MİMARİ TASARIM SÜRECİNDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER VE EŞZAMANLI - DİJİTAL ORTAM TASARIM OLANAKLARI

Nurgül İNAN, Tayfun YILDIRIM
5.115 2.179

Öz


Mimari tasarım, mimarlık ile mühendislik alanları bağlamında disiplinlerarası ekip çalışmasıdır. Günümüzde
büyük alanlı, farklı teknolojiler içeren ve karmaşık işlevli yapıların tasarlanmasında, çeşitli disiplinlerden uzman
kişilerin bilgi girişine gereksinim duyulmaktadır. Mimarlık-mühendislik tasarım sürecinin dijital ortamlarda
yapılmaya başlanmasından dolayı, mimar ve çeşitli disiplinlerdeki mühendislerin bilgi alışveriş şekli de
değişikliğe uğramıştır. Geleneksel yöntemlerle çalışılan dönemlerde avan mimari tasarım aşamasından sonra
devreye girebilen mühendislik alanları, dijital teknolojilerin hızlı, kolay, iletişim olanakları sayesinde mimari
tasarım sürecinin başından itibaren tasarımın içinde mimarlar ile birlikte zaman ve mekana bağlı kalınmadan,
eşzamanlı yer alabilmektedir. Mimar, mühendis, peyzaj ve iç mimarlık gibi disiplinler arası ilişkilerde dijital -
senkronize tasarım olanaklarının günümüz mimarlık bürolarında ne ölçüde ve hangi biçimlerde kullanıldıklarını
araştırmak bu çalışmanın ilk amacıdır. Bu çalışmada, Ankara’daki 100 mimarlık bürosunda bir anket çalışması
yapılmıştır. Bilgisayar-şebeke teknolojilerinin büro içi çalışmalarda ve disiplinlerarası ilişkilerde ne gibi etkileri
olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilere bağlı olarak, mimari tasarım ve disiplinlerarası
ilişkilerde bilgisayar teknolojilerinin verimli kullanımına yönelik yöntemler ve standartlar önerilmiştir.

Anahtar kelimeler


Mimari tasarım, bilgisayar destekli mimari tasarım, disiplinlerarası ilişkiler, disiplinlerarası dijital tasarım, cad standartları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


İzgi, U., Mimarlıkta Süreç, Kavramlar-İlişkiler 1.

baskı”, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları,

İstanbul, Cilt 201,199-200, 1999.

Lawson, B., “How Designers Think 2nd ed.”,

Butterworth Architecture Press, Boston, 1990.

Bayazıt, N., “Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta

Tasarlama Metodlarına Giriş 1. baskı”, Literatür

yayıncılık, 38, 72-74, 45-50, 1994.

Francis D. K. Ching, Mimarlık ve Sanatta

Yaratıcı Bir Süreç Çizim, Türkçesi: Gülçin

İpek;Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, John

Wiley &Sons, İstanbul, 2003.

Schilling T.G., Schilling P., Intelligent Drawing,

AIA Press, Illinois University, Chicago, 1986.

Linda Holtzschue, Edward Noriega, Design

Fundamentals for the Digital Age,, John

Wiley and Sons Inc., New York, USA. 1997.

Irmak İnan Akçadoğan, Temel Sanat Eğitimi ve

Dijital Ortam, Epsilon Yayınları, İstanbul,

Bertol Daniela, Designing Digital Space:An

Architect’s Guide To Virtual Reality, John

Wiley & Sons, New York, 1996.

Yıldırım, M. T., “Mimari Tasarımda Biçimlendirme

Yaklaşımları ile Bilgisayar Yazılımları İlişkisi”, Gazi

Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 19, No 1,

Gazi Üniversitesi, Ankara, 66-70, 2004.

İnternet: Mimari, Yapı ve Tesisat Mühendisliği

Konfigürasyonu,

http://www.aeceng.com/turkish/solutions/triform

a/-default.htm, 2005.

İnternet: Çoğul ortam çözümleri,

http://www.sayisalgrafik.com.tr/index2.html?/sek

torler/cogulortam/index.html, 2005.

İnternet: Symantec Pc Anywhere,

http://www.windocs.org/modules.php?name=Ne

ws&file=article&sid-=39, 2005.

İnternet: Remote Desktop Control,

http://www.remotedesktopcontrol.com/?gelid=CJ

pxZy4kIICFQF-GP-godrnFrCQ, 2005.

İnan N., “Mimari Tasarımda Disiplinlerarası

İlişkiler ve Dijital Senkronize Tasarım

Olanaklarının Araştırılması”, Y.Lisans Tezi,

G.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.

Omura, G., “AutoCAD 2000 1st ed.”, Cahit

Akın, Alfa Basım Yayım Dağıtım San. Ve Tic.

Şti., İstanbul, 162-163, 1999.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.