MERMER KESME İŞLEMİNDE BOR YAĞI KATKILI SOĞUTMA SIVISININ DİSK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İsmail UCUN, İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ, Kubilay ASLANTAŞ
2.278 524

Öz


Elmas kesici diskler ile kesme işleminde genellikle soğutma sıvısı olarak su kullanılmaktadır. Su kesme
esnasında ortaya çıkan mikro boyuttaki kayaç parçacıklarını ortamdan uzaklaştırdığı gibi, elmas soket yüzeyinde
oluşan sıcaklığı önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu sayede elmas soketin verimi ve ömrü artmaktadır.
Bu çalışmada, bor yağı katkılı soğutma sıvının kesme performansı üzerindeki etkisi ilk defa incelenmiştir.
Kesme işlemlerinde bilgisayar kontrollü blok kesme makinesi kullanılmıştır. Testlerde kesme kuvvetleri, güç,
gürültü, spesifik enerji ve aşınmalar belirlenmiştir. Reaksiyon kuvvetleri (Fx, Fy ve Fz) makine üzerine
yerleştirilen bir piezoelektrik dinamometre ile ölçülmüştür. Elmas soketin aşınması ise KEYENCE lazer cihazı
ile ölçülmüştür. Literatürde, bor yağı katkılı soğutma sıvısının mermer kesme işleminde kullanılmasına yönelik
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bor yağı katkılı soğutma sıvısının mermer kesme
endüstrisinde alternatif bir soğutma olup olmadığını araştırmaktır. Yapılan deneylerde su-bor yağı kullanılması
ile güç tüketimi, spesifik enerji ve elmas soket aşınmasında belirgin bir azalma görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Elmas kesici disk, mermer kesme, kesme kuvvetleri, spesifik enerji, güç, aşınma, gürültü.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Tönshoff, H.K., Hillmann-Apmann, H., Asche, J.,

“Diamond Tools in Stone and Civil Engineering

Industry: Cutting Principles, Wear and Applications”,

Diamond and Related Materials, 11, 736-741, 2002.

Büyüksağış, İ.S., Atıcı, Ü. Ersoy, A.

“Travertenlerde Tabaka Yönünün Kesme Verimi

Üzerine Etkileri”, Türkiye IV. Mermer

Sempozyumu (MERSEM’2003) Bildiriler

Kitabı, 189-199, 18-19 Aralık 2003.

Konstanty, J., ”Theoretical Analysis of Stone

Sawing with Diamonds”, J. of Materials

processing Tech., Vol 123, 146-154, 2002.

Konstanty, J., “Powder Metallurgy Diamond Tools –

A Review of Manufacturing Routes”, Materials

Science Forum, Vol 534-536, 1121-1124, 2007.

Ucun, İ., Çolakoğlu, M., Taşgetiren, S., “Stress Analysis

of Marble Sawing Disc in Cutting Process”, Journal of

Applied Sciences, Vol 8, No 5, 876-880, 2008.

Tönshoff, H.K., Wobker, H.G., Przywara, R.,

“Das Arbeitsverhalten von Werkzeugen zum

Trennschleifen von Gestein“, Industrial

Diamond Related, Vol 3, 12-19, 1993.

Büyüksağiş, İ.S., Göktan, R.M., “Investigation of

Marble Machining Performance Using an

Instrumented Block-Cutter”, J. of Materials

Processing Technology, Vol 169, 258-262,

Xu, X., Li, Y., Yu, Y., “Force Ratio in the

Circular Sawing of Granites with a Diamond

Segmented Blade”, Journal of Materials

Processing Tech., Vol 139, 281-285, 2003.

Xu, X., “Friction Studies on the Process in

Circular Sawing of Granites”, Tribology Letters,

Vol 7, 221-227, 1999.

Luo, S.Y., Liao Y.S., “Effects of Diamond Grain

Characteristics on Saw Blade Wear”, Int. J.

Mach. Tools Manufact., Vol 33, No 2, 257-

,1993.

Zhan, Y.J., Li, Y., Huang, H., Xu X.P., “Effects of

the Wear Characteristics of Brazed Diamond Grits

on Grinding Forces”, Advanced Materials

Research, Vol 24-25, 233-238, 2007.

Yu, Y.Q., Li, Y., Xu, X.P., “An Experimental

Study of Specific Energy in Grinding Granite”,

Materials Science Forum, Vol 471-472, 625-629,

Xu, X.P., Li, Y., “The Effects of Swarf in the

Diamond Sawing of Granite”, Key Engineering

Materials, Vol 250, 187-193, 2003.

Luo, S.Y., Liao, Y.S., “Study of the Behaviour of

Diamond Saw-Blades in Stone Processing”, J. of

Materials Processing Tech., Vol 51, 296-308,

Ersoy, A., Atıcı, U., “Performance Characteristics

of Circular Diamond Saws in Cutting Different

Types of Rocks”, Diamond and Related

Materials, Vol 13, 22-37, 2004.

Jennings, M., Wright, D., “Guidelines for Sawing

Stone”, Industrial Diamond Review, Vol 2, 70-

, 1989.

Tönshoff, H.K., Denkena, B., Asche, J., Apmann,

H.H., “Development of a System for the Deep

Sawing of Granite”, Key Engineering Materials,

Vol 250, 239-246, 2003.

Luo, S.Y. “Characteristics of Diamond Sawblade

Wear in Sawing”, Int. J. Machine Tools

Manufacturing, Vol 36, No 6, 661-672, 1996.

Xu, X.P., Li, Y., Zeng, W.Y., Li, L.B.,

“Quantitative Analysis of the Loads Acting on the

Abrasive Grits in the Diamond Sawing of

Granites”, Journal of Materials Processing

Tech., 129, 50-55, 2002.

Wang, C.Y., Hu, Y.N., Wang, Z.W., Ding, H.N.,

“Noise and Vibration of Diamond Sawblade for

Concrete Dry Cutting”, Key Engineering

Materials, Vol 291-292, 103-108, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.