RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Ayhan ALBOSTAN, Yalçın ÇEKİÇ, Levent EREN
3.082 760

Öz


Enerji tüketim seviyesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını gösteren en önemli parametrelerden biridir.
Günümüzde, enerji uluslararası ilişkileri belirleyen konuların en başında gelmektedir. Dünyadaki fosil kaynaklı
yakıt rezervleri sınırlı olmasına karşın bu fosil kaynaklı yakıtların çevreye verdikleri zarar ise çok büyüktür. Son
yıllarda fosil yakıtlarına olan talebin hızla artması özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarının aşırı yükselmesine
neden olmaktadır. Bu aşırı fiyat yükselmeleri, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini derinden
etkilemektedir. Alternatif enerji kaynakları (yeni ve yenilenebilir), hem enerji probleminin çözümüne hem de
yaşanabilir temiz bir çevreye sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Alternatif enerji kaynaklarının etkin ve hızlı
olarak devreye sokulması günümüzde tüm ülkeler için kaçınılmazdır. Bu çalışmada, Türkiye’deki alternatif
enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisi olan rüzgarın etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi
durumunda ülkenin arz güvenliğine olacak katkıları incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Enerji arz güvenliği, alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji, Türkiye’nin rüzgar enerji potansiyeli.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Pamir, N., Energy Policies and Global

Developments, Global Energy, 2006.

BP Statistical Review of World Energy 2008,

www.bp.com/statisticalreview, 26.05.2009.

World Energy Outlook 2006, International

Energy Agency (IEA), Head of Publications

Service, France, 2006.

Fosil Yakıtlar - Genel Bilgi,

(http://www.enerji.gov.tr/index.php?sf=webpages

&b=fosilyakitlar), 26.05.2009.

Dünya ve Türkiye Enerji İstatistikleri, World

Energy Council and Turkish National Committee,

Kasım, 2006, Turkey.

Ten years Capacity Projection of Electrical

Energy in Turkey, Turkish Electricity

Transmission Company, 2006.

The Developments of Electrical Energy in

Turkey, Deloitte Consultancy,2007,

Crude Oil And Petroleum Products

Movements Of Turkey (Metric Tons),

http://www.pigm.gov.tr/istatistikler.php,

05.2009.

Yıllar İtibarıyla İthal Edilen Doğal Gaz Ve

LNG Miktarları,

(http://www.botas.gov.tr/index.asp), 26.05.2009.

Turkey Water Report 2009, General

Directorate of State Hydraulic Works, 2009,

Turkey

Türkiye'de Güneş Enerjisi,

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/gunes/tgunes.h

tml, 26.05.2009.

Türkiye’de Enerji Dinamikleri, Dünya Enerji

Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK),

Aralık 2004, Ankara.

IEA-World Energy Outlook 2002, International

Energy Agency (IEA), Head of Publications

Service, France, 2002.

Wind Energy – The Facts A plan for action in

Europe,http://www.agores.org/Publications/Win

d%20Energy - The Facts/VOL1vfinal.pdf, A Global Overview of Renewable Energy Sources,

Vol. 1: Technology, 01.06.2009.

Turan, İ., Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörünün

Durumu, Rüzgar Türbinleri ve Ekipmanlarının

Yerli Kaynaklar Kullunılarak Tasarımı ve Üretim

Paneli,7 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye.

T.V. Ramachandra,K.J. Rajeev, S. Vamsee

Krishna, B.V.Shruthi, Wind energy potential

assessment spatial decision support system,

Energy Education Science and Technology ,Vol.

, No 2, 61-80, 2005.

Üretim Lisansı Verilen Tüzel Kişiler,

http://www.epdk.org.tr/lisans/elektrik/lisansdatab

ase/verilenuretim.asp, Enerji Piyasası Düzenleme

Kurulu, 01.06.2009]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.