Mechanics

New Trends and Application, S. Idelsohn,

E. Onate, and E. Dvorlin (editors), CIMNE, Barcelona,

Spain, (1998).

Yavuzer, M., Monotonik Yükleme Etkisi Altındaki

Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin

Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Nonlineer Analizi,

Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi,

sf., 2005.

Altın, S., Anıl, Ö. ve Gökten, Y., “Betonarme Kirişlerin

Kesmeye Karşı Güçlendirilmesine Bir

Kelepçe Uygulaması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak.

Der., 19, (4), sf. 415-422, 2004.

Ersoy U., Özcebe G., Betonarme, Evrim Yayınevi,

İstanbul, 2001.

Willam, K., J., Warnke, E., P., “Constitutive Model

for the Tri-axial Behavior of Concrete”, IABSE,

Report No.19, Bergamo, 1-30, 1974.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.