RFID TAŞIYICI YONGALARI KULLANILARAK BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN KİMLİKLENDİRİLMESİ

O. Ayhan ERDEM
1.789 822

Öz


Bu çalışmada kulak numarası ile kimliklendirilen büyükbaş hayvanların vücudlarına enjekte edilen, 128 bitlikRFID taşıyıcı yongaları ile güvenli bir şekilde takibi gerçekleştirilmiştir. Bilginin RFID’ye işlenmesinde ISO11874 ve ISO 11875 standartlarından faydalanılmıştır. Bu standartlara göre 128 bitlik RFID taşıyıcı yongalarıuyumlu hale getirilmiştir. Linux işletim sistemi üzerinde web tabanlı sistemlerde çalışan veritabanının, RFIDokuyucu ile Delphi programlama dili ile geliştirilen arayüz ile bağlantısı yapılarak RFID taşıyıcı üzerindekinumaranın veritabanı ile eşleştirilmesi sağlanmıştır. Sonuçta her bir şehirde 387420489 adet büyükbaş hayvanınkimliklendirilmesinin yapılabileceği görülmüştür.

Anahtar kelimeler


RFID, taşıyıcı, yonga, kimlik, internet, büyükbaş hayvan.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Garfinkel, S. L., Juels, A., Pappu, R., “RFID

Privacy: An Overview of Problems and Proposed

Solutions”, Security & Privacy Magazine IEEE,

(3): 34-43 (2005).

Rao, K. V. S., “An Overview of Backscattered

Radio Frequency Identification System (RFID)”,

Asia Pacific Microwave Conference, Singapore,

–749 (1999).

Bridgelall, R., “Enabling Mobile Commerce through

Pervasive Communications with Ubiquitous RF

Tags”, Wireless Communications and Networking

WCNC, Louisiana, 2041-2046, 2003.

Tuttle, J.R., “Traditional and Emerging Technologies

and Applications in the Radiofrequency Identification

(RFID) Industry”, Radio Frequency

Integrated Circuits (RFIC) Symposium, Denver,

-8, 1997.

Caja, G., Ribo, O. and Nehring, R., “Evaluation

of Migratory Distance of Passive Transponders

Injected in Different Body Sites of Adult Sheep

for Electronic Identification“, Livestock Production

Science, 55: 279-289, 1998.

Klindtworth, M., Wendl, G., Klindtworth, K. and

Pirkelmann, H., “Electronic Identification of

Cattle with Injectable Transponders”, Computers

and Electronics in Agriculture, 24: 65-79, 1999.

Jansen, M. B. and Eradus, W. J., “Future Developments

on Devices for Animal Radio Frequency

Identification”, Computers and Electronics in

Agriculture, 24: 109-117, 1999.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.