MİNERAL KATKILI ÇİMENTOLARLA ÜRETİLEN BETONUN DAYANIMINI TAHMİN ETMEDE OLGUNLUK YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Hasan ELÇİ, Arın YILMAZ
1.704 787

Öz


Sıcaklık ve zamanın ortak etkisi olarak tanımlanan olgunluk kavramı, betonun dayanımını tahmin etmek için
yararlı bir tekniktir. Bu kavrama göre, aynı olgunluk düzeyindeki aynı beton örnekleri bu olgunluğa erişmek için
sıcaklık-zaman etkisi ne olursa olsun yaklaşık olarak aynı dayanıma sahip olacaklardır. Son 50 yıl içinde birçok
olgunluk fonksiyonu önerilmiştir. Bu fonksiyonların geçerliliği yalnızca normal Portland çimentoları içindir. Bu
çalışmada, farklı tipteki Portland-puzolan çimentolarının geleneksel olgunluk fonksiyonları üzerindeki etkileri
araştırılmış ve yeni olgunluk-dayanım ilişkisi geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Beton, dayanım, olgunluk.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Carino, N. J., “Maturity Method: Theory and

Application”, Journal of Cement, Concrete and

Aggregates, ASTM, V.6, No.2, Winter, 61-73,

Saul, A.G. A., “Principles Underlying the Steam

Curing of Concrete at Atmospheric Pressure”,

Magazine of Concrete Research, V.2, No.6, 127-

, 1951.

Nurse, R. W., “Steam Curing of Concrete”,

Magazine of Concrete Research, V.1, No.2, 79-

, 1949.

McIntosh, J. D., “Electrical Curing of Concrete”,

Magazine of Concrete Research, V.1, No.1, 21-

, 1949.

Carino, N. J. and Lew, H. S., The Maturity

Method: From Theory to Application, Building

and Fire Research Laboratory, NIST, 2002.

Bergstrom, S. G. “Curing Temperature, Age and

Strength of Concrete”, Magazine of Concrete

Research, V.5, No.4, 61-66, 1953.

Anonymous, “Standard Practice for Estimating

Concrete Strength by the Maturity Method”,

(ASTM C 1074-87), Annual Book of ASTM

Standards, V.04.02, 541-547, 1993.

Alexander, K. M., and Taplin, J. H., “Concrete

Strength, Cement Hydration and the Maturity

Rule”, Australian Journal Applied Science,

V.13, 277-284, 1962.

Malhotra, V. M., "Maturity Concept and the

Estimation of Concrete Strength", Information

Circular IC 277, Department of Energy, Mines

and Resources (Canada), Mines Branch, 1971.

Carino, N. J., Lew, H. S. and Volz, C. K., “Early

Age Temperature Effects on Concrete Prediction

by the Maturity Method”, ACI Journal,

Proceedings V.80, No.2, 93-101, 1983.

Parsons T. J., and Naik, T. R.,"Early Age Concrete

Strength Determination by Maturity", Concrete

International: Design and Construction, V.7

No.2, 37-43, 1985.

Freiesleben Hansen, P., and Pedersen, J.,

“Maturity Computer for Controlled Curing and

Hardening of Concrete”, Nordisk Betong, V.21,

-34, 1977.

Kjellsen O. K. and Detwiler R. J., "Later-Age

Strength Prediction by a Modified Maturity

Model", ACI Material Journal, V.90, No.3, 220-

, 1993.

Jonasson, J.,E., “Early Strength Growth in

Concrete-Preliminary Test Results Concerning

Hardening at Elevated Temperatures”, The 3rd

RILEM Symposium on Winter Concreting,

Espoo, Finland, 249-254, 1985.

Kim, J. K., Moon, Y. H., and Eo, S. H.,

“Compressive Strength Development of Concrete

with Different Curing Time and Temperature”

Cement and Concrete Research, V.28, No.12,

-1773, 1988.

Volz, Charles K.; Tucker, Richard L.; Burns, Ned

H.; and Lew, H. S., “Maturity Effects on Concrete

Strength”, Cement and Concrete Research,

V.11, No.1, 41-50, 1981.

Oluokun, F. A., Burdette, E. G. and Deatherage, J.

H., “Early-Age Concrete Strength Prediction by

Maturity-Another Look”, ACI Material Journal,

V.87, No.6, 565-572, 1990.

Carino, N. J., “Maturity Functions for Concrete",

Proceedings of RILEM International

Conference on Concrete at Early Age, Paris,

-128, 1982.

Jalali, S. "New Developments in Maturity Method

for the Prediction of Strength Gain of Concrete",

Proceeding of the XI European Ready Mixed

Concrete Congress, İstanbul-Türkiye, 481-488,

June 1995.

Bernhardt, C. J., “Hardening of the Concrete at

Different Temperatures”, RILEM Symposium on

Winter Concreting, Copenhagen, Danish

Institute for Building Research, Session B-II,

Plowman, J. M., “Maturity and the Strength of

Concrete” Magazine of Concrete Research, V.8,

No.22, 13-22, 1956.

Kee, C. F., “Relation between Strength and

Maturity of Concrete”, ACI Journal, Proceedings

V.68, No.3, 196-203, 1971.

Carino, N. J. and Lew, H. S., “Temperature

Effects on Strength Maturity Relations of

Mortars”, ACI Journal, Proceedings, V.80, No.2,

-182, 1983.

Knudsen, T., “The Dispersion Model for

Hydration of Portland Cement: 1. General

Concept”, Cement and Concrete Research,

V.14, 622-630, 1984.

Yılmaz, A., Çimentolu Sistemlerin Olgunluğu,

Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri

Enstitüsü, 2004.

Topçu, İ. B., Karakurt, C. “Farklı Çimentolar ile

Üretilen Betonlarda Olgunluk Kavramı”,

ECAS2002, Uluslararası Yapı ve Deprem

Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye,

-484, 14 Ekim 2002.

Kasap, Ö., Tokyay, M., “Betonun Eşdeğer Yaşının

Çimento Hidratasyon Isısıyla Tahini İçin Bir

Yöntem”, İMO Teknik Dergi, Ankara, Türkiye,

-3227, 2004.

Anonim, TS24 Türk Standartları “Çimentoların

Fiziki ve Mekanik Deneyleri”, 1995.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.