CASUS YAZILIMLAR: BULAŞMA YÖNTEMLERİ VE ÖNLEMLER

Gürol CANBEK, Şeref SAĞIROĞLU
2.424 681

Öz


Casus yazılımlar, bilgi ve bilgisayar güvenliğinde en önemli ve gittikçe yaygınlaşan tehdit ve saldırıların başındagelmektedir. Bu yazılımların kötü niyetli kullanımı sonucunda, bilişim teknolojilerinden yararlanmak isteyen hertürlü kullanıcı ve kurum oldukça ciddi zararlara maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, casus yazılımların bilgisayarsistemlerine bulaşabilmek için sık bir şekilde kullandıkları yöntemler incelenmiştir. Bu yöntemler oldukça somutörneklerle desteklenmiştir. Casus yazılımlara karşı kullanıcı ve sistem yöneticisi seviyesinde alınabilecekönlemler, bir araya getirilerek sunulmuştur. Casus yazılımların bulaşma tekniklerinin farkında olunması, buyazılımlara karşı uyanık olunmasını sağlayacak; belirtilen önlemlerin takip edilip uygulanması etkin bir korunmasağlayacaktır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., Bilgisayar

Sistemlerine Yapılan Saldırılar ve Türleri:

Bir İnceleme, Erciyes Üniversitesi, Fen

Bilimleri Dergisi, Cilt : 22, Sayı : 1–2,

Basımda, 2007.

Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., Kötücül ve Casus

Yazılımlar : Kapsamlı Bir Araştırma, Gazi

Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 22, No: 1, sayfa

–136, Mart 2007, Ankara, Türkiye.

Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., Bilgisayar

Güvenliği ve Casus Yazılımlar Kapsamında

Kişisel Gizlilik ve Yasal Düzenlemeler,

Savunma Bilimleri Dergisi, KHO Savunma

Bilimleri Enstitüsü, İncelemede, 2007.

State of Spyware Report – 2005, Webroot,

Canbek, G., Klavye Dinleme ve Önleme

Sistemleri Analiz, Tasarım ve Geliştirme,

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2005, Ankara.

Monitoring Software on Your PC: Spyware,

Adware, and Other Software, Staff Report,

Federal Trade Commission, Mart 2005.

Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., Çocukların ve

Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği,

Politeknik Dergisi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Gazi Üniversitesi, Cilt 10, No: 1, sayfa 33–39,

Ocak 2007, Ankara.

İnternet: Magid L., It Pays To Read License

Agreements, PC Pitstop Newsletter, February

,

http://www.pcpitstop.com/spycheck/eula.asp

(Eylül 2007).

İnternet: Edelman B., Gator's EULA Gone

Bad, 29 Kasım 2004,

http://www.benedelman.org/news/112904-

html (Eylül 2007).

İnternet: Bailey B., Optimal Line Length, UI

Design Newsletter, Human Factors

International Inc., Kasım 2002.

http://www.humanfactors.com/downloads/nov0

asp#tpe (Eylül 2007).

İnternet: Edelman B., Comparison of

Unwanted Software Installed by P2P

Programs, Mart 2005,

http://www.benedelman.org/spyware/p2p/

(08.05.2005).

İnternet: McClellan, J., Spies at liberty in

your PC, The Guardian,

http://technology.guardian.co.uk/online/story/0,

,744203,00.html, 27 Haziran 2002, (Eylül

.

Lee Y., Kozar K. A., Investigating Factors

Affecting Adoption of Anti Spyware

Systems, Vol. 48, No. 8, pp 72–77,

Communications of The ACM, Ağustos 2005.

Poston R, Stafford T.F., and Hennington A.,

Spyware: A View the (Online), Vol. 48, No.

, pp 96–99, Communications of The ACM,

Ağustos 2005.

Chow S. S. M., Hui L. C. K., Yiu S. M., Chow

K. P., Lui R. W. C., A generic anti-spyware

solution by access control list at kernel level,

The Journal of Systems and Software, 75

(2005) 227–234.

Shukla, S., Nah F.F.H, Web Browsing and

Spyware Intrusion, Communications of The

ACM, Vol. 48, No. 8, pp 85–90, Ağustos 2005.

İnternet: Tough Questions and Bad Behavior,

FaceTime Communications, Inc., 2005.

http://www.spywareguide.com/articles/tough_q

uestions_and_bad_behavi_37.html (Eylül

.

Ebeveynler için çevrimiçi güvenlik kılavuzu:

Yaşlar ve dönemler,

http://www.microsoft.com/turkiye/athome/secu

rity/children/parentsguide.mspx, 14 Aralık

, (Eylül 2007)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.