MOBİL ELEKTRONİK İMZA, ALTYAPISI ve TÜRKİYE

Şeref SAĞIROĞLU, Demet KABASAKAL, Mustafa ALKAN
2.557 1.229

Öz


Dünyada olduğu gibi ülkemizde de mobil cihaz penetrasyonu hızla artmaktadır. Doğal olarak mobil ortamlardayapılan iş ve işlemler çoğalmakta, bu ortamlara güven ise ön plana çıkmakta, yüksek seviyede bilgi ve iletişimgüvenliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde de önümüzdeki günlerde önemli hale gelecek olanmobil imza teknolojileri ve dünya uygulamaları ile mobil elektronik imzada (me-imza) kullanılan altyapılarincelenmiş, ülkemizde de me-imza’ya geçilebilmesi için gerekli olan düzenlemeler, hususlar ve hazırlıklar ileilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


E-imza, me-imza, uygulamalar.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ş. Sağıroğlu ve M. Alkan, Her Yönüyle E-İmza,

Grafiker Yayınları, Ankara, 2005

http://www.researchandmarkets.com/reports/c28

http://www.gsmworld.com/news/statistics/pdf/gs

ma_stats_q2_06.pdf

Telekomünikasyon Kurumu Faaliyet Raporu 2005.

Tele.com.tr Dergisi Ekim 2006 sayısı,Cep

Telefonunda Lider Çin, Türkiye Dünya

’uncusu, Sayfa: 6

Mehrdad Jalali-Sohi, Peter Ebinger Fraunhofer

Institute for Computer Graphics, Towards

Efficient PKIs for Restricted Mobile Devices

ETSI TR 102 203 Standart Dokümanı

ETSI TR 102 206 Standart Dokümanı

ETSI TS 102 204 Standart Dokümanı

ETSI TS 102 207 Standart Dokümanı

Mark Gasson (University of Reading, UK),

Martin Meints (ICPP, Germany), Kevin

Warwick (University of Reading, UK), Future of

Identity in the Information Society (FIDIS),

No:507512

L. Fritsch, J. Ranke, and H. Rossnagel: Qualified

Mobile Electronic Signatures: Possible, but

worth a try? In: Information Security Solutions

Europe (ISSE) 2003 Conference, Vienna Austria

GSM Association: GSM Statistics,

www.gsmworld.com/news/statistics/index.shtml

H. Rossnagel: Mobile Qualified Electronic

Signatures for Secure Mobile Brokerage

Possible, but worth a try? In: Proceedings of the

th Int. Cyprus Information Security Conference

& Workshops; Nicosia, Cyprus 2004.

H. Rossnagel: Mobile Qualified Electronic

Signatures and Certification on Demand,

Proceedings of the 1st European PKI Workshop

- Research and Applications, Springer LNCS

; Samons Island, Greece

Directive on Community Frame-work for

Electronic Signatures, 1999/93/EC of the

European Parliament of the Council, 13

December 1999.

http://www.cardsnowasia.com/article.cfm?id=15

http://www.vodafone.hu/eng/vodafone/nemzsajt

okozlemenyek/npr010312_eng.html

http://www.gide.

com/portal/page?_pageid=44,123135&_dad=

portal&_schema=PORTAL

http://www.gide.

com/pls/portal/maia.display_custom_items.D

OWNLOAD_SEEALSO_FILE?p_ID=5563

http://www.silicontrust.

com/pdf/secure_4/30_techno_3_1.pdf

http://www.highbeam.com/doc/1G1-

html

http://www.era.pl/indekx.php?id=p_info_e&pres

s_id=410&section=korp

Ş. Sağıroğlu, vd. Mobil Elektronik İmza, Altyapısı ve Türkiye

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 23, No 1, 2008

http://www.tartu.ee/?page_id=58&lang_id=1&m

enu_id=6&lotus_url=/uurimused.nsf/Web/teema

d/5C3CF5BE6E7B3689C22570E5004DF9E9

http://www.legalinfo.gov.cn/english/News/2005-

/INFO_20050911.htm

http://www.ub.lt/index.php/en/press/bank/a/,109

?PHPSESSID=b228a537b5e9c9e95e441a2f101

bea1

ZebSign ID for Secure eCommerce and

mCommerce,

http://www.entrust.com/resources/pdf/zebsign.pdf

http://www.finextra.com/fullstory.asp?id=1715

ITU-T Recommendation x.1122, Guideline for

Implementing Secure Mobile Systems Based on

PKI.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 2004.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.