PIC DENETİMLİ REAKTİF GÜÇ RÖLESİ TASARIMI

Ramazan BAYINDIR, Orhan KAPLAN
2.084 467

Öz


Bu çalışmada birden çok alıcının bulunduğu bir sistemin reaktif güç ihtiyacını sürekli olarak kontrol eden birreaktif güç rölesi tasarlanarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sisteme ait akım ve gerilim bilgileri sürekli olarakölçülüp PIC’e aktarılmıştır. Bu bilgiler kullanılarak, yükün ihtiyaç duyduğu reaktif güç yazılım ile hesap edilmiş veuygun kondansatör grupları tek adımda devreye alınarak minimum anahtarlama yapılmıştır. Tasarlanan röle üçfazdan örnekleme aldığı için dengesiz yüklü sistemlerin reaktif güç kompanzasyonuna, her fazın akım, gerilim,güç katsayısı, aktif ve reaktif güçlerin izlenmesine imkan sağlamaktadır. Uygulama neticeleri tasarlanan röleninbasit yapılı ve küçük boyutlu olduğunu, sistemin güç katsayısını 0.95 ile 1.00 arasında tuttuğunu, bütün buözellikleri nedeniyle piyasadaki rölelerden daha kullanışlı ve ekonomik olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Güç katsayısı, kompanzasyon, mikrodenetleyici, PIC.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Richard, E., Frederick, P.C.H., Jayanta, K.P.,

“Optimal Reactive Power Control for Industrial

Power Networks”, IEEE Transaction on Industry

Applications, 35 (3), 506-514, 1999.

Jin, K., Ortmeyer, T.H., “Application of Static

Compensators in Small AC Systems”, Electric

Power Components and Systems, 30 (9), 967-

, 2002.

Mekhamer, S.F. El-Hawary, M.E., Mansour,

M.M., Moustafa, M.A., Soliman, S.A., “State of

the Art in Optimal Capacitor Allocation for Reactive

Power Compensation in Distribution Feeders”,

IEEE Large Engineering Systems Conference

on Power Engineering, LESCOPE’02, 61-75, 2002.

Bayram, M., Kuvvetli Akım Tesislerinde Reaktif

Güç Kompanzasyonu, Birsen Yayınevi, İstanbul,

Çolak, İ., Bayindir R. and Bay, Ö.F., “Reactive

Power Compensation Using a Fuzzy Logic Controlled

Synchronous Motor”, Energy Conversion and

Management, 44 (13), 2059-2215, 2003.

Çolak, İ., Bayindir, R. and Sefa, İ., “Experimental

Study on Reactive Power Compensation Using a

Fuzzy Logic Controlled Synchronous Motor”, Energy

Conversion and Management, 45 (15-16), 2371-

, 2004.

Çolak, İ., Bayindir, R., “A Novel Dynamic Reactive

Power Compensator Based on PIC”, Electric Power

Components & Systems, 33 (8), 861-876, 2005.

Sagiroglu, S., Çolak, İ., Bayindir, R., “Power

Factor Correction Technique Based on Artificial

Neural Networks”, Energy Conversion and

Management, available online, 2006.

Bulut, A., Reaktif Güç Kompanzasyonu, T.E.K

Keban Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü,

Miller, T.J.E., Reactive Power Control in Electric

Systems, A Viley-Interscience Publication, New

York, 1982.

Fedyczak, Z., Strzelecki, R., Kasperek, R., Skorski,

K., “Three-Phase Self-Commutated Static Var

Compensator Based on Cuk Converter Topology”,

IEEE 31st Annual Power Electronics Specialists

Conference, Galway, Ireland, PESC’00 (1), 494-

, 2000.

Gutierrez, J., Montano, J.C., Castilla, M., Lopez,

A., “Power-Quality Improvement in Reactive Power

Control using FC-TCR Circuits”, IECON 02

Industrial Electronics Society, IEEE 2002 28th

Annual Conference, Sevilla, Spain, (2), 880–885, 2002.

Zhang, L., Li, Q.Z., “Application of TSC in

Reactive Compensation in Traction Substations”,

Proceedings, International Workshop on Autonomous

Decentralized Systems, Chengdu, China, 149–

, 2000.

Nunes, J.V.R., Braga, R.A.M., Libano, F.B., Muller,

S.L., “A Linear Displacement Power Factor Compensator”,

IEEE 35th Annual Power Electronics

Specialists Conference, Aachen, Germany, PESC’04

(2), 951-957, 2004.

Ortega, J.M.M., Payan, M.B., Mitchell, C.I.,

“Power Factor Correction and Harmonic Mitigation

in Industry”, IEEE Industry Applications

Conference, Rome, Italy, (5), 3127–3134, 2000.

de Assis, T.M.L., Watanabe, E.H., Pilotto, L.A.S.,

Sollero, R.B., “A New Technique to Control

Reactive Power Oscillations Using STATCOM”,

th International Conference on Harmonics

and Quality of Power, Rio de Janeiro, Brazil, (2),

-613, 2002.

De Oliveira, A., Martins, R.M., Goncalves, W.K.A.,

“Expert System for Power Quality Improvement”,

Ninth International Conference on Harmonics

and Quality of Power, Orlando, Florida, USA,

(2), 504-509, 2000.

Bal, G., Çolak, İ., “Sabit Kondansatör-Tristör

Kontrollü Reaktör Tipi Reaktif Güç Kompansatörü”,

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,

(2), 9-15, 1995.

Moore, C., Murray I., “An Electronic Design of a

Low Cost Braille Typewriter”, Intelligent Information

Systems Conference, The Seventh Australian and

New Zealand, 153-157, 2001.

Microchip, PIC 16F877 Data Sheet, USA, 2001.

National Semiconductor, LM 358 Data Sheet,

August, USA, 2000.

Çolak, İ., Bayındır, R., “Güç Katsayısının Bir

Mikrodenetleyici Kullanarak Ölçümü”, Erciyes

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19

(1-2), 50-58, 2005.

Kocatepe, C., Uzunoğlu, M., Yumurtacı, M., Karakaş,

A., Arıkan, O., Elektrik Tesislerinde Harmonikler,

Birsen Yayınevi, Ankara, 2003.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.